Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund och syfte Ska ses i ljuset av tidigare utredningar Organisationers önskan om ett annat och bättre sätt att samverka Regeringen vill erkänna,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund och syfte Ska ses i ljuset av tidigare utredningar Organisationers önskan om ett annat och bättre sätt att samverka Regeringen vill erkänna,"— Presentationens avskrift:

1

2 Bakgrund och syfte Ska ses i ljuset av tidigare utredningar Organisationers önskan om ett annat och bättre sätt att samverka Regeringen vill erkänna, synliggöra och stärka de idéburna organisationernas omistliga roll i det svenska samhället Det sociala området och demokrati

3 Vad är Överenskommelsen? Målet Att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare, samt att stödja framväxten av en mångfald av utförare inom hälso- och sjukvården och omsorgen Utgångspunkter och vision Bilden av samverkan idag och kunskapen om de idéburnas verksamheter Erkännande av de idéburnas roll och viljan att utveckla välfärden Sektorns roll, kompetens och värde

4 Processen – delvis förnyade former Fanns ingen samlad idéburen part Regeringen bjöd in till dialog med ca 90 organisationer (2007) Dialog under ett år. Diskussioner om begrepp, innehåll och former. En arbetsgrupp ”höll i pennan”. Regeringsbeslut och undertecknande av organisationer samt Sveriges Kommuner och Landsting oktober 2008 Nu underskriven av ett 50-tal organisationer 2009- 04-27 IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut

5 Vad innehåller Överenskommelsen? Parternas utgångspunkter Principerna Självständighet och oberoende Dialog Kvalitet Långsiktighet Öppenhet och insyn Mångfald Åtagande och åtgärder Gemensamt ansvar för uppföljning och kunskapsspridning

6 Vad medför Överenskommelsen? Parternas arbete Partsarbetet blir en mötesplats och ett diskussionsforum Egna processer utifrån åtaganden och åtgärder Gemensamt – sprida information, utveckla och följa upp Regeringen Propositionen 2009 – utkast på web och hearing Forsknings- och statistiksatsning (220 milj under 10 år) Idéburna organisationer inskrivna i uppdrag om entreprenörskap inom vård och omsorg till Tillväxtverket Enheten för civilsamhällespolitik har även fått ett interdepartementalt samordningsansvar

7 De idéburna samverkar i konkreta projekt Det offentlignära frivilliga arbetet Lokala och regionala överenskommelseprocesser Att mäta kvalitet Näringspolitik för idéburna organisationer

8 Sveriges Kommuner och Landsting Informationsspridning Kartläggningar av hur kommunerna arbetar med civilsamhällesfrågor Utbildningsinsatser Nätverk och stöd för utveckling i kommunerna 2009- 04-27 IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut

9 Vad händer lokalt och regionalt? Den nationella överenskommelsen är inte styrande Lokala och regionala processer Ökat intresse även lokalt och regionalt Många parallella processer men som också länkas samman genom kunskapsutbyte mm Nationella överenskommelsen ett exempel på metod och utgångspunkter Med den nationella överenskommelsen som referens underlättar samverkan Likheter och skillnader (ex vilka områden som inkluderas)

10 Kansliets arbete Årliga uppföljningskonferensen Kommunikation www.overenskommelsen.se Dialogmöten Infobrev, trycksaker och media Forskning En uppföljningsstudie i tre delar (Ersta Sköndal högskola) Tematiska studier 2010 och 2011 Organisation Planera, stödja och genomföra beslut från Gemensamma arbetsgruppen 3 personer, 2 tjänster

11 www.overenskommelsen.se


Ladda ner ppt "Bakgrund och syfte Ska ses i ljuset av tidigare utredningar Organisationers önskan om ett annat och bättre sätt att samverka Regeringen vill erkänna,"

Liknande presentationer


Google-annonser