Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-06-261 Samordning av (miljö)ledningssystem och Lean production -203 telefonintervjuer med verkstadsindustrins miljöchefer Mats Zackrisson, Swerea.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-06-261 Samordning av (miljö)ledningssystem och Lean production -203 telefonintervjuer med verkstadsindustrins miljöchefer Mats Zackrisson, Swerea."— Presentationens avskrift:

1 2014-06-261 Samordning av (miljö)ledningssystem och Lean production -203 telefonintervjuer med verkstadsindustrins miljöchefer Mats Zackrisson, Swerea IVF

2 Lärdomar av telefonintervjuerna med verkstadsindustrins miljöchefer  Verkstadsföretag samordnar formella ledningssystem och lean-baserade förbättringsprogram i mycket stor utsträckning  Företag med lean låter miljöchefen sitta med i ledningsgruppen  Företag med lean ser inte mer ekonomiska vinster med miljöarbetet  ISO 14001 snart vanligare än ISO 9000 i Sverige 2014-06-262

3 Bakgrund till studien  Projektet Lean & Green Production Navigator  Syftar till utveckling av hållbara produktionssystem 2014-06-263 Integration av miljöperspektiv i det kontinuerliga förbättringsarbetet (inte bara tillägg) 1. Ekologisk hållbarhet: Vidareutveckling av produktionssystemsmodeller (som i sig är ett steg mot uthålligt förbättringsarbete) 2. Ekonomisk hållbarhet: Fokus på kompetensutveckling i industrin (förbättrade förutsättningar för delaktighet och lokalt ägarskap) 3. Social hållbarhet:

4 Metod och urval  Miljöchefer (eller liknande) i svenska verkstadsindustrier med mer än 50 anställda (740 arbetsställen)  7 frågor med fokus på samordning av miljöledningssystem och leanprogram  Intervjuer av Medialect AB, januari 2013  Resultattolkning 2014-06-264

5 5 •Intervjugrupp ~urvalsgrupp •Riktigt stora företag något underrepresenterade

6 Certifiering 2014-06-266 •90% minst ett certifikat •ISO 14001 vanligare än ISO 9000 •Gäller detta alla verkstadsföretag > 50 anställda?

7 2014-06-267 Totalt i världen är dock ISO 9000 fyra gånger större än ISO 14001 ISO 14001 kör om ISO 9000! Fler ISO 14001 än ”normalt” i vår studie!

8 Frågor, sammanfattning  Vilka formella ledningssystemsstandarder är ditt företag certifierade mot och hur samordnas arbetet med dessa?  Har företaget något aktivt Lean-baserat förbättringsprogram? Om ja, hur samordnas det Lean-baserade förbättringsprogramet med de formella ledningssystemen?  Hur kan samordningen mellan de formella ledningssystemen och det lean-baserade förbättringsprogrammet förbättras ytterligare?  Sitter miljöchefen i företagets styrelse?  Vilka fördelar ser ni av ert miljöarbete? 2014-06-268

9 Lean i 133 företag (64% av de 203) 2014-06-269

10 10 Lean och (minst) ett ledningssystem i 128 företag (63% av de 203)

11 2014-06-2611

12 2014-06-2612

13 2014-06-2613 Verkstadsföretag samordnar formella ledningssystem och lean-baserade förbättringsprogram i mycket stor utsträckning

14 2014-06-2614 70% (leanföretagen) 63% (hela gruppen)

15 2014-06-2615 63% (leanföretagen) 62% (hela gruppen)

16 2014-06-2616 Företag med lean låter miljöchefen sitta med i ledningsgruppen, men företag med lean ser inte mer ekonomiska vinster med miljöarbetet

17 Slutsatserna igen  ISO 14001 snart vanligare än ISO 9000 i Sverige  Verkstadsföretag samordnar formella ledningssystem och lean-baserade förbättringsprogram i mycket stor utsträckning  Företag med lean låter miljöchefen sitta med i ledningsgruppen, men företag med lean ser inte mer ekonomiska vinster med miljöarbetet  Svårt med öppna frågor –Hur kan samordningen mellan de formella ledningssystemen och det lean-baserade förbättringsprogrammet förbättras ytterligare? 2014-06-2617

18 2014-06-2618 www.ngps.se


Ladda ner ppt "2014-06-261 Samordning av (miljö)ledningssystem och Lean production -203 telefonintervjuer med verkstadsindustrins miljöchefer Mats Zackrisson, Swerea."

Liknande presentationer


Google-annonser