Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Kapitel 13, Likviditet. Företagsekonomi 1  Kunskaper och förmågor:  Kunskaper om hur man startar och driver företag och hur olika funktioner inom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Kapitel 13, Likviditet. Företagsekonomi 1  Kunskaper och förmågor:  Kunskaper om hur man startar och driver företag och hur olika funktioner inom."— Presentationens avskrift:

1  Kapitel 13, Likviditet

2 Företagsekonomi 1  Kunskaper och förmågor:  Kunskaper om hur man startar och driver företag och hur olika funktioner inom företagen samverkar för att förverkliga en affärsidé  Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa  Förmåga att använda relevant teknik som ett redskap för kommunikation, beräkning, informationssökning, presentation och dokumentation i företagsekonomiska sammanhang

3 Företagsekonomi 1  Centralt innehåll  Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.  Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering.  Grundläggande budgeteringsformer.

4  Likviditetsproblem?  T ex om du inte har pengar att betala biobiljett, mobilräkning, hyra etc.  Likviditet  = ung. betalningsförmåga  Likvida medel  Pengar

5 Likvida medel i företag:  Kassa, dvs. kontanter  Bankkonto (pengar insatta på konto i bank)  Plusgiro (pengar insatta på plusgirokonto hos Nordea)

6  Inbetalningar  Pengar kommer in i företaget  Utbetalningar  Pengar går ut från företaget  Jämför:  Intäkter – företaget säljer något  Kostnader – företaget förbrukar något

7 Exempel på att det är skillnad mellan intäkt och inbetalning  När företag säljer till andra företag (b2b) säljer de nästan alltid på kredit. Normalt har de 30 dagar på sig att betala.  När de säljer (och skickar fakturan) så bokförs det som en intäkt. När de betalar 30 dagar senare så bokförs en inbetalning.  När företaget tar ett lån kommer pengar in i företaget, en inbetalning. Men detta är ingen intäkt, företaget har ju inte sålt något.

8  Exempel på inbetalningar:  Från kunder (när betalar för det de köpt)  Från långivare (när betalar ut lånet)  Från ägare (när tillskjuter kapital)  Från banker (ränta på insatt kapital)

9  Exempel på utbetalningar:  Till leverantörer (betalar för köpta produkter)  Till anställda (betalar ut lön)  Till Skatteverket (betalar skatt)  Till långivare (betalar ränta och amorterar)  Till ägare (betalar ut utdelning el. vinst)

10 Exempel  Tänk dig att du har köpt in overaller till alla i hela klassen. Du får overaller och en faktura av leverantören på 10 000 kr, som ska betalas om 30 dagar.  Du delar ut overallerna till klassen som ska betala dig inom 30 dagar.  När det gått 30 dagar har ingen i klassen betalt, men leverantören vill ha betalt av dig! Och du har inga pengar…

11  Därför är det också viktigt att göra en likviditetsbudget!  Så att du har koll på att du har tillräckligt mycket pengar i slutet av månaden (eller veckan/dagen).

12 Likviditetsbudget  Inbetalningar10 000  - Utbetalningar-9 000  Överskott 1 000

13 Likviditetsbudget, exempel  Ingående likvida medel 100 (det du har i början av månaden)  Inbetalningar10 000  - Utbetalningar-9 000  = överskott 1 000  Utgående likvida medel 1 100  (det du har kvar i slutet av månaden)

14 Varför får företag problem med likviditeten?  Företaget går dåligt (säljer för dåligt)  Företaget går bra men är överoptimistiska: Har kanske köpt in för stort lager av varor som inte går att sälja Har kanske gjort en dyr tevereklam som inte ökade försäljningen  Företaget har kanske inte skickat ut sina egna fakturor i tid  Mm

15 Vad kan man göra om man inte har tillräckligt med pengar?  Ta lån i bank (eller liknande)  Ägarna kan tillskjuta pengar  Kunderna kan få kortare kredittider  Kan minska varulagrets storlek  Kan försöka köpa in på kredit  Kan sälja tillgångar, eller leasa i stället  Factoring

16 Resultatbudget  Kommer du ihåg?  Intäkter  - Kostnader  = Resultat

17  Ann Wetterström  Nacka Enskilda gymnasium  2013 ht


Ladda ner ppt " Kapitel 13, Likviditet. Företagsekonomi 1  Kunskaper och förmågor:  Kunskaper om hur man startar och driver företag och hur olika funktioner inom."

Liknande presentationer


Google-annonser