Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Räkenskapsanalys Teoriboken: block 5 Vilka signaler ger årsredovisningen? Helén Holmgren 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Räkenskapsanalys Teoriboken: block 5 Vilka signaler ger årsredovisningen? Helén Holmgren 2013."— Presentationens avskrift:

1 Räkenskapsanalys Teoriboken: block 5 Vilka signaler ger årsredovisningen? Helén Holmgren 2013

2 Räkenskapsanalys Nyckeltal För vem? Ifrågasätt, dra slutsatser Vad har vi som grund externt? Årsredovisning Branschstatistik Kreditupplysning Vad mäts? Alarmklocka Vad vill vi mäta? Nyckeltal = intresse / viktig jämförelse Tillväxt (kap 22) Finansiella aspekter (kap 23) Lönsamhet (kap 24) Hälsotillstånd

3 Några elementära samband… Tillväxt – vad händer då? T Lager Fordringar Ek Balansräkning Omsättning Kostnader Resultaträkning Men är det en proportionell ökning? Växer balansomslutningen snabbare än omsättningen? Klarar företaget att finansiera den ökade kapitalbindningen? S Lev.skulder Obalans? Ökat antal anställda? Ökar kostnader mer än omsättning? Ökar personalkostnader mer än förädlingsvärde?

4 Några elementära samband… Finansiering Pengar in… T S Ek Pengar ut… Intäkter 150 Kostnader -8 790 Resultat hm… Men om man nu HAR pengar över… kan det vara problem ändå…? Balansräkning Resultaträkning Varför måste man ha pengar? -kan riskera konkurs -utveckling -klara av drift Kassalikviditet Mäter fruset ögonblick Situationsberoende Självfiniansieringsgrad Kan vi av egen kraft ta fram de pengar som behövs för investeringar? Skuldsättningsgrad Genomsnittlig skuldränta Goda år och dåliga år

5 Lönsamhet och effektivitet T S Ek Intäkter 3 500 Kostnader -1 300 Resultat 2 200 Goda resultat stärker eget kapital – ökad soliditet Rik Å vad skönt att vara på semester! Företaget sköter sig självt och jag kan bara koppla av! = stagnation? Hur länge räcker sparade medel innan man grävt ner till botten av kistan? Några elementära samband… Balansräkning Resultaträkning

6 Vad är lönsamhet? Företag A Intäkter120 KSV- 40 Bruttoresultat 80 Övriga rörelsekost. - 40 Rörelseresultat 40 Finansiella kostn. -20 Resultat innan skatt 20 Företag B Intäkter120 KSV- 40 Bruttoresultat 80 Övriga rörelsekost. - 40 Rörelseresultat 40 Finansiella kostn. -5 Resultat innan skatt 35 Finansiella aspekter T Ek S Skulder eller inte: Viktigt att inte betala för mycket för dem! Räntor kostar! Balansräkning

7 Vad är lönsamhet? Företag A Intäkter120 KSV- 40 Bruttoresultat 80 Övriga rörelsekost. - 60 Rörelseresultat 20 Finansiella kostn. -20 Resultat innan skatt 0 Företag B Intäkter120 KSV- 40 Bruttoresultat 80 Övriga rörelsekost. - 40 Rörelseresultat 40 Finansiella kostn. -5 Resultat innan skatt 35 Rörelsemässiga aspekter En resultaträkning innehåller många nivåer – vilken är av intresse för mig just nu? ? ?

8 Räntabilitetsmått Eget kapital Skulder Tillgångar RE Räntebärande RT Ej räntebärande RS Rsys * * Rsys Tagit bort icke räntebärande kapital Balansomslutning minus räntefria kortfristiga skulder och skatteandel i OR Vi räknar på genomsnittligt kapital! Vad mäter egentligen talen…?

9 Finansiell hävstångseffekt Samband mellan lönsamhet och kapitalstruktur R E = + ( R T - ) x Svåra att påverka på kort sikt RTRT RSRS S/E rörelserisk finansiell risk

10 Du pont-modellen – Vad styr RT? Rörelsens intäkter - Rörelsens kostnader + Finansiella intäkter Vinst (kapitalersättning) Rörelsens intäkter / Vinstmarginal X Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Rörelsens intäkter Totala tillgångar / Kapitalomsättnings- hastighet


Ladda ner ppt "Räkenskapsanalys Teoriboken: block 5 Vilka signaler ger årsredovisningen? Helén Holmgren 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser