Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konceptet V Ledning I T Process Mål KM Startegi Styrning Metod Begrepp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konceptet V Ledning I T Process Mål KM Startegi Styrning Metod Begrepp"— Presentationens avskrift:

1

2 Konceptet V Ledning I T Process Mål KM Startegi Styrning Metod Begrepp
Nätverk Arkitektur I Information T Säkerhet Systemutveckling Strategi Arkitektur

3 tjänster som stödjer processerna
Konceptet SSAD ger mer till lägre kostnad IT stöd i form av tjänster som stödjer processerna V Ledning I T

4 Verksamhetutveckling
Gemensam begrepp ger snabbare kommunikation. Verksamhet Business processes Gemensam syn på målet Information Teknik Process och verksamhet orienterad

5 Verksamhetsutvecklingsprocessen
System utveckling Skapa vision Say something short about each step It starts in some more or less structured way with an executive realizing there is a serious organizational problem ... A reengineering directive is formulated. Envisioning the essential strategy connection triggering reverse engineering reverse engineering result also input benchmarking... Reverse engineering... Forward engineering ... information system development essential part Installing the new business... Tailoring Sometime while presenting this slide, mention that the process can be scaled to suite large reengineering work simpler improvements work with processes affected by an information system This affects the weight and importance of the different subprocesses, the reengineering directive etc. The process need to be tailored for each Business Engineering project (BE process instance). Ref: TOA 4.3 Business Engineering Direktiv Införa ny organisation Utveckla Kartlägga Modellera Kundnytta Arbetsuppgifterna Modellering

6 Varför frågar ingen mig?
Än sedan då? 2 ÅR !!! Att ta sig härifrån Till det här: Bra, då är vi överrens Från Funktion till Process Varför frågar ingen mig?

7 Tjänster Verksamhet Information Teknik Ledning Utbildning
Verksamhet och process modellering Dokumenthantering Knowledge management Datawarehous Information Verksamhet och IT Informationsmodellering Internät och Intranät IT-strategi, policy och säkerhet IT-arkitektur Dolda kostnader Teknik Nätvekarkitektur System- utveckling, förvaltning och dokumentation Databas Modellering/Design Programmering Ledning IT organisation Projektledning Utbildning Informationsmodellering Informations Teknologi Projektlening

8 Erfarenhet Verksamhet:
Samverka med  olika avdelningar för att effektivisera arbetsprocesser utifrån IT-perspektiv. Verksamhet och processutveckling. Verksamhetsanalys . Agera ”bollplank” rörande IT-frågor för såväl ledningen, respektive verksamhetsansvarig samt enskilda användare. Processkartläggning. Processutveckling. Effektivisering av arbetsprocesser och rutiner inom verksamhet. Informationsarkitektur. Informationsanalys och behovsanalys. Kvalitetansvarig. Revision. Controller. Utbildning/stöd.

9 Erfarenhet Information & Teknik
Ansvar för båda den strategiska inrikningen och den operativa driften av IT-system. IT-, GIS-strategi, säkerhet, policy och planer. Planera framtida IT-lösningar för organisationen. Verka för att beslutad IT-strategi efterlevs. Framtagning av upphandlingsunderlag. Kvalitetsarbete avseende användningen av IT. Framtagning av för IT-verksamheten, och ansvara för densamma. Framtagning av underlag till beslut hos ledningsgruppen Framtagning, planering samt genomdriva utbildning Planering och beställa (hårdvara, program och helhetslösningar). Framtagning av kravspecifikationer.               Intranät Projektledarforum, utveckling av projektledarrollen (mentor).

10 Erfarenhet Ledning: Leda och och fördela det operativa arbete inom IT-verksamhet och inhyrda IT-konsulter. Ekonomi och personalansvar. Initiera och ledning av IT-projekt (ansvaret för att projekten slutförs och resultat uppnås). Ledning av arbete, med införande av ny teknik och nya verksamhetssytem

11 Är leverantörsoberoende
Verksamhet Kan IT i verksamheten Kan verksamheten och IT Information Teknik Ger mer till lägre kostnad Är leverantörsoberoende vilket innebär att vi förutsättningslöst kan hjälpa Er vid val av bästa systemlösning eller upphandlingsalternativ

12 Tjänster Tjänster i detaljer
# Sammanfattning # Tjänster i detaljer # Hemsida #

13 Jalel Bel Hadj www.ssad.se 070-8722018 Jale.bel.hadj@ssad.se


Ladda ner ppt "Konceptet V Ledning I T Process Mål KM Startegi Styrning Metod Begrepp"

Liknande presentationer


Google-annonser