Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Folkhälsoarbete och arbete med social hållbarhet ur ett regionalt och kommunalt perspektiv Nora 2012 03 23.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Folkhälsoarbete och arbete med social hållbarhet ur ett regionalt och kommunalt perspektiv Nora 2012 03 23."— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Folkhälsoarbete och arbete med social hållbarhet ur ett regionalt och kommunalt perspektiv Nora 2012 03 23

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Definition Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls

3 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Internationellt  År 1948 FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter säkerhetsställandet av mänskliga behov som är de samma  År 1987 FN-rapporten Vår gemensamma framtid myntade begreppet ”Hållbar utveckling”  År 2008 WHO:s oberoende kommission för hälsans sociala bestämningsfaktorer  Senare under år 2012 En särskild rapport för Europa

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Nationellt  År 2010 FHI- avlämnar rapport om behov av (om)prioriteringar i folkhälsopolitiken SKL- frågan om jämlika välfärdstjänster särskilt prioriterad  År 2011 SKL inbjuder till utvecklingsarbetet ”Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa”. Cirka 20 kommuner, landsting och regioner deltar

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Kommissionens övergripande rekommendationer  Förbättra vardagslivets villkor Jämlikhet från livets början, stödjande miljöer och friska människor, rättvis sysselsättning och det goda arbetet, sociala skyddsnät under hela livet, hälso- och sjukvård för alla  Motverka den orättvisa fördelningen av makt, pengar och resurser Jämlikhet i hälsa i all politik genom alla system och program, marknadens ansvar, jämställdhet mellan könen, ökat politiskt inflytande, god styrning av det globala samhället  Mät och förstå problemet och bedöm effekterna av olika åtgärder Löpande uppföljning, forskning och utbildning gällande de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Regionalt och lokalt  ”Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål – En god och jämlik hälsa i Örebro län 2012–2015” Samverka för en god hälsoutveckling. Angripa den ojämlika fördelningen av hälsa. Verka för en god hälsa hos barn och ungdomar. Verka för ett hälsosamt åldrande Stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vem gör vad?  Kommunerna Lokal utveckling och planering, miljö samt dialog med medborgarna  Landstinget Stöd till och utveckling av det lokala folkhälsoarbetet samt tar fram underlag  Länsstyrelsen Jämställdhet, integration, miljö, bostadsplanering, sociala förutsättningar, antidiskriminering samt alkohol- och drogrelaterade frågor  Regionförbundet Det regionala utvecklingsarbetet i regionen  De ideella organisationerna Opinionsbildare och stöd till grupper med särskilda behov


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Folkhälsoarbete och arbete med social hållbarhet ur ett regionalt och kommunalt perspektiv Nora 2012 03 23."

Liknande presentationer


Google-annonser