Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöledningssystem Ann-Mari Olsson o Yvonne Bäckius

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöledningssystem Ann-Mari Olsson o Yvonne Bäckius"— Presentationens avskrift:

1 Miljöledningssystem Ann-Mari Olsson o Yvonne Bäckius

2 Politiskt beslut i KS 2010 Införa certifierbart miljöledningssystem enligt SS-EN ISO i all kommunal verksamhet Systemet ska: genomsyra hela kommunen som organisation (nämnder och bolag) leda till att åtgärder inom miljöområdet genomförs där de bäst behövs och att kommunens medarbetare blir mer engagerade i miljöarbetet

3 Miljöledningssystem ISO 14001
En internationell standard för att administrativt organisera miljöarbetet. Kan ses som ett verktyg för att bygga upp och styra. Utmärkande för ett iso certifierat företag/organisation är ett åtagande att göra ständiga förbättringar för att minska sin miljöbelastning. ISO-standarden kräver inte att organisationen är miljövänlig i alla avseenden utan bara att det finns ett ledningssystem som innehåller vissa komponenter och att man arbetar med frågorna.

4 Miljöledningssystem Miljöutredning

5 Balanserad Styrning

6 Balanserad styrning + Miljöledningssystem

7 Våra tre största miljöbelastare
Avfall Personbilstrafik Uppvärmning Gör begripliga jämförelser på CO2 utsläppen mm

8 Vår miljö – vårt ansvar I Sandviken är miljöfrågor viktiga. Vi har lärt oss att leva och verka inom naturens ramar. Vi arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling.

9 ”Hållbar utveckling” – ledstjärnan i ISO 14001 arbetet
”En utveckling som tillgodoser vårt nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov”. (ur FN-rapporten Vår gemensamma framtid (1987), kallad Brundtlandrapporten)


Ladda ner ppt "Miljöledningssystem Ann-Mari Olsson o Yvonne Bäckius"

Liknande presentationer


Google-annonser