Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Block 6: Bokföring – delar blir helhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Block 6: Bokföring – delar blir helhet"— Presentationens avskrift:

1 Block 6: Bokföring – delar blir helhet
Kapitel 24, Dubbel bokföring (i kursboken: sid )

2 Företagsekonomi 1 Centralt innehåll
Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller. Grundläggande bokföring och bokslut.

3 Intressenter T ex ledningen, ägarna, anställda, leverantörerna, aktieplacerare, staten De vill veta företagets resultat och ekonomiska ställning – alltså måste företagen ha en ordnad bokföring.

4 Bokföringslagen Ger grundläggande regler för bokföring för att bokföringen ska göras på likartat sätt i alla företag. Alla företag måste enligt lagen: Ha ordnad bokföring Varje år göra ett årsbokslut

5 Datorprogram för bokföring används i de flesta företag.
Affärshändelser Visar vad som händer i företaget, och för varje affärshändelse måste det enligt lag finnas en VERIFIKATION, som bevisar att den ägt rum.

6 Exempel på affärshändelser:
Fakturor från köp och försäljning Kvitton på betalningar Egna insättningar och uttag från konton från banken

7 Vad är ett konto? Ett ställe där företaget samlar alla affärshändelser som är av samma slag på ett ställe, ett konto. T ex alla affärshändelser som har med försäljning att göra samlas på kontot Försäljning.

8 Dubbel bokföring Har använts sen 1400-talet Alla affärshändelser bokförs på minst två konton

9 Bokföring: Varje affärshändelse bokförs på minst två konton
Varje konto har två sidor: Debet – vänster sida Kredit – höger sida Varje affärshändelse bokförs alltså I debet på ett konto I kredit på ett annat konto (ibland fler) OBS! lika stort belopp i debet som kredit!

10 BALANSKONTON Balansräkningen visar företagets ekonomiska ställning:
TILLGÅNGAR Visar vilka tillgångar som finns SKULDER & EGET KAPITAL Hur tillgångarna har anskaffats/finansierats

11 BALANSKONTON Exempel på tillgångar:
Maskiner, inventarier, varulager, kassa, kundfordringar, bankkonto, plusgiro mm Exempel på skulder & eget kapital: Banklån, leverantörsskulder, skatteskulder, egna satsade pengar/aktiekapital mm

12 RESULTATKONTON Resultat = Intäkter - kostnader

13 RESULTATKONTON Exempel på intäktskonton: Försäljning (varor)
Arvoden/Utförda uppdrag (tjänster) Exempel på kostnadskonton: Varuinköp, kontorsmaterial, hyra, lön, telefon etc.

14 RESULTATKONTON Resultatkonton visar
Vilken aktivitet som förekommit i företaget Hur den ekonomiska ställningen har förändrats genom att - en vinst ökar det egna kapitalet - en förlust minskar det egna kapitalet

15 Ann Wetterström Nacka Enskilda gymnasium 2014 vt


Ladda ner ppt "Block 6: Bokföring – delar blir helhet"

Liknande presentationer


Google-annonser