Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldreomsorg Äldrepolitik. Våra arbetsområden Äldre i arbetslivet Livet efter pensioneringen Äldre inom vård och omsorg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldreomsorg Äldrepolitik. Våra arbetsområden Äldre i arbetslivet Livet efter pensioneringen Äldre inom vård och omsorg."— Presentationens avskrift:

1 Äldreomsorg Äldrepolitik

2 Våra arbetsområden Äldre i arbetslivet Livet efter pensioneringen Äldre inom vård och omsorg

3 Demografiska förändringar

4

5

6

7

8 Politiska uppdrag i kommunerna 1999

9 Styrelseledamöter i aktiebolag 2001

10 SOM-undersökningarna 1987-2001 Viktiga samhällsproblem

11 SOM-undersökningen 2001 Bra förslag att satsa en större del av samhällets resurser på att tillgodose äldre människors behov 15-29 år58 procent 30-49 år58 procent 50-64 år71 procent 65-74 år74 procent 75-85 år83 procent Samtliga66 procent

12 Medborgarna om äldreomsorgen •Medborgarnas betyg på servicen inom äldreomsorgen sjönk under 1990-talet enligt SOM-undersökningarna •Äldreomsorgen var en av de offentliga verksamheter som fick lägst betyg i Statskontorets medborgarundersökning 2001 när det gäller förtroende, rättssäkerhet och nöjdhet

13 Hela Europa åldras •Olika modeller för vård och omsorg om äldre i Europa – offentligt ansvar i Norden, uttalat familjeansvar på kontinenten •Åldrande befolkning i hela EU-området – påverkar förutsättningarna för vård och omsorg i offentlig regi och i familjen •EU-kommissionen: garantera tillgänglighet, kvalitet och finansiell hållbarhet i varje lands system för vård och omsorg om äldre

14 SOM-undersökningen 2001 Instämmer i att motsättningarna mellan äldre och yngre människor i Sverige håller på att öka 15-29 år36 procent 30-49 år36 procent 50-64 år45 procent 65-74 år43 procent 75-85 år48 procent Samtliga40 procent

15 Förändringar inom vården och omsorgen om äldre •Tillgång till mer avancerade vård- och behandlingsmöjligheter under 1990-talet för äldre •Samtidigt kunde huvudmännen inte säkra tillgången till grundläggande vård och omsorg •Minskad andel äldre som får hemhjälp i vanligt boende under 1980- och 90-talen •Fortfarande svarar anhöriga för huvuddelen av den omsorg som ges till äldre

16 Målen kvar sedan 1980-talet •Förändringarna inom vården och omsorgen har skett utan politiska beslut på nationell nivå om t.ex. ändrade mål i lagstiftningen •De mål som formulerades i början och mitten av 1980-talet finns fortfarande kvar

17 Fem nycklar till framtiden •Riv ålderstrappan – forma flexiblare livsloppsmönster •Bryt åldersbarriärer •Planera för aktivt åldrande •Stärk ömsesidighet och ansvarstagande över generationsgränser •Tydliggör det gemensamma ansvaret för att möta behov av vård och omsorg hos äldre

18 Vård och omsorg – en del av livsloppet •Äldre med behov av vård och omsorg har också andra behov •Samhällets utformning och tillgänglighet har ofta avgörande betydelse för att förebygga och uppskjuta äldres behov av vård och omsorg •”Mainstreaming” även inom vård och omsorg om äldre? Ja – så långt som möjligt…

19 Viktiga frågeområden •Vilket ansvar har hälso- och sjukvården, socialtjänsten och äldreomsorgen för äldres livssituation i förhållande till andra aktörer? •Ansvar för vård och omsorg om äldre – individ, anhöriga och samhälle •Hälso- och sjukvård och äldreomsorg – skyldigheter och rättigheter •Hemtjänstens innehåll •Kvarboende


Ladda ner ppt "Äldreomsorg Äldrepolitik. Våra arbetsområden Äldre i arbetslivet Livet efter pensioneringen Äldre inom vård och omsorg."

Liknande presentationer


Google-annonser