Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mårten Lagergren Gysinge 5 oktober 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mårten Lagergren Gysinge 5 oktober 2011"— Presentationens avskrift:

1 Mårten Lagergren Gysinge 5 oktober 2011
Framtidens äldreomsorg – behov och finansiering De äldres hälsoutveckling Mårten Lagergren Gysinge 5 oktober 2011

2 De fyra åldrarna

3 Tre hypoteser angående den framtida livslängden och hälsan hos de äldre
Nuläge Sammanpressad sjuklighet Utvidgad sjuklighet Uppskjuten sjuklighet Friska år År med ohälsa

4 Förväntat antal återstående levnadsår (HLE),kvinnor

5 Förväntat antal återstående levnadsår (HLE),män

6 Ohälsa och funktionsnedsättning kan mätas på många olika sätt
I ULF-studien mäts ADL / IADL-beroende Självskattad hälsa Hinder i sysselsättningar (GALI) Förekomst av kronisk sjukdom SCB-ohälsoindex Rörelsehinder

7 Förväntat antal återstående levnadsår (HLE) - skillnad mellan kvinnor och män

8 Hälsoutveckling enl .ULF - Andel med nedsatt förmåga, kvinnor

9 Hälsoutveckling enl .ULF - Andel med nedsatt förmåga, män

10 Hälsoutveckling enl .ULF - Andel med dålig självskattad hälsa, kvinnor

11 Hälsoutveckling enl .ULF - Andel med dålig självskattad hälsa, män

12 Hälsoutveckling enl .ULF - Andel med svår ohälsa, SCB hälsoindex kvinnor

13 Hälsoutveckling enl .ULF - Andel med svår ohälsa, SCB hälsoindex män

14 Hälsoutveckling enl .ULF Förväntat antal år med hälsa (HLE) enligt olika hälsoindikatorer, kvinnor

15 Hälsoutveckling enl .ULF Förväntat antal år med hälsa (HLE) enligt olika hälsoindikatorer, män

16 Hälsoutveckling enl .ULF Friska och sjuka levnadsår, kvinnor genomsnitt indikatorerna självskattad hälsa, nedsatt förmåga och SCB hälsoindex

17 Hälsoutveckling enl .ULF Friska och sjuka levnadsår, män genomsnitt indikatorerna självskattad hälsa, nedsatt förmåga och SCB hälsoindex

18 Ökning av antalet återstående levnadsår vid 65 års ålder fördelat på ”friska” och ”sjuka” genomsnitt indikatorerna självskattad hälsa, nedsatt förmåga och SCB hälsoindex

19 Ökning av antalet återstående levnadsår vid 75 års ålder fördelat på ”friska” och ”sjuka” genomsnitt indikatorerna självskattad hälsa, nedsatt förmåga och SCB hälsoindex

20 Ökning av antalet återstående levnadsår vid 85 års ålder fördelat på ”friska” och ”sjuka” genomsnitt indikatorerna självskattad hälsa, nedsatt förmåga och SCB hälsoindex

21 Hälsoutveckling enligt SESIM-modellen Förväntat antal år med hälsa från 65 års ålder,2010 – 2040, kvinnor

22 Hälsoutveckling enligt SESIM-modellen Förväntat antal år med hälsa från 65 års ålder,2010 – 2040, män

23 Ökningen av antalet återstående levnadsår efter 65 års ålder fördelad på år utan resp. med ohälsa, perioden , genomsnitt samtliga indikatorer, SESIM.

24 Ökningen av antalet återstående levnadsår efter 85 års ålder fördelad på år utan resp. med ohälsa, perioden , genomsnitt samtliga indikatorer, SESIM.

25 Slutsatser De äldres hälsoutveckling sedan 1980
Hälsan hos de äldre har enligt ULF utvecklats i positiv riktning under perioden 1980 – 2006

26 Slutsatser De äldres hälsoutveckling sedan 1980
Hälsan hos de äldre har enligt ULF utvecklats i positiv riktning under perioden 1980 – 2006 Utvecklingen under den första delen av perioden verkar ha varit något med positiv än under den andra

27 Slutsatser De äldres hälsoutveckling sedan 1980
Hälsan hos de äldre har enligt ULF utvecklats i positiv riktning under perioden 1980 – 2006 Utvecklingen under den första delen av perioden verkar ha varit något med positiv än under den andra Olika indikatorer ger ett samstämmigt resultat

28 Slutsatser De äldres hälsoutveckling sedan 1980
Hälsan hos de äldre har enligt ULF utvecklats i positiv riktning under perioden 1980 – 2006 Utvecklingen under den första delen av perioden verkar ha varit något med positiv än under den andra Olika indikatorer ger ett samstämmigt resultat Tillkommande återstående levnadsår under perioden har till allra största delen varit ”friska”, d v s stödjande hypotesen ”uppskjuten ohälsa”.

29 Slutsatser De äldres hälsoutveckling sedan 1980
Hälsan hos de äldre har enligt ULF utvecklats i positiv riktning under perioden 1980 – 2006 Utvecklingen under den första delen av perioden verkar ha varit något med positiv än under den andra Olika indikatorer ger ett samstämmigt resultat Tillkommande återstående levnadsår under perioden har till allra största delen varit ”friska”, d v s stödjande hypotesen ”uppskjuten ohälsa”. Andra studier, såsom SWEOLD, ger ett samstämmigt resultat

30 Slutsatser Utvecklingen av de äldres ohälsa och vårdbehov under kommande decennier
Analyser med hjälp av SESIM-modellen pekar på fortsatta hälsoförbättringar under perioden 2010 – 2040

31 Slutsatser Utvecklingen av de äldres ohälsa och vårdbehov under kommande decennier
Analyser med hjälp av SESIM-modellen pekar på fortsatta hälsoförbättringar under perioden 2010 – 2040 Huvuddelen av de tillkommande levnadsåren förväntas bli år med hälsa – till och med från 85 års ålder

32 Slutsatser Utvecklingen av de äldres ohälsa och vårdbehov under kommande decennier
Analyser med hjälp av SESIM-modellen pekar på fortsatta hälsoförbättringar under perioden 2010 – 2040 Huvuddelen av de tillkommande levnadsåren förväntas bli år med hälsa – till och med från 85 års ålder Behov av vård och omsorg för de äldsta kommer ändå att öka beroende på större överlevande kohorter

33 Slutsatser De äldres hälsoutveckling sedan 1980
Hälsan hos de äldre har enligt ULF utvecklats i positiv riktning under perioden 1980 – 2006 Utvecklingen under den första delen av perioden verkar ha varit något med positiv än under den andra Olika indikatorer ger ett samstämmigt resultat Tillkommande återstående levnadsår under perioden har till allra största delen varit ”friska”, d v s stödjande hypotesen ”uppskjuten ohälsa”. Andra studier, såsom SWEOLD, ger ett samstämmigt resultat

34 Slutsatser Utvecklingen av de äldres ohälsa och vårdbehov under kommande decennier
Analyser med hjälp av SESIM-modellen pekar på fortsatta hälsoförbättringar under perioden 2010 – 2040 Huvuddelen av de tillkommande levnadsåren förväntas bli år med hälsa – till och med från 85 års ålder Behov av vård och omsorg för de äldsta kommer ändå att öka beroende på större överlevande kohorter


Ladda ner ppt "Mårten Lagergren Gysinge 5 oktober 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser