Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VAD TÄNKER FINLÄNDARNA OM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA SERVICE OCH DESS FRAMTID?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VAD TÄNKER FINLÄNDARNA OM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA SERVICE OCH DESS FRAMTID?"— Presentationens avskrift:

1 VAD TÄNKER FINLÄNDARNA OM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA SERVICE OCH DESS FRAMTID?

2 Hur är det fatt med hälso-och sjukvården i Finland? Får man skära ner i social- och hälsovårdstjänsterna? Måste hälso- och sjukvårdens administrativa chef alltid vara en läkare? Vad borde göras för att förbättra social- och hälsovårdstjänsterna? TNS Gallup utredde på uppdrag av Tehy tusen finländares uppfattningar om vårdtjänsternas tillstånd och framtid. Materialet representerar landets 15–74-åriga befolkning (utom Åland). Statistisk felmarginal är ca 3,1 procentenheter plus minus. Materialet insamlades under loppet av februari 2015.

3 Borde man sätta för sparpratet?

4 Nio av tio finländare anser att man inte får spara av social- och hälsovårds- tjänsterna ens i svåra ekonomiska förhållanden annat än av yttersta nödtvång (%). Av helt samma åsikt Av relativt samma åsikt Kan inte säga Av relativt annan åsikt Av helt annan åsikt

5 Vilket skolvitsord ger medborgarna beslutsfattarna om skötseln av social- och hälsovården?

6 6 1/2 (Socialfrågor: 6,33; Hälsofrågor: 6,59)

7 Måste hälso- och sjukvårdens chef vara läkare? 020 Den administrativa chefen skall alltid vara läkare Till administrativ chef skall även kunna väljas personer med annan högre slutexamen Kan inte säga

8 SKALL MAN MINSKA PÅ UTBILDNINGEN ELLER SATSA PÅ KUNNANDET?

9 T.o.m. 94 % av finländarna anser att personer som sköter dem skall ha tillräcklig utbildning i social- och hälsovård. Sänkning av vårdbranschens utbildningskrav från det nuvarande motsätter sig 73 %. Nio av tio anser att utveckling och utnyttjande av personalens kunnande är en viktig faktor i tryggandet av hälsovårdstjänsterna.

10 Av samma åsikt! Hälso- och sjukvården i Finland skall hållas på nuvarande nivå 85 % Utöver hälso- och sjukvårdens kostnader borde man tala mera om dess kvalitet 91 % Inom social- och hälsovården borde allt mera satsas på arbetstagarnas kunnande 79 % Beslutsfattarna borde fästa mera uppmärksamhet vid utvecklingen av social- och hälsovårdens verksamhet och resultat 62 % Vårdens löner är i dag otillräckliga med tanke på arbetets svårighetsgrad 62 % Social- och hälsovårdens utbildningskrav kunde lindras från det nuvarande 15 % (Helt eller av relativt samma åsikt som påståendet)

11 Vad borde sedan göras?

12 Många sätt att förbättra vårdtjänsterna och öka deras resultat: 1.Utveckling och utnyttjande av personalens kunnande (91 %) 2.Spridning av god praxis mellan kommuner och sjukvårdsdistrikt (90 %) 3.Bra ledarskap (90 %) 4.Utveckling av hälso- och sjukvårdens verksamhetsmetoder och praxis (87 %) 5.Utveckling av arbetsfördelningen (84 %) 6.Utveckling av hälso- och sjukvårdens strukturer (83 %) 7.Ökning av medborgarnas ansvar om sin egen hälsa (76 %) 8.Prövning av helt nya verksamhetsmodeller (62 %) (Vilka metoder anser medborgarna viktiga eller mycket viktiga när social- och hälsovårdstjänsterna tryggas/effektiveras) 8

13 Fem viktiga sätt att trygga och effektivera social- och hälsovårdstjänsterna: 1.Spridning av god praxis mellan kommuner och sjukvårdsdistrikt 2.Utveckling av hälso- och sjukvårdens verksamhetsmetoder och praxis 3.Utveckling och utnyttjande av personalens kunnande 4.Ökning av medborgarnas ansvar om sin egen hälsa 5.Utveckling av hälso- och sjukvårdens strukturer 5

14 Privat produktion av tjänster får inte understöd Bara 15 % tror, att privat produktion av tjänster i större omfattning skulle vara en viktig metod att trygga oh effektivera social- och hälsovårdstjänsterna.

15 TILL SLUT: FÖRVERKLIGAS JÄMLIKHET I ARBETSLIVET?

16 81 % av finländarna anser att löneskillnaderna mellan män och kvinnor borde man försöka minska. Två av tre anser det bra att andelen kvinnor i chefsuppgifter växer från det nuvarande både på offentliga och privata sektorn. Familjeledigheter borde delas jämnare mellan män och kvinnor anser 59 %.

17 är nu hos dig! tehy.fi/eduskuntavaalit


Ladda ner ppt "VAD TÄNKER FINLÄNDARNA OM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA SERVICE OCH DESS FRAMTID?"

Liknande presentationer


Google-annonser