Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företagsekonomi 1  Centralt innehåll  Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företagsekonomi 1  Centralt innehåll  Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt."— Presentationens avskrift:

1 Företagsekonomi 1  Centralt innehåll  Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.  Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.  Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller.

2 Kapitel 9  Företaget – en scen, många roller  Organisationsform  Intressenter

3 Organisationsform  I företaget behöver man bestämma rollfördelningen mellan medarbetarna, dvs. organisera företaget och skapa en organisationsform som fungerar.  Vilka är arbetsuppgifterna?  Vem ska utföra arbetsuppgifterna?  Hur ska medarbetarna samarbeta?  Vem ska fatta beslut?

4 Funktionsorganisation  Uppdelning av företagets arbetsuppgifter/funktioner.  Vad finns för olika funktioner i ett företag?  Den som är kunnig/utbildad inom ekonomi arbetar med ekonomi  Den som är kunnig/utbildad inom försäljning arbetar med försäljning etc.  Fler funktioner: inköp, tillverkning, markandsföring, personal, vaktmästare, sekreterare, ledning, styrelse m.fl.  Organisationsschema, se nästa bild!

5 Funktionsorganisation VD InköpFörs.Ekon.

6 Funktionsorganisation  Fördelar, bl. a.:  Drar nytta av medarbetarnas specialkunskaper  Nackdelar, bl.a.:  Helhetssynen försvinner

7 Intressenter  De som har intresse av att veta hur det går för företaget. Exempelvis?  Kärnintressenter:  Ägare  Ledning  Anställda

8 Intressenter forts  Yttre intressenter, finns utanför företaget:  Långivare  Leverantörer  Kunder  Staten  Kommunen

9 Intressenter, forts  Indirekta intressenter:  T ex  Miljöorganisationer  Lokala aktivitetsgrupper

10  Ann Wetterström  Nacka Enskilda gymnasium  2013 ht


Ladda ner ppt "Företagsekonomi 1  Centralt innehåll  Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt."

Liknande presentationer


Google-annonser