Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett öppet arbetsliv!- Handisams arbete med arbetsmarknadsinsatser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett öppet arbetsliv!- Handisams arbete med arbetsmarknadsinsatser."— Presentationens avskrift:

1 Ett öppet arbetsliv!- Handisams arbete med arbetsmarknadsinsatser

2 Varför är arbetslivet ett prioriterade område? •50 % av personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga har arbetet medan •77 % procent av de utan funktionsnedsättning har arbete Mer statistik finns i vårt Faktablad kring arbetsmarknad!

3 Arbetsmarknadsgrupp på Handisam

4 Nätverket Öppet arbetsliv Processtöd tillgänglighet Kunskaps sammman- ställning Rekrytering i staten AF info – kampanj Se kraften RAR Rådet för arbetslivsinriktad rehabilitering FunkA utredning Hjärnkoll Funktions- hinder strategin Undersökning av Butiksägare

5 Nätverket Öppet arbetsliv

6 Syfte med Nätverket •Att dela, samla och hitta kreativa lösningar för ett öppet arbetsliv, oavsett funktionsförmåga •Att de som deltar också aktivt sprider de kunskaper som uppmärksammas •Att vara ett bollplank eller referensgrupp för relevanta regeringsuppdrag

7 Brev till regeringen I brevet presenteras några av de saker som nätverket har uppmärksammat främjar ett öppet arbetsliv eller tvärtom hindrar ett öppet arbetsliv Skickades i juni 2011.

8 Rekrytering i staten Uppdrag att kartlägga hur anställningen av personer med funktionsnedsättning ser ut på myndigheter

9 Genomförande •Enkät till samtliga myndigheter, Handisams årliga enkät •Intervjuer med 10 myndigheter som har ett arbete inom området •Analys

10 Resultat enkäten - anställda •53 procent har anställda med funktionsnedsättning där arbetsgivaren gjort någon typ av anpassning, som de känner till •14 procent av myndigheterna som anställde under 2010 anställde en/flera personer med funktionsnedsättning

11 Generella insatser 41 procent har gjort generella åtgärder för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få anställning •Rekryteringsprocessen •Den fysiska tillgängligheten

12 Stöd- och anpassningsåtgärder 77 procent av myndigheterna uppger att de har genomfört stöd- och anpassningsåtgärder för anställda. Framför allt i form av: •Personligt anpassade hjälpmedel •Anpassade arbetsuppgifter •Åtgärder i gemensamma lokaler

13 Intervjuade myndigheter •Arbetsförmedlingen •Fastighetsmäklarnämnd en •Försvarets materielverk •Förvaltningsrätten i Stockholm •Linköpings universitet •Polismyndigheten i Stockholms län •Statens veterinärmedicinska anstalt •Statistiska centralbyrån •Svenska ESF-rådet •Transportstyrelsen

14 Fördjupade exempel - citat •”Knäckfrågan som chefer måste få svar på är Vad innebär det och vad krävs av mig om jag anställer en person med funktionsnedsättning?” •”Att låta människor mötas på en gemensam plattform - arbetsplatsen - och få arbeta tillsammans är ett sätt att sudda ut fördomar och ändra attityderna hos medarbetarna.”

15 Tips för att skapa bättre förutsättningar för jobb •Engagera ledningen •Granska rekryteringsprocessen •Genomför utbildningsinsatser •Ta med frågorna i det systematiska arbetsmiljöarbetet •Fortsätt förbättra tillgängligheten •Erbjud praktikplatser •Samarbeta med Samhall •Lär av andra arbetsgivare

16 Framåt- Nu ska resultaten spridas! •Medverkande myndigheter blir goda förebilder •Seminarieserie om ”Inkluderande synsätt” tillsammans med Arbetsgivarverket •Vidareutveckla arbetet tillsammans med myndigheter •Anordna regionala konferenser En liknande undersökning har i dagarna gått ut till alla kommuner.

17 Kunskapssammanställning Ett uppdrag att samla kunskap om effektiva metoder för att arbeta med attitydförändringar på arbetsplatser Målgruppen: Arbetsgivare, men också; fackliga representanter, HR personal, mångfaldsstrateger, anställda och arbetsförmedlare.

18 Insamling av kunskap ( pågår fortfarande!) •Forskning •Redan kända metoder •Facebook •Massutskick mail •Handisams nyhetsbrev •I samtliga kontakter och möten

19 Kunskapen ska presenteras i en guide som syftar till att: •Inspirera mottagaren att arbeta med metoder som leder till attitydförändringar •Vara ett viktigt stöd i arbetet med att förändra attityder på en arbetsplats •Sätta igång processer •Ge konkreta tips

20 Innehåll i guiden •Mångfald - ett sätt att stärka varumärket •Stöd vid rekrytering •Engagera hela arbetsplatsen •Hållbar arbetsmiljö I varje avsnitt presenteras olika exempel från verkligheten. •Hållbar arbetsmiljö

21 ”Vi som ser kompetensen – en guide för att arbeta med attitydförändringar och mångfald på arbetsplatsen”

22 Arbetsmarknadsfrågor framåt 2012- •Ett fortsatt prioriterat område på Handisam •Uppföljning av funktionshinderspolitiken •Nätverket Öppet arbetsliv •Regionala konferenser där vi sprider resultat från guiden och från ”Rekrytering i staten”. •Praktikantprogram på Statliga myndigheter

23 Goda exempel efterlyses! •Har ni några goda exempel på arbetsgivare i kommunerna som jobbar för ett öppet arbetsliv? •brita@handisam.sebrita@handisam.se


Ladda ner ppt "Ett öppet arbetsliv!- Handisams arbete med arbetsmarknadsinsatser."

Liknande presentationer


Google-annonser