Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 13, Likviditet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 13, Likviditet."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 13, Likviditet

2 Företagsekonomi 1 Kunskaper och förmågor:
Kunskaper om hur man startar och driver företag och hur olika funktioner inom företagen samverkar för att förverkliga en affärsidé Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa Förmåga att använda relevant teknik som ett redskap för kommunikation, beräkning, informationssökning, presentation och dokumentation i företagsekonomiska sammanhang

3 Företagsekonomi 1 Centralt innehåll
Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering. Grundläggande budgeteringsformer.

4 Likviditetsproblem? T ex om du inte har pengar att betala biobiljett, mobilräkning, hyra etc. Likviditet = ung. betalningsförmåga Likvida medel Pengar

5 Likvida medel i företag:
Kassa, dvs. kontanter Bankkonto (pengar insatta på konto i bank) Plusgiro (pengar insatta på plusgirokonto hos Nordea)

6 Inbetalningar Pengar kommer in i företaget Utbetalningar Pengar går ut från företaget Jämför: Intäkter – företaget säljer något Kostnader – företaget förbrukar något

7 Exempel på att det är skillnad mellan intäkt och inbetalning
När företag säljer till andra företag (b2b) säljer de nästan alltid på kredit. Normalt har de 30 dagar på sig att betala. När de säljer (och skickar fakturan) så bokförs det som en intäkt. När de betalar 30 dagar senare så bokförs en inbetalning. När företaget tar ett lån kommer pengar in i företaget, en inbetalning. Men detta är ingen intäkt, företaget har ju inte sålt något.

8 Exempel på inbetalningar:
Från kunder (när betalar för det de köpt) Från långivare (när betalar ut lånet) Från ägare (när tillskjuter kapital) Från banker (ränta på insatt kapital)

9 Exempel på utbetalningar:
Till leverantörer (betalar för köpta produkter) Till anställda (betalar ut lön) Till Skatteverket (betalar skatt) Till långivare (betalar ränta och amorterar) Till ägare (betalar ut utdelning el. vinst)

10 Exempel Tänk dig att du har köpt in overaller till alla i hela klassen. Du får overaller och en faktura av leverantören på kr, som ska betalas om 30 dagar. Du delar ut overallerna till klassen som ska betala dig inom 30 dagar. När det gått 30 dagar har ingen i klassen betalt, men leverantören vill ha betalt av dig! Och du har inga pengar…

11 Därför är det också viktigt att göra en likviditetsbudget!
Så att du har koll på att du har tillräckligt mycket pengar i slutet av månaden (eller veckan/dagen).

12 Likviditetsbudget Inbetalningar 10 000 - Utbetalningar -9 000
Överskott

13 Likviditetsbudget, exempel
Ingående likvida medel (det du har i början av månaden) Inbetalningar - Utbetalningar = överskott Utgående likvida medel (det du har kvar i slutet av månaden)

14 Varför får företag problem med likviditeten?
Företaget går dåligt (säljer för dåligt) Företaget går bra men är överoptimistiska: Har kanske köpt in för stort lager av varor som inte går att sälja Har kanske gjort en dyr tevereklam som inte ökade försäljningen Företaget har kanske inte skickat ut sina egna fakturor i tid Mm

15 Vad kan man göra om man inte har tillräckligt med pengar?
Ta lån i bank (eller liknande) Ägarna kan tillskjuta pengar Kunderna kan få kortare kredittider Kan minska varulagrets storlek Kan försöka köpa in på kredit Kan sälja tillgångar, eller leasa i stället Factoring

16 Resultatbudget Kommer du ihåg? Intäkter - Kostnader = Resultat

17 Ann Wetterström Nacka Enskilda gymnasium 2013 ht


Ladda ner ppt "Kapitel 13, Likviditet."

Liknande presentationer


Google-annonser