Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Gemensamt fokus SamhälleAkademi Utbildning Företag Källa: Tage Dolk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Gemensamt fokus SamhälleAkademi Utbildning Företag Källa: Tage Dolk."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Gemensamt fokus SamhälleAkademi Utbildning Företag Källa: Tage Dolk

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Disposition Uppdrag från ledningsgruppen Lärdomar & erfarenheter Tankar om ett nytt program

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Uppdraget Motiv -Främja tillväxt i företag & regional utveckling -Förnyelse/innovation har ökad betydelse -Via fokusområdena finns intern inramning & sammanhang Direktiven -Bygga vidare på arbetssätt & dialog -Förstärk internationell konkurrenskraft & innovationskraft -Stärka nationella/internationella samarbetsplattformar för klusterinitiativen 3

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 4 Långsiktighet - ”inget quick-fix” Aktörer & ledande företag Ständig kompetens- utveckling Ledarskap Mötesarena Arbetsdelning ”Varumärke” - kommunikation Gemensam vision utformning av mål, strategi Gemensam värdegrund Länkning till internationella marknader Testmiljö

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Ledarskap Ledarskap – en funktion, inte en person Olika roller – olika faser Strategiska insatser för att stödja och vidareutveckla -Initieras tidigt i programcykeln -Anpassade insatser

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Korsbefruktningar •Kritisk massa i bredd och djup av kompetenser ”Networks of clusters” •Nytta – kompletterande kompetenser/resurser •Företagens/aktörernas behov, ledarskap •Kompetensutveckling – långsiktiga förnyelsearbetet Samhällsutmaningarna -Tydlighet krävs för att detta ska ha en mening -Design (”mjuk” styrning för inspiration, medling, finansiera experiment)

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Internationell konkurrenskraft Om göra skillnad – ligga steget före dvs. •Marknadsutveckling för SME •Innovationskraft – förstärka kunskapslänkar •Attraktionskraft i den regionala miljön

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Koordinering med andra insatser Bidra till koordinerade insatser är en viktig faktor för hur klusterinitiativ kan förmera sina insatser •Resurser för konkreta projekt/aktiviteter •Förbättra effektiviteten Exempel Strukturfondsfinansiering Internationella marknader Involverat forskningsmedel mm Företagsriktade insatser

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Företagens engagemang Företagens engagemang, behov, intresse -Ömsesidig respekt för skillnader i synsätt, kompetenser, värden, nyttja olikheterna -Fara att inte nå samspel med akademi, FoU Förtydliga samspel med centrala aktörer utifrån företagens behov

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Dialogbaserat arbete Inkluderande arbetssätt – lyhördhet, flexibilitet Starkare och tätare dialog med regionerna krävs för att stödja framväxt av starkare klusterinitiativ; kvalitetssäkring, prioriteringar

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tankar om ett nytt program •Stödja innovationsprocesser - klusterinitiativ •Stödja regionernas innovationsarbete •Stödja kunskaps- och metodutveckling 11

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Stödja klusterinitiativ •Aktivt främja korskopplingar mellan klusterinitiativ/andra noder via finansiering, förstudier och testmiljöer •Fortsatt inriktning med ”näringslivet i förarsätet” med behov av koordinering av andra nationella/regionala satsningar •Integrera finansiering och omvärldsanalyser för internationella marknader •Innovations- och affärsutveckling: samma mynt 12

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Stödja regionernas innovationsarbete Finansiering för strategiskt regionalt innovationsarbete genom •Framtagande av kunskapsunderlag •Interregionala samarbeten inom innovationsområdet •Kunskapsutbyten och lärande (lokalt-regionalt-nationellt-EU) och mellan sektorer för att förbättra systemets funktion 13

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Stödja kunskaps- och metodutveckling •Medverka till att stödja professionellt ledarskap, strategisk utveckling i klusterinitiativen •Medverka till att anpassa insatser till klusterinitiativens behov •Metodutveckling för uppföljning av resultat och långsiktiga effekter 14

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Viktigast är människorna!!

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tack! www.tillvaxtverket.se Tina Melin Tina.melin@tillvaxtverket.se 08-681 95 64 Ewa Andersson ewa.andersson@tillvaxtverket.se +46 8 681 94 51


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Gemensamt fokus SamhälleAkademi Utbildning Företag Källa: Tage Dolk."

Liknande presentationer


Google-annonser