Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur stort är steget att gå från analog till digital skola och hur tar du steget? Bitte Henriksson 20 mars 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur stort är steget att gå från analog till digital skola och hur tar du steget? Bitte Henriksson 20 mars 2012."— Presentationens avskrift:

1 Hur stort är steget att gå från analog till digital skola och hur tar du steget? Bitte Henriksson 20 mars 2012

2 I en digital skola utvecklar eleverna digital kompetens Illustration av Futurelabs (2010) definition av digital kompetens ( ur Skolinspektionens litteraturöversikt Dnr 40-2010:5753. Futurelab är en fristående icke kommersiell organisation www.futeurelab.org.uk)

3 Pedagogik i ständig utveckling! Hur var läget i Västerås? Elevers bästa lärande Pedagogers behov Tillgänglig och modern teknik saknades

4 Bakgrund Från Småskalig verksamhetsnära IT Via Teknikstyrd stordrifts - IT På väg till Verksamhetsstyrt/anpassat IKT-stöd

5 Det här behövs! Formulerades vid en workshop 2009 Målbild/vision 1:1 koncept! Hur då? Lärande och lärresurser! Hur då? Ekonomiska förutsättningar Tekniska förutsättningar och avtal Plan för lärarnas kompetensutveckling Skolledarrollen! Vad innebär den nu? Hantering av juridiska frågor Forskning

6 Vart ska vi?

7 Skolan ger varje barn och elev bästa möjliga förutsättningar att nå sina mål. Nya sätt att tänka kring mötet med eleverna och kring den pedagogiska utvecklingen leder till att fler når målen. Skolan utmanar och inspirerar barn och ungdomar och deras nyfikenhet och kreativitet tas tillvara. Lärandet anpassas, avseende lärstil och lärmiljö, till olika elevers behov. Tillgången till IT, annan modern teknik och skolbibliotek ger möjligheter till en anpassningsbar och flexibel pedagogik. Lärandet sker oberoende av tid och rum. Verksamhetens och projektets målbild 2010-2012

8 Utvecklingsresan i Västerås 2008 200920102011 Litet pilotprojekt Stort pilotprojekt Ny verksam- hetsmodell Bred utrullning Uppföljning 2012 2013 Pilotprojekt iPads

9 Västeråsmodellen Omvärldsspaning Entreprenöriell strategi Pilotprojekt Team som fångade behov och löste problem Bok Styrning för hållbar utveckling med ordning och reda

10 Det handlar inte om datorer men tekniklösningar är nödvändiga Trådlöst nät Informationssäkerhet –Webfilter –Certifikat Mac/PC Användare är egna administratörer Lagring och kommunikation Support och hantering

11 Lösningar för lärande PIM för alla Utbildning för skolledare och utvalda lärare –Tänk OM –Innovativa Skolprogrammet Nätverk för att dela erfarenheter och fånga behov –Skolledare –Lärcoacher –Teknikansvariga IKT-mentor

12 ERSÄTTNING Tekniken fungerar som en ersättare för andra verktyg, utan någon funktionell förändring. EFFEKTIVISERING Tekniken ersätter andra verktyg för att effektivisera funktionellt arbete. MODIFIERING Tekniken bidrar till att uppgifter och arbetssätt utformas annorlunda. OMDEFINIERING Tekniken möjliggör skapande av nya uppgifter och arbetssätt, som tidigare var omöjliga att genomföra. Transformation Förbättring SAMR-modellen

13 Goda exempel genom pilotskolor och profilskolor Vattna och stimulera för utveckling och lärande Progressiva lärare skapar nya arbetssätt Lär av varandra Mer utbildning för lärare – mer möjligheter i användning Går mot fortbildningsteman

14 Pedagogisk idé och många små steg

15 Undersökning bland lärare om hur datorn påverkar arbetet i skolan 2011 gav bilden

16 Fördelar med datorn (elevers uppfattning)

17 Forskningsprojekt 11 kommuner/skolorganisationer Elevers lärande och utveckling Elevers resultat Lärares roll och arbetssätt Skolledares strategier att leda förändringsarbetet http://www.unosuno.blogspot.com/

18 Erfarenheter under utvecklingsresan har lärt oss: Att viktiga förutsättningar i förändringsarbetet är att lärare får stöd och fortbildning Att det behövs effektiva rutiner för hantering av teknikproblem Att vi har riktlinjer och regler för elevers användning Att vi ständigt arbetar med problemlösning och förbättringar Att strategisk ledning och politik kommer med

19 Går det att backa?


Ladda ner ppt "Hur stort är steget att gå från analog till digital skola och hur tar du steget? Bitte Henriksson 20 mars 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser