Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Vad är det. Projektet • Avser ett avgränsat problem • Är av tillfällig natur • Är tidsbegränsat • Ofta genomförs av en mindre grupp • Inte följer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Vad är det. Projektet • Avser ett avgränsat problem • Är av tillfällig natur • Är tidsbegränsat • Ofta genomförs av en mindre grupp • Inte följer."— Presentationens avskrift:

1 Projekt Vad är det

2 Projektet • Avser ett avgränsat problem • Är av tillfällig natur • Är tidsbegränsat • Ofta genomförs av en mindre grupp • Inte följer en organisationsstruktur som som redan finns • Har en viss kostnadsram • Ofta är utpräglat resultat och målinriktat

3 Fyra exempel • Studieresa • Vandrarhemmet • Göteborgskalaset • Starta företag

4 Starta företag • Idé • Affärsidé • Affärsplan • Marknadsundersökning • Startkapital • Budget • kör • Analys • Utvärdering • sammanfattning

5 Projekt kan vara över flera år • Europakorridoren • Öresundsbron • Hallandstunneln, 1992-(2015)

6 Projekt som arbetsform • Tillfällig natur • Deltagarna har ett gemensamt mål • Olika kompetenser • Platt organisation • Ibland har man en ledningsgrupp • Målsättning • Avgränsning • Nya idéer och mäniskor möter varandra

7 Projekt • Grönsaksodling • Bergsbestigning • Modevisning • Renovering av gammalt hus • Valkampanj • Bröllop • Event • forskning

8 Säkra och osäkra projekt • Uppgjorda planer • Kontrollerade risker • Man vet inte vad som krävs • Eller hur lång tid det tar • Vad det kommer att kosta • Om det överhuvudtaget kan genomföras • Skall det skrotas

9 Halvsäkra projekt • Beroende av yttre omständigheter • Osäkert med konkurrensen • Vädret • Är analysen väl utförd • Funkar teamet • Får projektet ledningsgruppens stöd

10 Investerings/utbildnings projekt Förberedelsen består i • Utredning • Insamling av information • Utvärdering av dessa • Offertförfrågningar • Ekonomiska beräkningar, investeringskalkyler • Genomförande • utvärdering

11 Projekt kan övergå i företagande • Ett projekt har olika faser • Ett företag kan fortsätt att arbeta med nya utvecklingsprojekt • Ett företag kan växa och sedan krympa

12 Att utveckla projektformen • Utbildning • Marknadsföring • Produktutveckling • Sammanslagning av företag • Utveckling av nya arbetsformer

13 Utvecklingsprojekt • Resebyrån, företaget som vill växa • Innovationen, en ny produkt • Vandrarhemmet, nya marknader • Det poliska partiet, genomföra förändringsarbete • Fingeravtrycket, Precise Biometrics

14 Ord • Prototyp • Offert • Patent • Brainstorming • Realiserbart • Syfte

15 Patent • Rita produkten • Bygga en prototyp • Undersöka möjligheter att få patent • Utvärdera resurserna

16 Projektet steg för steg • Projektidé • Projektförslag • Förstudie • Projektplanering • Projektstart • Genomförande • Avslut • uppföljning

17 Projektledningen • Beställare • Projektledare • Liten projektgrupp

18 Göteborgskalasets organisation • Beställare • Referensgrupp • Projektledare • Medarbetare inom projektadministrationen • Arbetsgrupper i delprojekt • Medarabetare i delprojektt

19 Projektledare och team • Utses först • Den som får uppdraget • Ofta den som kommit med idén • Lämpliga projektmedlemmar, ett team • Delegera ansvar och befogenheter • Motivera och entusiasmera • Marknadsföra • En entreprenör, ett nav, en kedja

20 Chef och ledare • Vad är en chef • Vad är en ledare • Vad är en visionär • Vad är en pionjär

21 Informationssökning Göteborgskalaset • Tidigare års antal besökare och kategorier • Misstag och åtgärder • Sponsorers önskemål • Besökares synpunkter • Projektdeltagarnas synpunkter • väderprognoser

22 Ekonomi och finansiering • Finansiering • Lönsamhet/vinst • Intäkter-kostnader=resultat • Lönsamhet, resultatet i förhållande till kapitalet, avkastning/ räntabilitet • Ränta, en kostnad

23 Ekonomiska termer • Intäkt, pengar till kassan, bidrag • Kostnader, reklam, telefon, personal, sociala kostnader, datorer • Resultatet, skillnaden mellan intäkter och kostnader • Vinst/ förlust • Nollresultat, break even

24 Finansiering • eget kapital • Andras pengar, lån • Sponsring • Amortering, avbetalning av lån • Kredit, betala senare

25 Entreprenörskap • Ser möjligheter • Får idéer • Sätter igång och genomför idéerna • Samhälls engtreprenörskap • Socialt entreprenörskap

26 Företagande • Drivs yrkesmässigt • Självständigt • Vinstsyfte • varaktighet

27 vad • Handelsföretag • Servicetjänster • Import • Specialtjänster • Tjänsteföretag • Livsmedelsindustri • Tillverkande företag

28 Följ upp • Hur väl följer projektet planen • Vad tycker kunderna • Vilka svårigheter har man mött • Hur håller tidsplanen • Hur projektorganisationen fungerar • Vilka förändringar som behövs • Hur lyckat projektet blir jämfört med vad som förväntas • Skall vi avsluta • Skall vi göra mer’ • Skall vi göra något annat • Nyttan i fokus


Ladda ner ppt "Projekt Vad är det. Projektet • Avser ett avgränsat problem • Är av tillfällig natur • Är tidsbegränsat • Ofta genomförs av en mindre grupp • Inte följer."

Liknande presentationer


Google-annonser