Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LEKTION 7 Analys och styrning HALMSTAD UNIVERSITY.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LEKTION 7 Analys och styrning HALMSTAD UNIVERSITY."— Presentationens avskrift:

1 LEKTION 7 Analys och styrning HALMSTAD UNIVERSITY

2 MÅL Kunskap och förståelse om - Några nyckeltal i verksamhetsstyrning
Färdighet och omdöme avseende - nyckeltals användning

3 NYCKELTAL Ekonomiska nyckeltal Räntabilitet (t ex %, kr)
Produktivitet (t ex st/timme) Kapacitetstal Kunskap (t ex utbildningsnivå) Produktionskapacitet (antal enheter) Kvalitetstal Produkter (t ex kassationsandel) Kunder (t ex nöjdhet, återköp) Leverantörer (t ex leveranssäkerhet) osv

4 RÄNTABILITETSMODELLER
ROE ROA ROI EVA Du Pont-modellen

5 ROE (hävstång) Hävstång Rörelse- Total (leverage) risk Finansiell risk
D E RE = RC (RC-RD) x D = Debt, d v s skulder E = Equity, d v s eget kapital RC = Räntabilitet på sysselsatt kapital (Capital) [Totalt kapital – icke räntebärande skulder] RD = Ränta på räntebärande skulder RE = Räntabilitet på eget kapital

6 WACC-en Weigthed Average Cost of Capital D E RT = RD + RE T T
D = Debt, d v s skulder E = Equity, d v s eget kapital RT = Räntabilitet på Totalt kapital (D+E) RD = Ränta på räntebärande skulder RE = Räntabilitet på eget kapital

7 Exempel (s.445) Tillväxt 30% av EK, utdelningskrav 10% => Avkastning på Eget kapital 40% (53,3% före skatt...schablonskatt är 25% [53,3*(1-0,25)=39,975] WACC EK=25% av TK = soliditet Skuldränta = 12% RT= 12*0, ,3*0,25 = 22,3% ROE 30,9 53,3% = 22,3% + (22,3-12)0,75/0,25

8 RISK RE B Risk enligt finansiell teori: Varians Risk A = Risk B
Risk enligt ‘beteende’-finansteori (Behavioral finance): Sannolikhet för förlust Risk A > Risk B t A

9 (före räntekostnader)
Du-Pont-modellen + Omsättning Kostnader + Finansiella Intäkter Överskott Vinstmarginal (före räntekostnader) Omsättning X Omsättning Räntabilitet på sysselsatt kapital ROI Omsättnings- hastighet Sysselsatt kapital + Rörelsekapital + Anläggnings- kapital Obs! Inga räntekostnader ty vi söker räntabiliteten på kapitalet, inte det egna kapitalet

10 VAD AVGÖR UTNYTTJANDE AV MCS?
Davila & Foster Finansiell planering Personalplanering Finansiell övervakning Personalutvärdering Strategisk planering Produktutvecklingsstyrning Försäljningsstyrning Partnerstyrning Storlek (antal anställda) [Motivera, Övervaka, Koordinera] Riskkapitalister Kassaflödesbehov Internationalisering

11 SAMTIDIGHET, INTE ENSIDIGT KAUSALT
TILLVÄXT FORMALISERAD VERKSAMHETSSTYRNING

12 NOTERA METOD! för uppsatsen…
Triangulering (flera olika källor) Operationalisering (från teori till observation [enkät, semistrukturerade intervjuer]), MCS (Table 2, s.914f)! Interrater reliability (flera oberoende bedömningar) Försöka särskilja exogena (marknadens efterfrågan) och endogena variabler (antal anställda) [s.926]

13 AVANCERAD TEKNIK FÖR UTVÄRDERING
Adams, Toole & Krause Försäljning =x1*Omgivning + x2*Butiken+x3*Butikens chef Ger kunskap om Omgivningens betydelse, Butiken och Personalen Försök fånga framgångsmodellen! Alltid!


Ladda ner ppt "LEKTION 7 Analys och styrning HALMSTAD UNIVERSITY."

Liknande presentationer


Google-annonser