Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Kreditmarknaden  Den marknaden där vi lånar, eller egentligen ”hyr” pengar  Hyran betalar vi i form av ränta, på beloppet som lånas  Kreditmarknaden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Kreditmarknaden  Den marknaden där vi lånar, eller egentligen ”hyr” pengar  Hyran betalar vi i form av ränta, på beloppet som lånas  Kreditmarknaden."— Presentationens avskrift:

1 1. Kreditmarknaden  Den marknaden där vi lånar, eller egentligen ”hyr” pengar  Hyran betalar vi i form av ränta, på beloppet som lånas  Kreditmarknaden fungerar som vilken annan marknad som helst, utbud och efterfrågan gäller  Behöver vi låna, så jämför man vanligtvis vad banker (eller andra kreditinstitut) kan erbjuda för villkor – i form av räntesatser och annan service  Själklart väljer vi sedan den som passar oss bäst (räntemässigt, servicemässigt) Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther

2  Väljer man att betala tillbaka på lånet så kallas det att amortera  Gör man detta så minskar räntekostnaden succesivt i takt med att lånebeloppet krymper  En väl fungerande kreditmarknad är mycket viktig för att samhället ska fungera  Finns det ingen kreditmarknad saknas också möjlighet för såväl företag som enskilda att låna pengar till investeringar eller t.ex. ny bosatad  Utan möjlighet till krediter skulle alltså alla (enskilda som företag) måsta spara ihop tillräckligt med pengar för att göra sina investeringar  Detta skulle leda till: en EXTREMT långsam utveckling av samhället Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther

3  Ibland inträffar kriser på kreditmarknaden, t.ex. finanskrisen i USA 2008  Ofta beror dessa på att banker lånar ut för mycket pengar till företag och enskilda - som inte klarar av att betala tillbaka lån och räntor 2. Arbetsmarknaden  På arbetsmarknaden kan man säga att konkurrensen till viss del är satt ur spel.  Det pris anställda får när de säljer sin arbetskraft (lönen) regleras ofta av avtal mellan fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther

4  Fackförening: Man skulle kunna säga att säljarna bildar en kartell, för att försäkra sig om att lönerna inte plötsligt dumpas om det skulle bli överskott på arbetskraft  På samma sätt har arbetsgivare gått samman i arbetsgivarorganisationer för att ”hålla nere” lönerna när det råder brist på arbetskraft  Kollektivavtal: Ett skriftligt avtal mellan fackförening och arbetsgivare som reglerar löner, anställningsvillkor och andra förhållanden på arbetsplatsen  Dessa avtal leder till en ”lugnare arbetsmarknad”, vilket har visat sig är positivt för hela samhället Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther

5  Det har dock inte alltid vart på detta vis.  I industrialismens barndom var lönerna mycket mer rörliga, enligt utbud/efterfrågan – vilket leder till en mycket stor osäkerhet på arbetsmarknaden – inte minst för de anställda  Den avtalbaserade,”lugnare arbetsmarknaden”, ger större möjligheter att göra ekonomisk planering av inkomster och utgifter för såväl arbetsgivare som löntagare.  Arbetsgivare vågar nyanställa och investera i ny fabriksanläggning och arbetstagare vågar köpa ny lägenhet eller boka en semesterresa… Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther

6  I många fattiga länder finns inte alls dessa ”förtrögande” mekanismer. Utbud/efterfrågan gäller mer fullt ut.  Vilket ofta leder till en mycket osäker situation, framför allt för arbetstagaren. 3. Aktiemarknaden  En aktie är en andel i ett aktiebolag  Äger man en aktie äger man alltså en liten bit av företaget  Aktiebolag är en företagsform som uppkom under 1800- talet, i industrialismens kölvatten Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther

7  Den starkt expanderande industrin var i stort behov av kapital för att kunna investera  Genom att tillåta företagsformer där ägaren inte är personligt ansvarig för företagets ekonomi – blev det lättare att hitta människor som ville gå in som delägare  Om ett aktiebolag går i konkurs förlorar delägaren endast sina aktier, delägaren blir inte skyldig att betala företagets skulder  Ansvaret för en delägare blir alltså tämligen begränsat  På Svenska AB, engelska Ltd (limited) Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther


Ladda ner ppt "1. Kreditmarknaden  Den marknaden där vi lånar, eller egentligen ”hyr” pengar  Hyran betalar vi i form av ränta, på beloppet som lånas  Kreditmarknaden."

Liknande presentationer


Google-annonser