Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bo Dahlbom 1 •Professor vid IT-universitetet i Göteborg •Forskningschef på Interactive Institute •Ordförande i Rådet för mobila tjänster •Makten över framtiden,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bo Dahlbom 1 •Professor vid IT-universitetet i Göteborg •Forskningschef på Interactive Institute •Ordförande i Rådet för mobila tjänster •Makten över framtiden,"— Presentationens avskrift:

1 Bo Dahlbom 1 •Professor vid IT-universitetet i Göteborg •Forskningschef på Interactive Institute •Ordförande i Rådet för mobila tjänster •Makten över framtiden, Liber 2003 www.viktoria.se/dahlbom

2 Bo Dahlbom 2 En fantastisk  Teknikexplosion

3 Bo Dahlbom 3 Den globala femkampen •Globalisering: världen växer samman •Automatisering: arbetet automatiseras •Kommersialisering: marknaden tar över •Systemisering: samhället blir ett system •Rationalisering: kunskap och konkurrens

4 Bo Dahlbom 4 Globalisering •Världen växer samman, skillnader reduceras •En marknad, en kultur, ett samhälle •En global marknad, avreglering, konkurrens •Lokalsamhällets upplösning, ökad rörlighet

5 Bo Dahlbom 5 Automatisering •Maskinerna tömde landsbygden, gav jobb i fabrikerna i städerna •Datorerna tömde fabrikerna, gav jobb på kontoren •IT tömmer kontoren, ger oss alla jobb på marknaden

6 Bo Dahlbom 6 Samhället förändras

7 Bo Dahlbom 7 Från fabrik till marknad •Den tekniska utvecklingen har fört oss från produktion till administration till tjänster, service och försäljning •En fantastisk förmåga till produktion tvingar oss nu att fokusera på försäljning, tjänster, design och marknadsföring

8 Bo Dahlbom 8 Det gamla företaget •Ett samhälle i samhällets utkant, ett välorganiserat centrum för produktion, en fabrik •En väl avgränsad, självständig organisation, med egna mål, värderingar, kontroll och mått på kvalitet

9 Bo Dahlbom 9 Det nya företaget •En löst sammanhängande, distribuerad och mobil säljorganisation, med en website •En serviceinrättning som hela tiden anpassas till kundernas sätt att organisera sig och till kundernas krav och önskemål

10 Bo Dahlbom 10 Kommersialisering •Från produktion till handel •Säljare, förmedlare, rådgivare •Marknad, media, mötesplatser •Från kvalitet till avtal och affärer

11 Bo Dahlbom 11 Systemisering •Internet och samhället som system •Då: system för företagstyrning (MIS) •Nu: system för samhälle och marknad (GIS) •System för handel, logistik, arbete, råvaror, energi, sjukvård, utbildning, försvar, säkerhet, bistånd, miljö, media, turism, politik

12 Bo Dahlbom 12 Ett industrialiserat tjänstesamhälle •Ett automatiserat system med paketerade tjänster och självbetjäning för administration, kommunikation och information •Mobil och distribuerad, personlig tjänsteutövning för service, utveckling och försäljning

13 Bo Dahlbom 13 Tjänstesamhället byggs med IT •Internet som mötesplats, marknadsplats •Kunskapsarbete med Internet •Automatiserad myndighetsutövning •Försvar, polis, service som nätverkande •Utbildning och vård som tjänstepaket

14 Bo Dahlbom 14 Skolan börjar Sitt i bänken!

15 Bo Dahlbom 15 Rationalisering •Marknad, konkurrens och kunskap •Omvärldsbevakning, benchmarking •Effektivisering, förnyelse och mångfald •Resultat, större krav, högre tempo

16 Bo Dahlbom 16

17 Bo Dahlbom 17

18 Bo Dahlbom 18 Det globala Sverige •Sverige på den globala marknaden •Sverige i världen •Sverige som mötesplats •Från folkhem till företag

19 Bo Dahlbom 19 Livet är ett cocktail-party

20 Bo Dahlbom 20 Tempot ökar Marknaden ger oss ett samhälle där den tekniska utvecklingen och konkurrensen tvingar oss att producera allt effektivare, hela tiden öka vår konsumtion, och därför springa allt fortare för att hinna producera och konsumera

21 Bo Dahlbom 21 Marknadens krav •Paketering: välintegrerad •Adaptering: verklighetsanpassad •Fokusering: kostnadseffektiv •Automatisering: självgående

22 Bo Dahlbom 22 Fördelning och tillväxt •Tillväxt viktigare än fördelning •Livet som företag, som företagare •Investeringar och planering •Från arbetare till kapitalist

23 Bo Dahlbom 23 Projekt för förändring •Att ta makten över framtiden •Att göra det tillsammans •Att lämna det förflutna bakom oss •Att ta sikte på framtiden

24 Bo Dahlbom 24 Expedition 2020 •Livet är en resa •Välj ressällskap och utrustning väl •Och glöm inte kartan •Men, vilket är vårt uppdrag?

25 Bo Dahlbom 25 Makten över  Framtiden


Ladda ner ppt "Bo Dahlbom 1 •Professor vid IT-universitetet i Göteborg •Forskningschef på Interactive Institute •Ordförande i Rådet för mobila tjänster •Makten över framtiden,"

Liknande presentationer


Google-annonser