Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Varför finns det pengar?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Varför finns det pengar?"— Presentationens avskrift:

1 1. Varför finns det pengar?
Det blir så mycket enklare att handla med varandra, jämfört med om man skulle ha byteshandel.

2 2. Vad menas med ”byteshandel”?
Man byter helt enkelt varor med varandra istället för att betala med pengar.

3 3. Vilka fördelar finns det med att använda pengar istället för att ha byteshandel?
Vid byteshandel är det svårt att beräkna vad en viss sak är värd jämfört med en annan sak. Att handla med pengar underlättar på alla sätt.

4 4. Varför handlar vi med varandra?
Både personer och länder är olika bra på att tillverka olika saker. Alla tjänar på att man tillverkar det man är bäst på och säljer och köper varor av varandra istället.

5 5. Förklara orden export och import
Export – ett land säljer sina varor till andra länder. Import - ett land köper sina varor från andra länder.

6 6. Vad är en ”marknad”? Förklara och ge exempel.
Där man köper och säljer olika varor eller tjänster, exempelvis oljemarknaden, bostads-marknaden, osv.

7 7. Förklara orden utbud och efterfrågan?
Priset beror dels på hur mycket det finns av en vara. Detta kallas utbud Priset beror också på hur många som vill köpa en vara. Detta kallas efterfrågan

8 8. Vad händer med priset på en vara om utbudet är stort
8. Vad händer med priset på en vara om utbudet är stort? Ta som ett exempel att det har varit en bra potatisskörd och det finns mycket potatis. Priset sjunker eftersom det finns mycket potatis på marknaden och många vill sälja samma produkt.

9 9. Ge exempel på vad som styr efterfrågan
9. Ge exempel på vad som styr efterfrågan. Vad kan det finnas för orsaker till att många människor vill ha en vara eller att väldigt få vill ha en vara? Priset Kvaliteten Nyttigheten/onyttigheten Trender

10 10. Vad händer i följande exempel med priset, utbudet och efterfrågan:
på kakao om det blir inbördeskrig i Elfenbenskusten (Elfenbenskusten producerar stora mängder kakao)

11 på bananer om det blir en dålig skörd i världen?

12 på spagetti om Australiens veteskörd torkar (d. v. s
på spagetti om Australiens veteskörd torkar (d.v.s. det blir dålig skörd)

13 på svininfluensa-vaccin om det visar sig att alla som får influensan kan dö.

14 11. Försök att förklara det ekonomiska kretsloppet på sida 9 på ett förenklat sätt.

15 12. Vad menar man med att ”alla delar i det ekonomiska kretsloppet är beroende av varandra”?
Om någon del i det här ekonomiska kretsloppet inte fungerar bra så påverkas även de andra delarna.

16 13. Förklara hur varje del i det ekonomiska kretsloppet påverkar varandra. Vilka följder kan det bli om inte någon del ”fungerar”?

17 14. Vad är ett ”hushåll”? Ett hushåll kan vara en familj, ett par som bor tillsammans eller någon som är ensamstående. Det spelar ingen roll om man bor i hus eller lägenhet.

18 15. ”Tillsammans spelar hushållen en mycket viktig roll” står det i boken. Vad menar man med det? Ta hjälp av den här bilden. Ja, vad händer exempelvis om hushållen handlar mindre och Samhället får in mindre i skatt?

19 Svar på frågor till sidorna 12-19:

20 1. När Erik och Gustav vill starta sitt företag måste de först göra en registrering. Var registrerar de sig och vad innebär själva registreringen? Registrering av ett företag görs hos Bolagsverket. Registreringen innebär att ingen annan kan starta ett företag med samma namn.

21 2. De vände sig till banken för att få ta ett lån
2. De vände sig till banken för att få ta ett lån. Vad ville banken få in för uppgifter innan de ville låna ut pengar till Erik och Gustav? En affärsplan är en beskrivning av vad företaget har tänkt syssla med, hur många kunder man räknar med att få, hur utgifter och inkomster beräknas se ut under det första året, osv.

22 3. Vad menas med ”budget”? När man gör en budget så planerar man för kommande utgifter och inkomster. Man strävar efter att få en balans mellan utgifter och inkomster, kanske även lite mer inkomster än utgifter.

23 4. Vad menas med ”produktionsfaktorer”?
Produktionsfaktorerna är de fyra grundläggande hjälpmedel som behövs för att kunna producera en vara eller tjänst.

24 Arbetskraft Råvaror Realkapital Kunskap
5. Vilka är de fyra produktionsfaktorerna? Förklara och ge exempel på vad som kan ingå i de fyra produktionsfaktorerna. Arbetskraft Råvaror Realkapital Kunskap

25 7. Vad menas med att man gör en ”investering”?
En investering innebär att ett företag satsar pengar på något som man tror ska löna sig i framtiden.

26 8. Vad är det för skillnad mellan fasta och rörliga kostnader?
Fasta kostnader = De kostnader som är svåra att påverka, ex. löner, hyra, elräkning, mm. Rörliga kostnader = De kostnader som man kan påverka och som varierar, ex. inköp av råvaror, investeringar, mm

27 9. Varför är det viktigt att ett företags inkomster är högre än kostnaderna?
Så att företaget kan gå med vinst och göra nya investeringar som kan ge ännu högre vinst.

28 10. Vad kallas det när ett företag tvingas lägga ner sin verksamhet?

29 11. Vad menas egentligen med begreppet ”mervärde”?

30 12. Förklara skillnaderna mellan enskild firma, handelsbolag och aktiebolag.
Enskild firma: Ett företag med bara en ägare. Handelsbolag: När man är några stycken eller fler som äger företaget. Aktiebolag: När man är många ägare och företaget sysslar med lite större affärer.

31 13. Förklara vad som menas med att ett företag ägs ”kooperativt”.
Ett företag som ägs gemensamt, exempelvis mjölkbönder som har ett mejeri tillsammans.

32 14. Varför vill man helst att exempelvis ett vattenverk eller ett bussbolag ska ägas av kommunen eller landstinget? För att man inte vill riskera att det privata företaget går i konkurs så att det därför inte kan leverera den viktiga tjänsten. Kommuner och landsting kan fortsätta driva tjänsten trots lite förlust.

33 15. Vad är ”aktier”? Ett bevis på att man äger en andel i ett företag.

34 16. Vad krävs för att man ska kunna tjäna pengar på sina aktier?
Om företaget går bra ökar oftast efterfrågan på aktierna, vilket gör att priset och värdet på aktien stiger.

35 17. Vad händer om man äger aktier i ett företag som går i konkurs?
Aktierna blir värdelösa och man förlorar alla pengar man har satsat i aktieköpet.

36 18. Vad är ”aktiefonder”? En blandning av aktier från många olika företag.

37 19. Vad menas med ”fri konkurrens”?
Flera företag tävlar med varandra om att få så många kunder som möjligt.

38 Vad menas med oligopol? Att det finns ett fåtal företag som säljer samma vara eller tjänst.

39 Vad menas med monopol? Att det bara finns ett enda företag som säljer en produkt.

40 Vad menas med kartell? Ett olagligt samarbete mellan företag inom samma bransch där man smyghöjer priserna.

41 21. Vad tror ni att det blir för skillnad för konsumenten om det är fri konkurrens mellan företagen eller om ett företag har monopol? Om det är fri konkurrens så tävlar företagen om kunderna genom att hålla låga priser och hög kvalitet. Om ett företag har monopol så behöver det inte ta hänsyn till varken pris eller kvalitet på samma sätt som vid fri konkurrens.

42 22. Varför är det förbjudet att bilda en kartell?
För att undvika att konsumenterna luras att betala högre priser än vad de hade behövt göra om det hade varit fri konkurrens.


Ladda ner ppt "1. Varför finns det pengar?"

Liknande presentationer


Google-annonser