Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budgetering innebär: •Upprättande •Genomförande •Kontroll av budget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budgetering innebär: •Upprättande •Genomförande •Kontroll av budget."— Presentationens avskrift:

1 Budgetering innebär: •Upprättande •Genomförande •Kontroll av budget

2 Strategisk planering Nuläge Vision Operativa planer Budget Strategisk plan Affärsidé

3 Strategisk analys Fastställa övergripande mål Budgeter på lång och kort sikt Budgeteringens syften Traditionell indelning  planering •samordning - samband mellan olika avdelningar, operationer - samband mellan planer, beslut och ekonomi •kontroll och prestationsbedömning - vad skall t.ex. årets ökning i omsättning eller försäljningsbidrag jämföras med? Omsätter abstrakta strategiska mål till konkreta planer

4 Annan (modernare) indelning: •Resursfördelning •Delegering •Åtagande •Informationsspridning och inlärning •Beteendepåverkan

5 Beteende påverkan - ”budgetspelet”: •få foten innanför dörren •”undvika” ett mycket dyrare alternativ •vi måste vara up to date •manipulera mål •manipulera bokföringen •manipulera operationerna

6 Budgeteringsmetoder •Uppifrån-ned-fördelar? •Nedifrån upp-fördelar? •Iterativ metod •Nollbasbudgetering-fördelar? •Aktivitetsbaserad budgetering Budgetsikt •Budget för ny produkt för hela dess produktlivslängd •Budget för julfesten •Fast budget •Rörlig budget för olika sysselsättningsgrader •Rullande budget

7 Budgeteringens roll Budgeteringens roll varierar beroende på företagets situation: I olika företag varierar: •säkerheten med vilken man kan göra prognoser och •behoven att göra beslut som låser företaget på lång sikt HÖG PROGNOSSÄKERHET LÅG PROGNOSSÄKERHET Utan långsiktiga låsningar kontrollparera (=anpassa sig) Långsiktigt låsande planeraspekulera

8 Verksamhetens art och budgetering Budgetering i handelsföretag Centrala aktiviteter Viktiga delbudgeterViktiga nyckeltal InköpInköpsbudgetInköpsavd kostn/inköp Lev.skulder omloppshastghet LagerhållningLagerbudgetLagrets omoppshastighet FörsäljningFörsäljningsbudgetVinstmarginal Oms.ökning AdministrationAdministrations- budget Adm.kostn / oms

9 Försäljnings- budget Inköps- budget Lager- budget Administra- Tionskostn. budget Marknads- förings- budget Var skall man börja? Likviditets- budget Resultat- budget Balans- budget

10 Budgetering i tjänsteproducerande företag Centrala aktiviteter Viktiga delbudgeter Viktiga nyckeltal PersonalPersonalkostnads- budget Kvaltetsmått? Oms /anställd FörsäljningFörsäljningsbudgetFörs per anställd Förs per timme AdministrationAdmin.kostnads budget

11 Budgetering i varuproducerande företag Centrala aktiviteter Viktiga delbudgeter Viktiga nyckeltal Inköp Råvarulager Bearbetning Produkter i arbete Anläggningar Färdigvarulager Försäljning Administration

12 Försäljnings budget Tillverknings budget Marknads- förings budget Inköps- budget Investe- rings budget Admin.kostn budget Tillverkn.- kostnads budget Lagerbudget RESULTAT BUDGET LIKVIDITETS- BUDGET BALANS- BUDGET

13 Budgetering i kunskapsföretag Centrala aktiviteter Viktiga delbudgeter Viktiga nyckeltal Personalens tid personalbudgetdebiteringsgrad Kunskap skolningsbudgetpersonal- omsättning Försäljning

14 Försäljningsbudgeten Produkt A Produkt B Region Esbo Region Helsingfors Region Vanda Kundgrupp X Kundgrupp Y Försäljningsbudget

15 Beaktas i försäljningsbudgeten  Prisutvecklingen på produkten  Kundernas framgång och ekonomi  Nuvarande interna processer och kapacitet  Gjorda strategibeslut och vidtagna åtgärder  Val av kunder  Val av marknader  Nya produkter  Kreditvillkor

16 Mängderna i försäljningsbudgeten kan budgeteras genom prognoser om försäljningen till varje nuvarande kund eller kundgrupp + försäljning till nya kunder som vi tror att kommer till - avdrag för försäljning till kunder som vi tror att faller bort = budgeterad försäljning


Ladda ner ppt "Budgetering innebär: •Upprättande •Genomförande •Kontroll av budget."

Liknande presentationer


Google-annonser