Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyckeln till friska arbetsplatser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyckeln till friska arbetsplatser"— Presentationens avskrift:

1 Nyckeln till friska arbetsplatser
Information från skriften Nycklar till friska företag utgiven av Prevent. I skriften redovisas resultaten från ett forskningsprojekt med forskare från KI, Uppsala universitet och Centrum för folkhälsa.

2 Det är faktiskt fyra nycklar
Fyra huvudområden skiljer mellan företag med hög respektive låg sjukfrånvaro Ledarskap och kompetensförsörjning Delaktighet Kommunikation och kännedom Synen på hälsa och sjukfrånvaro © KoPAB/Per-Arne Spiik/ KPAB/Per-Arne Spiik

3 Ledarskap och kompetensförsörjning
Gör vi idag? Ja Väljer ledare med social kompetens Väljer ledare som visar tillit Rekryterar chefer internt Ger stöd till ledarna Är generösa med kompetensutveckling Rekryterar för framtiden © KPAB/Per-Arne Spiik/

4 © KPAB/Per-Arne Spiik/2009-10-02
Delaktighet Ja Gör vi idag? Förankrar värderingar och visioner Gör medarbetarna delaktiga genom förbättringsarbete Ger tydligt handlingsutrymme tillmedarbetarna © KPAB/Per-Arne Spiik/

5 Kommunikation och kännedom
Ja Gör vi idag? Är öppna med information Låter det vara högt i tak Ser till att kommunikationsvägarna fungerar © KPAB/Per-Arne Spiik/

6 Synen på hälsa och sjukfrånvaro
Ja Gör vi idag? Skapar tydliga system för hälsa och sjukfrånvaro Tillämpar ”aktiv sjukskrivning” Anpassar arbetet om arbetsförmågan är nedsatt © KPAB/Per-Arne Spiik/

7 © KPAB/Per-Arne Spiik/2008-01-05
Bra eller dåligt? Bra eller ……? Genom att bedöma nuläget så har du redan börjat ett utvecklingsarbete. Oavsett hur många ”nycklar” ni nu använder är det alltid där man måste starta. Nycklarna är en vägledning för att sedan bli ännu bättre. Läs boken och ta del hur de tänker och gör på några av företag. Vill ni ha mer ideér och stöd i arbetet så hjälper vi gärna till. Kontakta oss, så får vi diskutera hur! Lycka till! © KPAB/Per-Arne Spiik/

8 © KPAB/Per-Arne Spiik/2008-01-05
…. för både effektivitet och bra arbetsmiljö © KPAB/Per-Arne Spiik/


Ladda ner ppt "Nyckeln till friska arbetsplatser"

Liknande presentationer


Google-annonser