Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HALMSTAD UNIVERSITY LEKTION 7 Analys och styrning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HALMSTAD UNIVERSITY LEKTION 7 Analys och styrning."— Presentationens avskrift:

1 HALMSTAD UNIVERSITY LEKTION 7 Analys och styrning

2 MÅL Kunskap och förståelse om - Några nyckeltal i verksamhetsstyrning Färdighet och omdöme avseende - nyckeltals användning

3 Ekonomiska nyckeltal Räntabilitet (t ex %, kr) Produktivitet (t ex st/timme) Kapacitetstal Kunskap (t ex utbildningsnivå) Produktionskapacitet (antal enheter) Kvalitetstal Produkter (t ex kassationsandel) Kunder (t ex nöjdhet, återköp) Leverantörer (t ex leveranssäkerhet) osv NYCKELTAL

4 ROE ROA ROI EVA Du Pont-modellen RÄNTABILITETSMODELLER

5 D = Debt, d v s skulder E = Equity, d v s eget kapital R C = Räntabilitet på sysselsatt kapital (Capital) [Totalt kapital – icke räntebärande skulder] R D = Ränta på räntebärande skulder R E = Räntabilitet på eget kapital R E = R C + (R C -R D ) x DEDE Total risk Rörelse- risk Finansiell risk Hävstång (leverage) ROE (hävstång)

6 WACC-en D = Debt, d v s skulder E = Equity, d v s eget kapital R T = Räntabilitet på Totalt kapital (D+E) R D = Ränta på räntebärande skulder R E = Räntabilitet på eget kapital Weigthed Average Cost of Capital R T =RDRD D T RERE E T +

7 Exempel (s.445) Tillväxt 30% av EK, utdelningskrav 10% => Avkastning på Eget kapital 40% (53,3% före skatt...schablonskatt är 25% [53,3*(1-0,25)=39,975] EK=25% av TK = soliditet Skuldränta = 12% R T = 12*0,75 + 53,3*0,25 = 22,3% 53,3% = 22,3% + (22,3-12)0,75/0,25 30,9 WACC ROE

8 RISK t RERE Risk enligt finansiell teori: Varians Risk A = Risk B Risk enligt ‘beteende’-finansteori (Behavioral finance): Sannolikhet för förlust Risk A > Risk B A B

9 Du-Pont-modellen Vinstmarginal (före räntekostnader) Omsättnings- hastighet Överskott Omsättning Sysselsatt kapital + Omsättning - Kostnader + Finansiella Intäkter Räntabilitet på sysselsatt kapital ROI + Rörelsekapital + Anläggnings- kapital Obs! Inga räntekostnader ty vi söker räntabiliteten på kapitalet, inte det egna kapitalet X

10 VAD AVGÖR UTNYTTJANDE AV MCS? •Storlek (antal anställda) [Motivera, Övervaka, Koordinera] •Riskkapitalister •Kassaflödesbehov •Internationalisering Davila & Foster •Finansiell planering •Personalplanering •Finansiell övervakning •Personalutvärdering •Strategisk planering •Produktutvecklingsstyrning •Försäljningsstyrning •Partnerstyrning

11 SAMTIDIGHET, INTE ENSIDIGT KAUSALT TILLVÄXT FORMALISERAD VERKSAMHETSSTYRNING

12 NOTERA METOD! för uppsatsen… •Triangulering (flera olika källor) •Operationalisering (från teori till observation [enkät, semistrukturerade intervjuer]), MCS (Table 2, s.914f)! •Interrater reliability (flera oberoende bedömningar) •Försöka särskilja exogena (marknadens efterfrågan) och endogena variabler (antal anställda) [s.926]

13 AVANCERAD TEKNIK FÖR UTVÄRDERING Adams, Toole & Krause Försäljning =x 1 *Omgivning + x 2 *Butiken+x 3 *Butikens chef Ger kunskap om •Omgivningens betydelse, •Butiken och •Personalen Försök fånga framgångsmodellen! Alltid!


Ladda ner ppt "HALMSTAD UNIVERSITY LEKTION 7 Analys och styrning."

Liknande presentationer


Google-annonser