Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 11 Prissättning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 11 Prissättning."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 11 Prissättning

2 Företagsekonomi 2 Centralt innehåll
Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med detta behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar. Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. Metoder, teorier och modeller som används i företagens interna styrning och planering i form av budgetering och kalkylering.

3 Vad behöver ett företag ta hänsyn till vid prissättning?
Kostnaderna Kunderna Konkurrenterna

4 Ett företag importerar en sportdryck för 5 kronor flaskan
Ett företag importerar en sportdryck för 5 kronor flaskan. Hur sätter vi priset? Kostnader: Lokal kr Telefon kr Marknadsföring kr Varukostnad kr ( st x 5kr) Summa kr

5 Beräknad försäljning 20 000 st. flaskor per år
Kostnader kr = Beräknad förs st. = 7,45 kr lägsta priset

6 7,45 kr lägsta priset Vill också ha lön och vinst: kr Kostnader kr Lön & vinst kr Summa kr kr / st = 12,45 kr

7 kr / st. = 12,45 kr Konkurrenterna? - Liknande produkter säljs för 20 kr flaskan. Kunderna? Hur attraktiv är vår produkt? – Likvärdig Lämpligt pris: kr

8 Divisionskalkyl Totala kostnader under ett år + vinst =
Antal sålda produkter under ett år = kostnad per styck Detta fungerar då man säljer en produkt som ovan eller t ex ett tjänsteföretag som säljer timmar.

9 Divisionskalkyl i tjänsteföretag
Advokatbyråns totala kostnader är kr per år. Tre advokater kan debitera timmar vardera per år. Företaget vill ha en vinst på kr. Vilket timarvode behöver advokatbyrån ta ut för att betala sina kostnader och uppnå önskad vinst?

10 Divisionskalkyl i tjänsteföretag
Totala kostnader + Vinst = Antal timmar = kr per timme 3 000

11 Hur gör man vid flera produkter?
Använder påläggsmetoden: Varukostnad + Pålägg = Försäljningspris exkl. moms + Moms = Försäljningspris inkl. moms

12 Praktiskt exempel En butik säljer damkläder och använder ett pålägg på 50 % på alla varor. De har köpt in ett parti jackor för 300 kr/st. Vad blir priset? Varukostnad 300 kr Pålägg kr (0,5 x 300 kr) Förs.pris exkl.moms 450 kr Moms 112,50 kr (0,25 x 450 kr) Förs.pris inkl.moms 562,50 kr

13 Hur får man fram påläggsprocenten? (1)
Varukostnader kr Personalkostnader kr Lokalkostnader kr Avskrivningar kr Övriga kostnader kr Summa kostnader kr

14 Hur får man fram påläggsprocenten? (2)
Vilken påläggsprocent ska de välja för en vara som kostar 200 kr i inköp? De kostnader (+ ev. vinst) som inte hör direkt till produkten (dvs. allt utom varukostnaden) måste fördelas på de direkta kostnaderna (dvs. varukostnaden)

15 Hur får man fram påläggsprocenten? (3)
De kostnader som inte hör direkt till produkten: Personalkostnader kr Lokalkostnader kr Avskrivningar kr Övriga kostnader kr Summa kr Vinst kr

16 Hur får man fram påläggsprocenten? (4)
Kostnader (ej direkta) kr Vinst kr Summa kr Direkta kostnader kr kr / kr = 69 % pålägg

17 Marginal Efter att produkten sålts vet man det verkliga priset. Prutning, rabatter, rea mm kan göra att priset blir lägre än det från början beräknade. Då räknar man ut marginalen. Försäljningsintäkt – Varukostnad=Marginal (kr)

18 Praktiskt exempel En databutik har köpt in 100 skrivare för kr exkl. moms. Skrivarna har sålts för kr i genomsnitt. Marginal i kronor: kr (100 st x kr) kr = kr

19 Marginal i % kr / kr = 40 % Dvs. marginalen i procent av försäljningen (hur stor del är marginalen av försäljningen) Genom att räkna ut marginalprocenten kan man jämföra olika varor.

20 Moms Mervärdesskatt (VAT, Value Added Tax)
Skatt som tas ut vid försäljning i Sverige: 25 % (vanligast, t ex kläder) 12 % (livsmedel + restaurangmat) 6 % (kultur: tidningar, bio, böcker etc.) Momsen är ingen intäkt eller kostnad för ett företag! Obs: moms ej med i kalkyler!

21 Moms Pris exkl. moms 2 000 kr Moms (0,25 x 2 000) 500 kr
Pris inkl. moms kr Moms (0,20 x 2 500) kr

22 Ann Wetterström Nacka Enskilda gymnasium 2014 vt


Ladda ner ppt "Kapitel 11 Prissättning."

Liknande presentationer


Google-annonser