Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett arbete med att etablera en ny organisation. Kommunstyrelsen 3 september 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett arbete med att etablera en ny organisation. Kommunstyrelsen 3 september 2012."— Presentationens avskrift:

1 Ett arbete med att etablera en ny organisation. Kommunstyrelsen 3 september 2012

2 Ny politisk organisation •Förvaltningen måste vara anpassad efter den politiska organisationen Framtida utmaningar •Vi vill vara en framgångsrik organisation som klarar att möta framtidens utmaningar. Nya utmaningar = nya lösningar •Vi behöver en stuktur och ett arbetssätt som möjliggör lärande, ständiga förbättringar, likvärdig service och utvecklar våra medarbetar e Bakgrund – varför en ny organisation?

3 Skapa en lärande organisation Ny struktur och ökat processtänk En gemensam kultur och tydliga verktyg och metoder Kompetens- utveckling

4 Vad är en lärande organisation? Vi vill vara en organisation som kontinuerligt lär av våra erfarenheter i syfte att lösa våra uppgifter på ett bättre sätt. Ledningen uppmuntrar medarbetarna att tillsammans undersöka och diskutera samarbete och resultat. I vår organisation har medarbetarna god kunskap om resultat, utmaningar och mål Vi arbetar med ständiga förbättringar, följer upp och utvärderar vårt arbete. Samtliga känner samhörighet med varandra och strävar för att nå bättre resultat. Vi delar med oss av kunskap, lär av varandra och stimulerar varandras lärande.

5 FUNDAMENT: Den lärande organisationen VERKTYG Våra arbetssätt: processer, rutiner, checklistor Lean: värdeflödesanalys, 5S, A3, leantavlor Digitala system: Stratsys, Qlik View, diariesystem Strategisk kompetensförsörjning: samtalsgrupper, ledar- och medarbetarutveckling, Kontentan, Flecks synergimetod METODER Våra arbetssätt Lean Digitala system Strategisk kompetensförsörjning PRINCIPER Vi vill ha nöjdare kunder inom befintlig budget. Vi underlättar för varandra och överlämnar med ansvar. Vi vill varandras framgång. Alla bidrar till helheten. VÄRDEORD Samverkan Helhetssyn Kundens fokus Stolt VISION En öppen och modern organisation där medarbetares kompetens i ett tydligt kundperspektiv tas till vara. En gemensam kultur

6 VISION: En öppen och modern organisation där medarbetares kompetens i ett tydligt kundperspektiv tas tillvara VERKTYG METODER PRINCIPER VÄRDEORD VISION

7 Våra värdeord Samverkan Helhetssyn Kundens fokus Stolt VERKTYG METODER PRINCIPER VÄRDEORD VISION

8 Vi vill ha nöjdare kunder inom befintlig budget Vi underlättar för varandra och överlämnar med ansvar Vi vill varandras framgångAlla bidrar till helheten Våra principer som är kopplade till våra värdeord VERKTYG METODER PRINCIPER VÄRDEORD VISION

9 Lean Våra arbetssätt Digitala system Strategisk kompetens- försörjning Våra metoder som är kopplade till principerna och värdeorden VERKTYG METODER PRINCIPER VÄRDEORD VISION

10 Lean Jobba smartare inte snabbare! Skapa värde för medborgarna Förbättrar våra processer Alla deltar i förbättrings -arbetet

11 Våra arbetssätt • Standardiserade arbetssätt och rutiner • Säkerställa att vi gör rätt saker på rätt sätt • Lagstiftning följs • Arbetar i enlighet med politiska mål • Ökad delaktighet och tydlighet • Stärkt kundvärde

12 Utveckling av Qlick View Med- arbetar index Med- arbetar index Brukar index Brukar index Ekonomi -tal Kvalitets -tal Intern uppsikt Intern uppsikt Digitala system - metoder för uppföljning Upp- följning av KPH

13 •Ett stöd i att nå våra mål •Avstamp i vår styrmodell ”Sexbeningen” •Målen i KPH och andra politiskt beslutade mål •SMARTA-mål •Mätetal, målvärden, åtgärder •Rapporter av olika slag kan skapas •Tydlighet i vad som ska rapporteras, när och hur Stratsys – ett digitalt strategisystem för uppföljning och rapportering Digitala system Metoder för uppföljni ng Digitala system Metoder för uppföljni ng

14 Vad är Strategisk kompetensförsörjning? Att ta tillvara, utveckla och styra medarbetarnas och organisationens kompetens för att uppnå verksamhetsmålen. Vad är Strategisk kompetensförsörjning? Att ta tillvara, utveckla och styra medarbetarnas och organisationens kompetens för att uppnå verksamhetsmålen.

15 Ledarforum 1 dag / månad med utbildning för alla chefer. Teman: processinriktat arbetssätt, lärande ledarskap, lean och ständiga förbättringar, kommunkunskap, inköp - upphandling, innovation och kreativitet, jämställdhet etc. VERKTYG METODER PRINCIPER VÄRDEORD VISION

16 Samtalsgrupper (ca 90 st) Samtalsledarutbildning (20 st) Projektledarutbildning (20 st) Utbildning i systemteori (ca 150 st) Ledningsgruppsstöd (90 st) Individuell coachning (25 st)

17 Kommunikation och bemötandeVärdegrund och etikFörbättringsarbete och motivation Medarbetarlyftet hösten 2012 - ca 450 personer

18 Leanhandledarutbildning • stöttar verksamheten med olika leaninsatser efter beställning • arbetar tillsammans över verksamhetsgränser –ökad helhetssyn och gynnsamt för lärandet • interna kompetensen tas till vara - vikten av ”andra ögon” • ökad insikt kring kundens fokus, resursanvändning, roller och ansvar 45 medarbetare utbildades under våren 2012. Fördelade över hela organisationen är de våra förbättringsambassadörer.

19 Lean – metod för: ökad delaktighet, god resursanvändning, ständiga förbättringar och kund/brukare i fokus. Leanverktyg; värdeflödes- analys 5S A3 förbättrings -tavlor leanspel mm. Leanverktyg; värdeflödes- analys 5S A3 förbättrings -tavlor leanspel mm.

20 www.ulricehamn.se/denlarandeorganisationen Vill du veta mer om hur vi arbetar för att implementera den nya organisationen och hur vi arbetar med ständiga förbättringar?

21


Ladda ner ppt "Ett arbete med att etablera en ny organisation. Kommunstyrelsen 3 september 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser