Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Räkenskapsanalys Teoriboken: block 5

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Räkenskapsanalys Teoriboken: block 5"— Presentationens avskrift:

1 Räkenskapsanalys Teoriboken: block 5
Vilka signaler ger årsredovisningen? Helén Holmgren 2013

2 Räkenskapsanalys Nyckeltal Nyckeltal = intresse / viktig jämförelse
Alarmklocka Vad vill vi mäta? Vad har vi som grund externt? Årsredovisning Branschstatistik Kreditupplysning Nyckeltal För vem? Tillväxt (kap 22) Finansiella aspekter (kap 23) Lönsamhet (kap 24) Vad mäts? Ifrågasätt, dra slutsatser Hälsotillstånd

3 Några elementära samband…
Obalans? Ökat antal anställda? Ökar kostnader mer än omsättning? Ökar personalkostnader mer än förädlingsvärde? Tillväxt – vad händer då? Balansräkning Resultaträkning Ek T Lager Fordringar Omsättning Kostnader S Lev.skulder Men är det en proportionell ökning? Växer balansomslutningen snabbare än omsättningen? Klarar företaget att finansiera den ökade kapitalbindningen?

4 Några elementära samband…
Varför måste man ha pengar? kan riskera konkurs utveckling klara av drift Kassalikviditet Mäter fruset ögonblick Situationsberoende Självfiniansieringsgrad Kan vi av egen kraft ta fram de pengar som behövs för investeringar? Skuldsättningsgrad Genomsnittlig skuldränta Finansiering Goda år och dåliga år Resultaträkning Balansräkning Intäkter Kostnader Resultat hm… T Ek Pengar ut… S Pengar in… Men om man nu HAR pengar över… kan det vara problem ändå…?

5 eget kapital – ökad soliditet
Några elementära samband… Lönsamhet och effektivitet Å vad skönt att vara på semester! Företaget sköter sig självt och jag kan bara koppla av! Resultaträkning Balansräkning Intäkter Kostnader Resultat Goda resultat stärker eget kapital – ökad soliditet Ek T S = stagnation? Rik Hur länge räcker sparade medel innan man grävt ner till botten av kistan?

6 Viktigt att inte betala
Vad är lönsamhet? Finansiella aspekter Företag A Intäkter 120 KSV - 40 Bruttoresultat Övriga rörelsekost. - 40 Rörelseresultat 40 Finansiella kostn. -20 Resultat innan skatt 20 Företag B Intäkter 120 KSV - 40 Bruttoresultat Övriga rörelsekost. - 40 Rörelseresultat 40 Finansiella kostn Resultat innan skatt 35 Balansräkning Ek T S Räntor kostar! Skulder eller inte: Viktigt att inte betala för mycket för dem!

7 ? ? Vad är lönsamhet? Rörelsemässiga aspekter Företag A Intäkter 120
KSV - 40 Bruttoresultat Övriga rörelsekost. - 60 Rörelseresultat 20 Finansiella kostn. -20 Resultat innan skatt 0 Företag B Intäkter 120 KSV - 40 Bruttoresultat Övriga rörelsekost. - 40 Rörelseresultat 40 Finansiella kostn Resultat innan skatt 35 En resultaträkning innehåller många nivåer – vilken är av intresse för mig just nu? ? ?

8 Räntabilitetsmått Eget kapital Tillgångar Skulder RE RT Rsys* RS
Vi räknar på genomsnittligt kapital! Vad mäter egentligen talen…? *Rsys Tagit bort icke räntebärande kapital Balansomslutning minus räntefria kortfristiga skulder och skatteandel i OR Eget kapital RE Tillgångar Räntebärande Skulder RT Ej räntebärande Rsys* RS

9 RE = + ( RT - ) x RT RS S/E Svåra att påverka på kort sikt
Finansiell hävstångseffekt Samband mellan lönsamhet och kapitalstruktur rörelserisk finansiell risk RE = ( RT ) x Svåra att påverka på kort sikt RT RS S/E

10 Du pont-modellen – Vad styr RT?
Rörelsens intäkter Vinst (kapitalersättning) - Rörelsens kostnader / Vinstmarginal Rörelsens intäkter + Finansiella intäkter X Rörelsens intäkter / Kapitalomsättnings-hastighet Anläggningstillgångar Totala tillgångar Omsättningstillgångar


Ladda ner ppt "Räkenskapsanalys Teoriboken: block 5"

Liknande presentationer


Google-annonser