Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetensutveckling för att ge rätt stöd till arbete och studier Projekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetensutveckling för att ge rätt stöd till arbete och studier Projekt."— Presentationens avskrift:

1 Kompetensutveckling för att ge rätt stöd till arbete och studier Projekt

2 I en forskningsöversikt som Socialstyrelsen givit ut (2011) framgår: ”Antalet personer som får daglig verksamhet ökar”. Arbete Ett inriktningsmål som regeringen prioriterat är: ”Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska öka.” Studier Ungdomar som i dag går ut gymnasiesärskola får ingen behörighet till vidareutbildning. Regeringen öppnar nu för elever från gymnasiesärskolan att delta i satsningar på lärlingar, gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskola. Vilka möjligheter till arbete och/eller studier?

3 Projekt Syfte: Utveckla den nya yrkesroll som krävs för att i såväl daglig verksamhet som i boende ge rätt stöd till arbete och/eller studier. Syftet med att starta delprojektet ”Kompetensutveckling för att ge rätt stöd till arbete och studier”?

4 Projekt • förändrad yrkesroll • samverkan med andra och kunskap om olika myndigheters uppdrag t ex AF och FK och vilka möjligheter som finns • samverkan med särskola, gymnasiesär och lärvux behöver öka. • Syftet är att identifiera behov och önskemål hos dagens elever – morgondagens arbetstagare/brukare i reguljära arbeten eller inom en flexibel daglig verksamhet. Vad som är rätt stöd behöver identifieras och kompetensutveckling genomföras.

5 Projekt • kunskap i funktionsnedsättningen och dess konsekvenser i arbetet eller studierna • kunskap om samtalsmetoder för att coacha och motivera brukaren, vilka pedagogiska arbetssätt är bra? Mer kunskap om lagstiftningen för att kunna vara ett bra stöd för brukaren att komma närmare arbete och eller studier. Hur handleder man praktikplatsens medarbetare? • kunskap om arbetsmarknaden, olika myndigheter (AF, FK, kommunens handläggare) och om utbildningsmöjligheter (gymnasiesär, lärvux, folkhögskolor, universitet m m) I kompetensinventeringen : tre olika kunskapsområden

6 Projekt • Chefer, medarbetare och handläggare anser att man har större kunskap än innan projektet om olika samhällsaktörers uppdrag och kan vara ett stöd till brukaren. • Medarbetare anser att man har kunskap och metoder för att vara ett stöd i boendet och daglig verksamhet. • Chefer anser att man har kunskap och metoder för att leda verksamheten inom detta område Mål:

7 Projekt • Brukaren kan behöva stöd att välja arbete/studier • Brukaren har adekvat stöd för arbete/studier? • Brukaren vill byta arbete/studier? • Brukaren vill inte gå till arbetet/studierna? • Brukaren vill ha nya utmaningar? Det viktiga stödet i hemmet

8 Projekt • Skapa kunskaps- och erfarenhetsutbyte med:  Andra verksamheter  Arbetsförmedlingen  Försäkringskassan  Kommunens egna handläggare  Gymnasiesär och Lärvux  Folkhögskolor, högskolor, YH-myndigheten  Forskningen På gång !

9 Projekt Att fler personer med funktionsnedsättning får arbete, en arbetsinriktad daglig verksamhet eller börjar studera enligt sina egna önskemål ! Vision för projektet

10 Projekt • Vilka erfarenheter har ni? • Vilka samtal har ni med brukaren om arbete/studier? • Vad behöver ni för att kunna ge rätt stöd? Diskussionsfrågor


Ladda ner ppt "Kompetensutveckling för att ge rätt stöd till arbete och studier Projekt."

Liknande presentationer


Google-annonser