Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledning V I T Styrning Metod Process MålKM Startegi Begrepp Strategi InformationArkitektur Nätverk Systemutveckling Arkitektur Säkerhet Konceptet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledning V I T Styrning Metod Process MålKM Startegi Begrepp Strategi InformationArkitektur Nätverk Systemutveckling Arkitektur Säkerhet Konceptet."— Presentationens avskrift:

1

2 Ledning V I T Styrning Metod Process MålKM Startegi Begrepp Strategi InformationArkitektur Nätverk Systemutveckling Arkitektur Säkerhet Konceptet

3 SSAD ger mer till lägre kostnad IT stöd i form av tjänster som stödjer processerna Ledning V I T Konceptet

4 Verksamhet Business processes Information Gemensam begrepp ger snabbare kommunikation. Process och verksamhet orienterad Gemensam syn på målet Teknik Verksamhetutveckling

5 Verksamhetsutvecklingsprocessen Införa ny organisatio n Business Engineering Direktiv Skapa vision Modellering Utveckla ModelleraKundnytta ModelleraArbetsuppgifterna Kartlägga System utveckling Process

6 Än sedan då? 2 ÅR !!! Att ta sig härifrån Varför frågar ingen mig? Till det här: Bra, då är vi överrens Från Funktion till Process

7  Verksamhet  Verksamhet och process modellering  Dokumenthantering  Knowledge management  Datawarehous  Information  Verksamhet och IT  Informationsmodellering  Internät och Intranät  IT-strategi, policy och säkerhet  IT-arkitektur  Dolda kostnader  Ledning  IT organisation  Projektledning  Utbildning  Informationsmodellering  Informations Teknologi  Projektlening  Teknik  Nätvekarkitektur  System- utveckling, förvaltning och dokumentation  Databas Modellering/Design  Programmering Tjänster

8  Verksamhet:  Samverka med olika avdelningar för att effektivisera arbetsprocesser utifrån IT-perspektiv.  Verksamhet och processutveckling.  Verksamhetsanalys.  Agera ”bollplank” rörande IT-frågor för såväl ledningen, respektive verksamhetsansvarig samt enskilda användare.  Processkartläggning.  Processutveckling.  Effektivisering av arbetsprocesser och rutiner inom verksamhet.  Informationsarkitektur.  Informationsanalys och behovsanalys.  Kvalitetansvarig.  Revision.  Controller.  Utbildning/stöd. Erfarenhet

9  Information & Teknik  Ansvar för båda den strategiska inrikningen och den operativa driften av IT-system.  IT-, GIS-strategi, säkerhet, policy och planer.  Planera framtida IT-lösningar för organisationen.  Verka för att beslutad IT-strategi efterlevs.  Framtagning av upphandlingsunderlag.  Kvalitetsarbete avseende användningen av IT.  Framtagning av för IT-verksamheten, och ansvara för densamma.  Framtagning av underlag till beslut hos ledningsgruppen  Framtagning, planering samt genomdriva utbildning  Planering och beställa (hårdvara, program och helhetslösningar).  Framtagning av kravspecifikationer.  Intranät  Projektledarforum, utveckling av projektledarrollen (mentor). Erfarenhet

10  Ledning:  Leda och och fördela det operativa arbete inom IT-verksamhet och inhyrda IT-konsulter.  Ekonomi och personalansvar.  Initiera och ledning av IT-projekt (ansvaret för att projekten slutförs och resultat uppnås).  Ledning av arbete, med införande av ny teknik och nya verksamhetssytem Erfarenhet

11 Kan verksamheten och IT Ger mer till lägre kostnad Kan IT i verksamheten Är leverantörsoberoende vilket innebär att vi förutsättningslöst kan hjälpa Er vid val av bästa systemlösning eller upphandlingsalternativ

12 Tjänster # Sammanfattning # Sammanfattning # Tjänster i detaljer Tjänster i detaljer # Hemsida # Hemsida #

13 Jalel Bel Hadj 070-8722018 Jale.bel.hadj@ssad.se www.ssad.se info@ssad.se


Ladda ner ppt "Ledning V I T Styrning Metod Process MålKM Startegi Begrepp Strategi InformationArkitektur Nätverk Systemutveckling Arkitektur Säkerhet Konceptet."

Liknande presentationer


Google-annonser