Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan En attraktiv Östgötaregion Där stad och land är med på tåget? Torbjörn Conon Internationell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan En attraktiv Östgötaregion Där stad och land är med på tåget? Torbjörn Conon Internationell."— Presentationens avskrift:

1 1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan En attraktiv Östgötaregion Där stad och land är med på tåget? Torbjörn Conon Internationell koordinator Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

2 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 2 Översikt •Vad är en region? •Vad innebär globaliseringen för regioner? •Vad gör en region konkurrenskraftig? •Exempel på framgångsrika strategier/regioner. •Förhållandet mellan stad och land. •Östergötland i Europa.

3 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 3 Vad är en region? •Inte ett entydigt begrepp. •Kan vara del av land eller omfatta flera länder: t. ex. ”Mellanösternregionen”, ”Östersjöregionen” och ”Sydeuropa”. •Kulturella regioner •Administrativa regioner •Funktionella regioner

4 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 4 Vad innebär globaliseringen för regioner? •Nationalstaten får allt mindre betydelse. •En utveckling mot ökad harmonisering, öppenhet och rörlighet:

5 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 5 Vad innebär globaliseringen för regioner? •Gemensam marknad i EU. •Fri rörlighet av arbetskraft, kapital och produkter •Valutaharmonisering. •Minskade handelshinder. •Ökad skatteharmonisering. •Förbättrad global logistik.

6 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 6 Vad innebär globaliseringen för regioner? •Staternas uppgift inte att sätta upp hinder utan istället att utnyttja fördelarna av öppenheten. •Regionerna spelar nu större roll. De blir allt oftare den globala ekonomins drivkrafter. •Det lokala är ständigt en aktör i en gränslös global ekonomi.

7 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 7 Vad innebär globaliseringen för regioner? •Man måste förstå att det globala ekonomiska systemet bygger på ömsesidigt beroende. •Avancerade produkter går inte att producera utan att hämta del av kunskap och komponenter utifrån. •Den egna utvecklingen beroende på den egna regionala konkurrenskraften. •”Alla konkurrerar om allt”.

8 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 8 Vad innebär globaliseringen för regioner? •Hur förhållandena ser ut i företagens närhet blir allt viktigare. •Tillgång till: –Utbildad arbetskraft –Vidareutbildning –Kommunikationer –Bra livsmiljöer –Offentlig service –Underleverantörer

9 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 9 Vad innebär globaliseringen för regioner? Närmiljön, dvs: - kommunen och regionen, är i praktiken en integrerad del av företagens produktionssystem.

10 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 10 Vad gör en region framgångsrik? •Inga patentlösningar. •Det viktiga är att finna ett arbetssätt som leder framåt. •Sätt utvecklingsfrågor högt på dagordningen. •Bygg ledarskap mellan politik, näringsliv och andra aktörer. •Ha gemensam koll på omvärlden och dess förändringar. •Samarbeta över gränser.

11 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 11 Vad gör en region framgångsrik? Stärk tillgångarna •Kunskap •Produkter •Människor •naturresurser •Service •Livsmiljöer •Idéer

12 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 12 Vad gör en region framgångsrik? Stärk tillgängligheten •Vägar, järnvägar, flyg, båt •Kollektivtrafik •Bredband •Service •Mötesplatser

13 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 13 Vad gör en region framgångsrik? Stärkta tillgångar + högre tillgänglighet = Större kritisk massa!

14 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 14 Större kritisk massa… …ger större chans att… …rätt idé möter rätt entreprenör som möter rätt personal etc.

15 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 15 Vad gör en region framgångsrik? Praktiska exempel: •Lär från de bästa. •Utbilda offentliganställda om företagande. •Planera för tillväxt. •Förbättra kommunikationerna. •Stärk utbildningen. •Satsa på folkhälsa. •Stötta företagens samverkan – kluster. •Skapa mötesplatser – matchning.

16 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 16 Montreal •Arbetat med att identifiera företagkluster. •Satsat på klusterinitativ som kunnat engagera aktörer både i stad och land. •Satsat på att göra dem än mer framgångsrika. •Stor öppenhet i arbetet.

17 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 17 Finland •Satsat på ”expertiscenter”. •Utveckling av industrisektorer genom att små och medelstora företag samverkar med utbildningsinstitut, unversitet och forskningscenter i och utanför regionen. •Stat, region och företag har samfinansierat. •Öppen konkurrens om statens pengar.

18 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 18 Glasgow •Långsiktig kultursatsning •Började som en trädgårdsfestival för 20 milj pund… •…gav fyra miljoner besökare. •Kulturhuvudstad. •Konsekvent satsning på utveckling av staden och kulturen. •Idag en stark kultur- och designindustri i staden.

19 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 19 Emilia Romagna •Satsning på kultur •Kommunalt samarbete har varit nyckeln. •Kommunerna har nätverkat… •…samtidigt som de specialiserat sig. •Resultaten är en region med många olika spännande kulturaktiviteter.

20 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 20 Stad och land – konflikt eller ömsesidig utveckling? •Städer som tillväxtmotorer. •Kommunikationer har förändrat stad- land-förhållandet •Landsbygden har en attraktionskraft som måste vårdas. •Landsbygden erbjuder lantbruk, rekreation, permanent- och fritidsboende. •Blomstra på sommaren eller inte alls? •Servicen viktig. Hur finner vi former för en god service i glesbygd? •Social ekonomi.

21 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 21 Östergötland i Europa


Ladda ner ppt "1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan En attraktiv Östgötaregion Där stad och land är med på tåget? Torbjörn Conon Internationell."

Liknande presentationer


Google-annonser