Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomiska System Alla länder har ett ekonomiskt system:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomiska System Alla länder har ett ekonomiskt system:"— Presentationens avskrift:

1 Ekonomiska System Alla länder har ett ekonomiskt system:
Vad ska produceras och hur mycket? Hur ska produktionen gå till? För vem ska produktionen ske?

2 Ekonomiska System Teoretiskt finns det fyra modeller:
Självhushållning - tradition Marknadsekonomi - liberalism Planekonomi – socialism Blandekonomi – socialliberal/socialdemokrat i

3 Blandekonomi I praktiken finns det inga renodlade marknads- eller planekonomier. Utan de flesta har olika grad av blandekonomi Planekonomierna har försvunnit Fler ekonomier har avregleras

4 Blandekonomi HONGKONG USA UK Frankrike Sverige Kina Kuba Nordkorea
Marknadsekonomi HONGKONG USA UK Blandekonomier Frankrike Sverige Kina Planekonomier Kuba Nordkorea

5 Marknadsekonomi 1. I en marknadsekonomi finns det ingen som organiserar ekonomin 2. Utan det regleras sig självt genom efterfråge- och utbudsmodellen.

6 Idéerna bakom marknadsekonomin
I en marknadsekonomi finns det ingen som organiserar de ekonomiska aktiviteterna – den osynliga handen (Adam Smith)' Konsumenten blir kung, genom företagens vinstintresse (girighet) Statens ska lägga sig i den ekonomin så lite som möjligt

7 Marknadsekonomins fördelar
Det är effektivt Det tvingar fram ett ökat samarbete Tvingar fram en utveckling av ny teknik (realkapital) Det pressar priserna

8 Marknadsekonomins svårigheter
Det förutsätter fri (perfekt) konkurrens: Många säljare och köpare Inga karteller, monopol & oligopol Inga stordriftsfördelar Näringsfrihet- Fritt inträde på marknaden Att konsumenterna har fullständig information om marknaden

9 Andra svårigheter Kollektiva varor
Som inte går att saluföra på en marknad – exempel försvar, rättsväsende, smalare kultur osv.

10 Andra svårigheter Mänskliga hänsyn – att vissa marknader är reglerade och subventionerade som arbetsmarknad och bostadsmarknad Vilket garanterar en rimlig hyra och lön, men kan ge upphov till arbetslöshet och bostadsköer

11 Andra svårigheter Externa effekter När den individekonomiska nyttan inte sammanfaller med samhällsekonomiska nyttan (kostnaden) Exempelvis miljöeffekter, alkohol, utbildning

12 Marknadsekonomi och politik
Marknaden som ett politisk medel eller som ett politiskt mål?

13 Marknadsekonomi vs. kapitalism
är ett socialt system baserat på arbetsfördelning i vilket priset på varor och tjänster bestäms av ett fritt prissystem satt genom utbud och efterfrågan är ett ekonomiskt system inom vilket kapital och produktionsfaktorer (bortsett från arbetskraften i "fria samhällen") ägs och planeras av privata aktörer.

14 Planekonomi Att helt avskaffa marknaden och istället låta politiska beslut styra ekonomin. I en planekonomi samordnas de ekonomiska aktiviteter genom centralstyrning

15 Femårsplan

16 Femårsplan 5-årsplan för den ekonomiska utvecklingen
Planutkast till sektorer Lokala planer för företagen Bearbetning av företagens motförslag Central ett årsplan

17 Planekonomi För att garantera matproduktionen ges det direktiv om att producera ett visst antal traktorer För att traktorerna ska produceras ges direktiv om att producera en viss mängd ton stål.

18 Planekonomins fördelar
Kan ta bort arbetslösheten genom att styra produktionen så alla få arbete och fördela inkomsterna och resurserna i samhället Kan fungera vid en snabb industrialisering för att snabbt öka volymen av enkla varor som stål och cement

19 Problem och svårigheter
Informationsproblemet - vad som människor har behov, tycke och smak om staten har avskaffat utbud/efterfrågan.. Eftersom man inte klarade av att möta efterfrågan (låga priser & varubrist) uppstod köer och svarta marknader Byråkratiskt och odemokratiskt system Ineffektiv produktion och slöseri av naturresurser Det är svårt att planera ny kunskap – svårt att få det att fungera i ett mer högteknologiskt samhälle.

20 Köer

21 Problem och svårigheter
Byråkratiskt och odemokratiskt system Ineffektiv produktion och slöseri av naturresurser Det är svårt att planera ny kunskap – svårt att få det att fungera i ett mer högteknologiskt samhälle.

22 Utveckling av realkapital


Ladda ner ppt "Ekonomiska System Alla länder har ett ekonomiskt system:"

Liknande presentationer


Google-annonser