Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ncg | sweden om | navigator beslutstödsportalen Oskar Kristiansen +46 733 30 72 10

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ncg | sweden om | navigator beslutstödsportalen Oskar Kristiansen +46 733 30 72 10"— Presentationens avskrift:

1 ncg | sweden om | navigator beslutstödsportalen Oskar Kristiansen oskar.kristiansen@ncg-sweden.se +46 733 30 72 10 www.ncg-sweden.se

2 ncg | sweden • tuffare affärsklimat ställer högre och högre krav på att upptäcka såväl möjligheter som orsaker till avvikelser så snabbt som möjligt • beslutsfattaren saknar rätt information vid tidpunkten för beslut • informationsvolymen ”för stor” och splittrad på flera ställen i verksamheten • ledningen önskar reducera tiden från en händelse via avvikelseanalys till fattat beslut om åtgärd om | varför beslutstöd?

3 ncg | sweden • lösa problemet med presentation och lagring av företagets värdefulla data • innehålla effektiva verktyg för att omvandla data (läs inhämta, bearbeta och analysera) till strategisk affärsinformation om | kravbilden på ett beslutstödskoncept

4 ncg | sweden innehåller • metoder för identifiering och strukturering av en verksamhets styrande nyckeltal/mål • färdiga koncept / lösningar • information i form av tabeller, kartor, diagram eller rapporter förenklar • analysen av verksamhetens möjligheter och problem • möjligheten att reagera och agera snabbt om | navigator beslutstödsportalen 1(4)

5 ncg | sweden leder till • bättre service • nöjdare kunder/leverantörer • högre intäkter/lägre kostnader • förbättrad lönsamhet stödjer • beslutsfattarna i att kundorientera (CRM) och leverantörsorientera (SRM) verksamheten med målet att via ökad kunskap om verksamheten och dess kunder/marknader öka kvalitén och lönsamheten om | navigator beslutstödsportalen 2(4)

6 ncg | sweden om | navigator beslutstödsportalen 3(4) formula sap jeeves navision axapta navision xal navision attain ifs baan navigator | medianavigator | xlreportnavigator | xlforecast transaktioner strategisk information indikatorer nyckeltal

7 ncg | sweden • designat för tillverkande verksamheter och med över 460 nyckeltal/indikatorer täcker lösningen de viktigaste måltalen för beslutsfattarna i denna typ av verksamhet • ger dig möjligheterna du behöver för att skräddarsy informationsfönstren och dess nyckeltal/indikatorer till dina beslutsfattare oavsett om din verksamhet är process-, projekt-, serie- eller styckproduktionsorienterad om | navigator | industri

8 ncg | sweden • lösningen för verksamheter som köper och säljer produkter (ex. detaljister, grossister, handelshus eller kedjor) • innehåller idag över 400 nyckeltal/indikatorer vilket gör oss övertygade om att vi har lösningen för dig och dina beslutsfattare om | navigator | handel/grossist

9 ncg | sweden • lösningen för dig som i ditt dagliga arbete tänker på nyckeltal i form av debiteringsgrad, genomsnittlig pris per timme, beläggningsgrad etc. • vänder sig med sina över 350 nyckeltal/ indikatorer till beslutsfattare som vill styra verksamheten, avdelningen, projekten eller anställda inom exempelvis konsult-, advokat- eller reklambranschen etc om | navigator | tjänst

10 ncg | sweden innebär • lägre investeringskostnad/snabbare payback • högre kvalité • kortare implementationstid ger • övergripande information - visar verksamhetens nyckeltal/indikatorer (hur ser det ut och varför) • detaljerad information - ger ledtrådar för hur beslutsfattaren kan/skall ändra situationen om | navigator beslutstödsportalen 4(4)

11 ncg | sweden • hög verksamhetskompetens och it-kompetens tillsammans med färdiga koncept och beprövade metoder är den säkraste vägen till mätbar kvalité för dig som kund om | kvalité

12 ncg | sweden om | navigator beslutstödsportalen www.ncg-sweden.se


Ladda ner ppt "Ncg | sweden om | navigator beslutstödsportalen Oskar Kristiansen +46 733 30 72 10"

Liknande presentationer


Google-annonser