Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÖRETAGSEKONOMI 1. ENTREPRENÖRER GÖR LIVET LÄTTARE Kapitel 1 FÖRETAGSEKONOMI 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÖRETAGSEKONOMI 1. ENTREPRENÖRER GÖR LIVET LÄTTARE Kapitel 1 FÖRETAGSEKONOMI 1."— Presentationens avskrift:

1 FÖRETAGSEKONOMI 1

2 ENTREPRENÖRER GÖR LIVET LÄTTARE Kapitel 1 FÖRETAGSEKONOMI 1

3 VAD ÄR ETT FÖRETAG? ”…en organisation av människor som arbetar tillsammans med en idé och säljer varor eller tjänster.” FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 1

4 VAD ÄR EN ENTREPRENÖR? ENTREPRENÖRER ÄR BLAND ANNAT • nyfikna • nytänkande • kreativa • problemlösare • självständiga ”Den som får något gjort.” FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 1

5 IDÉER - EXEMPEL PÅ NYSKAPANDE Ett nytt sätt att tillverka på. Ett nytt sätt att programmera på. Ett nytt sätt att informera på. Ett nytt sätt att sälja på. En ny vara. Ett nytt sätt att distribuera på. Ett nytt sätt att kommunicera på. En ny tjänst. FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 1

6 ENTREPRENÖRER I EGET FÖRETAG ANSTÄLLD I ETT FÖRETAG • Om arbetsgivaren ger den anställde (intraprenören) möjlighet och frihet att skapa nya idéer. • Större handlingsfrihet men också ekonomiska risker. FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 1

7 AFFÄRSIDÉN VIKTIGAST FÖR FÖRETAGET Kapitel 2 FÖRETAGSEKONOMI 1

8 AFFÄRSIDÉN VERKSAMHETENS KÄRNA, EXEMPELVIS EN: • stormarknad som säljer varor billigare än konkurrenterna. • kvarterskrog med bra service och vällagad mat till rimliga priser. • närbutik med ett begränsat sortiment och långa öppettider. • vilka resurser företaget har och hur det tänker genomföra affärsidén. DET VILL SÄGA DET SOM FÖRETAGET GÖR. FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 2

9 PRODUKT • Vara. • Tjänst. • Kombination av vara och tjänst. FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 2

10 AFFÄRSIDÉN OCH BEHOV AFFÄRSIDÉN SKA TILLFREDSTÄLLA: • primära behov, exempelvis sömn och mat. • sekundära behov, exempelvis fritidsaktiviteter. FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 2

11 AFFÄRSIDÉNS DELAR • Produkt och de behov den tillgodoser. • Kundgrupp och marknad. • Hur varor och tjänster säljs, exempelvis val av prisnivå. • Företagets styrkor. FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 2

12 AFFÄRSIDÉN HYRS, EXEMPELVIS FRANCHISING FRANCHISINGTAGAREN • Betalar en avgift • Får använda affärsidén • Får hjälp med marknadsföring, inköp m.m. FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 2 • Burger King • Mc Donald’s • 7-eleven • Statoil • Hemglass • Vapiano

13 ATT STARTA EGET Kapitel 3 FÖRETAGSEKONOMI 1

14 FÖRE START NÅGRA FRÅGOR ATT TÄNKA PÅ • Är affärsidén realistisk? • Finns kompetens och erfarenhet? • Hur är privatekonomin? • Vilka är hemförhållandena? OM FLERA VILL STARTA ETT GEMENSAMT FÖRETAG • Hur bra fungerar vi ihop? • Har vi samma mål? FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 3

15 HÅLLER AFFÄRSIDÉN - TESTA! • Hur stor är marknaden? Är den tillräckligt stor? • Hur ser konkurrensen ut? • Vad tycker de tänkta kunderna om produkten? • Är vinst möjlig? FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 3

16 AFFÄRSPLAN I EN AFFÄRSPLAN BESKRIVS EXEMPELVIS • Affärsidé • Produkt • Kunder • Konkurrenter • Mål • Ekonomi FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 3

17 SÄTT UPP TYDLIGA MÅL! • kvantitativa, enkla att mäta. • kvalitativa, kan vara svåra att mäta. MÅL KAN VARA: FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 3

18 FINANSIERING TRE SÄTT ATT SKAFFA PENGAR • Ägaren satsar egna. • Bidrag. • Lån. FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 3

19 KAPITALBEHOV - HUR MYCKET PENGAR BEHÖVS? Den blivande företagaren räknar ut hur mycket pengar som behövs till investeringar, varuinköp, hyra m.m. FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 3

20 LÅNEBEHOV Kapitalbehov – eget kapital – eventuella bidrag = lånebehov FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 3

21 SÄKERHETER VID LÅN • Borgen, namnsäkerhet. • Företagsinteckning. • Pant. FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 3

22 Vem får starta företag? DEN SOM STARTAR ETT FÖRETAG • Måste vara 18 år fyllda och bosatt i Sverige. • Får ej vara försatt i konkurs eller dömd till näringsförbud. Inom vissa områden finns det särskilda tillstånd och krav (exempelvis för läkare och mäklare). FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 3

23 FÖRETAGSFORMER OCH MER OM FÖRETAGANDE Kapitel 4 FÖRETAGSEKONOMI 1

24 ATT VÄLJA FÖRETAGSFORM • Hur många ägare ska företaget ha? • Hur stor ekonomisk risk innebär företaget? FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 4

25 ENSKILD FIRMA • En ägare. • Obegränsat ekonomiskt ansvar, ägaren riskerar sin privata ekonomi. • Krävs inte ett visst startkapital. • Enkel att starta. FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 4

26 HANDELSBOLAG • Minst två delägare. • Obegränsat solidariskt ansvar. • Krävs inte ett visst startkapital. • Juridisk person (företaget kan stämmas i domstol och ingå avtal). • Kommanditbolag (specialform) har minst en ägare med obegränsat ekonomiskt ansvar. FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 4

27 AKTIEBOLAG • En eller flera ägare. • Begränsat ekonomiskt ansvar. • Krävs ett visst aktiekapital (i privata aktiebolag krävs 50 000 kronor). • Juridisk person. FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 4

28 EKONOMISK FÖRENING • Minst tre medlemmar. • Begränsat ekonomiskt ansvar. • Krävs inte ett visst startkapital. • Juridisk person. • Kooperativ. FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 4

29 INTRESSENTMODELL FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 4

30 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY • miljöarbete. • motverka diskriminering. • skapa bra arbetsvillkor för de anställda. FÖRETAGENS SOCIALA ANSVAR EXEMPELVIS FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 4

31 VILKA KAN VARA ÄGARE TILL FÖRETAG? • Privatpersoner. • Medlemmar (kooperativ). • Stat, kommun och landsting (offentligt). FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 4

32 LEDA OCH ORGANISERA Kapitel 5 FÖRETAGSEKONOMI 1

33 KLASSISKA LEDARSKAPSSTILAR • Auktoritär. Bestämmer i princip allt. • Demokratisk. Lyssnar och litar på sina medarbetare. • Låt-gå-ledare. Bryr sig vare sig om medarbetare eller resultat. FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 5

34 SITUATIONSANPASSAT LEDARSKAP Ledaren anpassar sin ledarstil efter vad situationen kräver. Vissa situationer kräver en auktoritär ledarstil. I andra situationer fungerar en demokratisk ledarstil bäst. FÖRETAGSEKONOMI 1

35 TVÅ TYPER AV LEDARE • Har fått sin position. • Har befogenhet att leda och fördela arbetet. FORMELL LEDARE • Har inte fått sin position utan blivit ledare av annan orsak. • Har inte befogenhet att leda och fördela arbetet. INFORMELL LEDARE FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 5

36 EN STARK FORMELL LEDARE Om den formelle och informelle ledaren har olika linjer får den formelle ledaren problem. Situationen kan undvikas genom att ha en stark formell ledare. FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 5

37 HUR ÄR EN BRA LEDARE? • behandla medarbetarna rättvist. • fatta beslut. • kommunicera. • motivera sina medarbetare. EN BRA LEDARE KAN FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 5

38 ORGANISATION • Vem ska göra vad? • Vem ska ansvara för vad? FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 5

39 FUNKTIONSORGANISATION FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 5

40 PRODUKTORGANISATION FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 5

41 PROJEKTORGANISATION • är en tillfällig organisation som är anpassad för varje uppdrag. • har en projektledare och medarbetare med lämplig kompetens. • upphör när ett uppdrag är slutfört. • är vanlig i tjänsteproducerande företag. EN PROJEKTORGANISATION FÖRETAGSEKONOMI 1Kapitel 5


Ladda ner ppt "FÖRETAGSEKONOMI 1. ENTREPRENÖRER GÖR LIVET LÄTTARE Kapitel 1 FÖRETAGSEKONOMI 1."

Liknande presentationer


Google-annonser