Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Kapitel 21  Periodisering. Företagsekonomi 2  Centralt innehåll  Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Kapitel 21  Periodisering. Företagsekonomi 2  Centralt innehåll  Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv."— Presentationens avskrift:

1  Kapitel 21  Periodisering

2 Företagsekonomi 2  Centralt innehåll  Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med detta behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar.  Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.  Bokföring och bokslut med enkla periodiseringar och enkel räkenskapsanalys. I samband med det behandlas revisionens funktion i en verksamhet.

3 Periodisering  Periodisering betyder fördelning, dvs. fördelning på viss period  Periodiseringar är viktiga för att resultatet ska vara rättvisande

4 Intäkter  Ibland så har företaget utfört ett arbete en månad/år, men inte skickat faktura förrän nästa månad/år  Ibland så har företaget fått betalt innan det har skickat faktura, t.ex. en kund har betalat i förväg

5 Kostnader  Ibland betalar företaget något i förväg innan det är förbrukat, t.ex. hyra  Ibland förbrukar företaget något i förväg och betalar senare, t.ex. när fakturan erhålls nästa månad/år

6  Att periodisera:  Att se till att bokföra alla affärshändelser under rätt period

7 Hyra  Exempel på utgift som brukar betalas i förskott är hyror, leasingavgifter och försäkringar.  Vanligt att hyror faktureras per kvartal, dvs. i december erhålls en faktura på hyran som avser januari-mars nästa år.  Detta belopp behöver periodiseras på januari, februari, mars.

8 Hyra  Fakturan som erhålls i december uppgår till 18 000 kr  Avser januari, februari, mars, dvs. 6 000 kr per månad i hyreskostnad (18 000/3)  I december bokförs:  KontoDebetKredit  2440 Leverantörsskulder18 000  1710 Förutbetald hyra18 000

9 Hyra  I januari (samt februari och mars) ska hyran periodiseras och bokföras  KontoDebetKredit  1710 Förutbetald hyra6 000  5010 Hyreskostnad 6 000

10 Varulager & Varukostnad  Handelsföretag köper vanligtvis in varor flera gånger om året (bokförs som varuinköp).  När Resultaträkningen ska göras måste kostnaden för sålda varor räknas fram.  Det exakta värdet på varulagret räknas fram vid en inventering.

11 Varukostnad  Lagrets värde vid årets början  + inköp under året  Lagrets värde vid årets slut  = Årets varukostnad

12 Varukostnad  Lagrets värde 1/1 100 000  + inköp 1/1-31/12 900 000  - Lagrets värde 31/12-200 000  Årets varukostnad 800 000 kr

13 Varulagerförändring  Lagrets värde 1/1100 000  Lagrets värde 31/12200 000  Dvs. har ökat med 100 000 kr under året. Bokförs:  KontoDebetKredit  1400 Varulager 100 000  4900 Varulagerförändr.100 000

14 Anläggningstillgångar  Är avsedda att användas i företaget en längre period (till skillnad från omsättningstillgångar), vanligen mer än tre år. Vanligast anläggningstillgångarna är byggnader, maskiner, inventarier. Köp av anläggningstillgångar bokförs på tillgångskonton.  Utgift för anskaffning fördelas över beräknad ekonomisk livslängd.  Periodiseringen som görs kallas för avskrivning.

15 Bokföring av inköp anläggn.tillgång  Inköp maskiner för 500 000 inkl. moms 100 000 kr  KontoDebetKredit  1210 Maskiner400 000  2640 Ing. moms 100 000  2440 Lev.skulder500 000

16 Bokföring av avskrivn anl.tillg.  Inköp 400 000 kr  Ekonomisk livslängd 10 år  Skrivs av med 40 000 kr per år (400 000/10 år)  KontoDebetKredit  7830 Avskrivning40 000  1219 Avskrivning40 000

17  Ann Wetterström  Nacka Enskilda gymnasium  2013 ht


Ladda ner ppt " Kapitel 21  Periodisering. Företagsekonomi 2  Centralt innehåll  Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv."

Liknande presentationer


Google-annonser