Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Kapitel 11  Prissättning. Företagsekonomi 2  Centralt innehåll  Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Kapitel 11  Prissättning. Företagsekonomi 2  Centralt innehåll  Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv."— Presentationens avskrift:

1  Kapitel 11  Prissättning

2 Företagsekonomi 2  Centralt innehåll  Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med detta behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar.  Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.  Metoder, teorier och modeller som används i företagens interna styrning och planering i form av budgetering och kalkylering.

3  Vad behöver ett företag ta hänsyn till vid prissättning?  Kostnaderna  Kunderna  Konkurrenterna

4  Ett företag importerar en sportdryck för 5 kronor flaskan. Hur sätter vi priset?  Kostnader:  Lokal 40 000 kr  Telefon 4 000 kr  Marknadsföring 5 000 kr  Varukostnad100 000 kr (20 000 st x 5kr)  Summa149 000 kr

5  Beräknad försäljning 20 000 st. flaskor per år  Kostnader 149 000 kr=  Beräknad förs. 20 000 st.  = 7,45 kr lägsta priset

6  7,45 kr lägsta priset  Vill också ha lön och vinst: 100 000 kr  Kostnader149 000 kr  Lön & vinst100 000 kr  Summa249 000 kr  249 000 kr / 20 000 st = 12,45 kr

7  249 000 kr / 20 000 st. = 12,45 kr  Konkurrenterna? - Liknande produkter säljs för 20 kr flaskan.  Kunderna? Hur attraktiv är vår produkt? – Likvärdig  Lämpligt pris: 18-22 kr

8 Divisionskalkyl  Totala kostnader under ett år + vinst =  Antal sålda produkter under ett år  = kostnad per styck  Detta fungerar då man säljer en produkt som ovan eller t ex ett tjänsteföretag som säljer timmar.

9 Divisionskalkyl i tjänsteföretag  Advokatbyråns totala kostnader är 5 000 000 kr per år. Tre advokater kan debitera 1 000 timmar vardera per år. Företaget vill ha en vinst på 1 000 000 kr.  Vilket timarvode behöver advokatbyrån ta ut för att betala sina kostnader och uppnå önskad vinst?

10 Divisionskalkyl i tjänsteföretag  Totala kostnader + Vinst= Antal timmar 5 000 000 + 1 000 000= 2 000 kr per timme 3 000

11 Hur gör man vid flera produkter?  Använder påläggsmetoden:  Varukostnad  + Pålägg  = Försäljningspris exkl. moms  + Moms  = Försäljningspris inkl. moms

12 Praktiskt exempel  En butik säljer damkläder och använder ett pålägg på 50 % på alla varor. De har köpt in ett parti jackor för 300 kr/st. Vad blir priset?  Varukostnad300 kr  Pålägg150 kr (0,5 x 300 kr)  Förs.pris exkl.moms450 kr  Moms112,50 kr (0,25 x 450 kr)  Förs.pris inkl.moms562,50 kr

13 Hur får man fram påläggsprocenten? (1)  Varukostnader4 800 000 kr  Personalkostnader2 300 000 kr  Lokalkostnader 280 000 kr  Avskrivningar 40 000 kr  Övriga kostnader 660 000 kr  Summa kostnader8 080 000 kr

14 Hur får man fram påläggsprocenten? (2)  Vilken påläggsprocent ska de välja för en vara som kostar 200 kr i inköp?  De kostnader (+ ev. vinst) som inte hör direkt till produkten (dvs. allt utom varukostnaden) måste fördelas på de direkta kostnaderna (dvs. varukostnaden)

15 Hur får man fram påläggsprocenten? (3)  De kostnader som inte hör direkt till produkten:  Personalkostnader2 300 000 kr  Lokalkostnader 280 000 kr  Avskrivningar 40 000 kr  Övriga kostnader 660 000 kr Summa 3 280 000 kr  Vinst 50 000 kr

16 Hur får man fram påläggsprocenten? (4)  Kostnader (ej direkta) 3 280 000 kr  Vinst 50 000 kr  Summa 3 330 000 kr  Direkta kostnader4 800 000 kr  3 330 000 kr / 4 800 000 kr = 69 % pålägg

17 Marginal  Efter att produkten sålts vet man det verkliga priset. Prutning, rabatter, rea mm kan göra att priset blir lägre än det från början beräknade.  Då räknar man ut marginalen.  Försäljningsintäkt – Varukostnad=Marginal (kr)

18 Praktiskt exempel  En databutik har köpt in 100 skrivare för 180 000 kr exkl. moms. Skrivarna har sålts för 3 000 kr i genomsnitt.  Marginal i kronor:  300 000 kr (100 st x 3 000 kr)  - 180 000 kr  = 120 000 kr

19 Marginal i %  120 000 kr / 300 000 kr = 40 %  Dvs. marginalen i procent av försäljningen (hur stor del är marginalen av försäljningen)  Genom att räkna ut marginalprocenten kan man jämföra olika varor.

20 Moms  Mervärdesskatt (VAT, Value Added Tax)  Skatt som tas ut vid försäljning i Sverige:  25 % (vanligast, t ex kläder)  12 % (livsmedel + restaurangmat)  6 % (kultur: tidningar, bio, böcker etc.)  Momsen är ingen intäkt eller kostnad för ett företag! Obs: moms ej med i kalkyler!

21 Moms  Pris exkl. moms2 000 kr  Moms (0,25 x 2 000) 500 kr  Pris inkl. moms2 500 kr  Moms (0,20 x 2 500) 500 kr  Pris exkl. moms2 000 kr

22  Ann Wetterström  Nacka Enskilda gymnasium  2014 vt


Ladda ner ppt " Kapitel 11  Prissättning. Företagsekonomi 2  Centralt innehåll  Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv."

Liknande presentationer


Google-annonser