Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Struktur för självförbättrande system Daglig styrning Plan, mätetal, standards Visuell uppföljning Struktur för förbättrings- arbete Så man vet hur det.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Struktur för självförbättrande system Daglig styrning Plan, mätetal, standards Visuell uppföljning Struktur för förbättrings- arbete Så man vet hur det."— Presentationens avskrift:

1 Struktur för självförbättrande system Daglig styrning Plan, mätetal, standards Visuell uppföljning Struktur för förbättrings- arbete Så man vet hur det bör vara Så att arbetet drivs i realtid. Pulsen i verksamheten. Så att alla medarbetare ges möjlighet att inte bara utföra sitt arbete utan också förbättra det För att synliggöra planen och avvikelser

2 Hur väljer man bra mätetal och mål? Ofta mäter vi det som är enkelt att mäta och funktionellt -> leder till suboptimeringar eller motsatt effekt. Viktigt är att mätetalen förankras, visualiseras och följas upp ofta. Mätetalen måste vara i realtid och styra dagens arbete och beteende. Input från John Seddon (Professor Cardiff Univ, LERC) Mätetalen och målen får inte vara godtyckliga. De måste spegla syftet och hur väl verksamheten uppfyller detta syfte (tex hjälpa kunden så snabbt som möjligt).

3 Visualisera avvikelser •Tydliggöra avvikelser •Lättillgänglig information •Tydlig och enkel information •Uppmärksamma behov av åtgärd •Driva ut slöseri Lätt för alla att se vad som är normalt eller onormalt I realtid - Inga fördröjningar i systemet

4 Varför daglig styrning ? •För att vi utför saker dagligen… inte månadsvis... inte per år… •För att det är lättare att lösa små avvikelser ofta och tidigt •För att fakta är aktuell •För att man inte hunnit glömma •För att du kan använda fler sinnen (se, höra….) •För att du kan lära och LEDA

5 Ständiga förbättringar kräver •Fokus på fakta och förståelse av problemen •Enkla avvikelser: vad är problemet, 5varför, vem, när och hur •Mer komplexa problem: rotorsak via PDCA-tänkande där A3 är ett kraftfullt verktyg •Teambaserat för bred kompetens och förankring av förbättringar •Plan, mätetal och standards är basen i förbättringsarbetet. Enbart goda idéer räcker inte •Små steg ofta och puls i arbetet (minst veckopuls för förbättringsmötet) •Ledningens ansvar är att etablera förbättringssystemet samt träna medarbetarna i problemlösning

6 Prestation Funktionellt system Ingen kundfokus Utförande- och förbättrings-arbete är separerat Utmaningsdrivet förbättringsarbete Flödes- och kundfokus Avvikelse-drivet förbättringsarbete Förbättringsarbete endast baserat på goda idéer Avvikelser slutar att inspirera, mekaniskt förbättringsarbete Självförbättrande system där utförande- och förbättringsarbete är integrerat Goda idéer prioriteras inte, förbättringsarbetet dör ut Olika kategorier av förbättringsarbete


Ladda ner ppt "Struktur för självförbättrande system Daglig styrning Plan, mätetal, standards Visuell uppföljning Struktur för förbättrings- arbete Så man vet hur det."

Liknande presentationer


Google-annonser