Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Block 6: Bokföring – delar blir helhet  Kapitel 24, Dubbel bokföring  (i kursboken: sid 250-259)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Block 6: Bokföring – delar blir helhet  Kapitel 24, Dubbel bokföring  (i kursboken: sid 250-259)"— Presentationens avskrift:

1 Block 6: Bokföring – delar blir helhet  Kapitel 24, Dubbel bokföring  (i kursboken: sid 250-259)

2 Företagsekonomi 1  Centralt innehåll  Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.  Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller.  Grundläggande bokföring och bokslut.

3  Intressenter  T ex ledningen, ägarna, anställda, leverantörerna, aktieplacerare, staten  De vill veta företagets resultat och ekonomiska ställning – alltså måste företagen ha en ordnad bokföring.

4  Bokföringslagen  Ger grundläggande regler för bokföring för att bokföringen ska göras på likartat sätt i alla företag.  Alla företag måste enligt lagen:  Ha ordnad bokföring  Varje år göra ett årsbokslut

5  Datorprogram för bokföring används i de flesta företag.  Affärshändelser  Visar vad som händer i företaget, och för varje affärshändelse måste det enligt lag finnas en VERIFIKATION, som bevisar att den ägt rum.

6  Exempel på affärshändelser:  Fakturor från köp och försäljning  Kvitton på betalningar  Egna insättningar och uttag från konton från banken

7  Vad är ett konto?  Ett ställe där företaget samlar alla affärshändelser som är av samma slag på ett ställe, ett konto.  T ex alla affärshändelser som har med försäljning att göra samlas på kontot Försäljning.

8  Dubbel bokföring  Har använts sen 1400-talet  Alla affärshändelser bokförs på minst två konton

9 Bokföring:  Varje affärshändelse bokförs på minst två konton  Varje konto har två sidor:  Debet – vänster sida  Kredit – höger sida  Varje affärshändelse bokförs alltså  I debet på ett konto  I kredit på ett annat konto (ibland fler)  OBS! lika stort belopp i debet som kredit!

10 BALANSKONTON  Balansräkningen visar företagets ekonomiska ställning:  TILLGÅNGAR  Visar vilka tillgångar som finns  SKULDER & EGET KAPITAL  Hur tillgångarna har anskaffats/finansierats

11 BALANSKONTON  Exempel på tillgångar:  Maskiner, inventarier, varulager, kassa, kundfordringar, bankkonto, plusgiro mm  Exempel på skulder & eget kapital:  Banklån, leverantörsskulder, skatteskulder, egna satsade pengar/aktiekapital mm

12 RESULTATKONTON  Resultat =  Intäkter - kostnader

13 RESULTATKONTON  Exempel på intäktskonton:  Försäljning (varor)  Arvoden/Utförda uppdrag (tjänster)  Exempel på kostnadskonton:  Varuinköp, kontorsmaterial, hyra, lön, telefon etc.

14 RESULTATKONTON  Resultatkonton visar  Vilken aktivitet som förekommit i företaget  Hur den ekonomiska ställningen har förändrats genom att - en vinst ökar det egna kapitalet - en förlust minskar det egna kapitalet

15  Ann Wetterström  Nacka Enskilda gymnasium  2014 vt


Ladda ner ppt "Block 6: Bokföring – delar blir helhet  Kapitel 24, Dubbel bokföring  (i kursboken: sid 250-259)"

Liknande presentationer


Google-annonser