Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning som verktyg Magnus Lagercrantz För ett samhälle där alla kan delta på lika villkor oavsett funktionsförmåga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning som verktyg Magnus Lagercrantz För ett samhälle där alla kan delta på lika villkor oavsett funktionsförmåga."— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning som verktyg Magnus Lagercrantz För ett samhälle där alla kan delta på lika villkor oavsett funktionsförmåga

2 • Samordnar funktionshinderspolitiken • Myndigheten för handikappolitisk samordning • Bildades 2006 • En liten myndighet med ca 30 anställda

3 Utveckling Analys • Standardisering, riktlinjer, stöd till myndigheter, utbildning etc. • Uppföljning av funktionshinderspolitiken • Ett samlat uppföljningssystem • Tolv prioriterade områden: Arbetsmarknad Utbildning Rättsväsendet Socialpolitiken Transport Ökad fysisk tillgänglighet Kultur Medier Idrott Folkhälsa Konsumentpolitik It

4 Två särskilda uppdrag i och med den digitala agendan • Kanslifunktion till regeringens Användningsforum • Uppdrag att utveckla uppföljningen av e- tillgänglighet

5 E-tillgänglighet Att alla kan använda digitala lösningar Dvs. allt möjligt webbplatser, biljettautomater, e- tjänster, hårdvara…. …. i massor av olika miljöer och situationer Så varför uppföljning? Mycket enkelt - det vi inte vet kan vi aldrig förbättra

6 Hur ska e-tillgänglighet följas upp? • Med statistik för att se effekten av tillgängligheten och användbarheten • Fånga specifika hinder för delaktighet • Och mäta förutsättningarna - hur ser det ut? Fokus på webbtillgänglighet • Ett bra sätt att mäta tillgänglighet på webbplatser? För att verkligen veta hur det ser ut • Men samtidigt kan vi mäta och inspirera/lära samtidigt? Piska och morot

7 Tanken: att ta fram en metod för att mäta tillgängligheten på webbplatser • För att ge bättre mätning • Och samtidigt inspirera och lära Insikt är på något sätt första steget och inte alltid självklart Stulen från twitter

8 Visst har det mätts förut Automatiska verktyg ”Vanliga” enkäter I vilken utsträckning lever er webbplats upp till WCAG 2.0? o Fullt ut o Till viss del o Inte alls o Vet ej

9 Metoden Självvärdering Myndigheter och kommuner Men öppen för alla att använda Baseras på WCAG 2.0, E-delegationens webbriktlinjer och mer … I första hand

10 Metoden • Tydlig koppling till meac III • Stöd till den som svarar • Också ta med mobila gränsnitt • Speciella indikatorsfrågor • Utgå ifrån fem olika användargrupper: -Motoriska funktionsnedsättningar -Läs och skrivsvårigheter -Kognitiva funktionsnedsättningar -Gravt synskadade - Synsvaga

11 Förhoppningen är att ge en aha-upplevelse Att den som svarar ska inse vikten av tillgänglighet Samt att det är roligare än att svara på ”vanliga” frågor

12 Målet med mätningen Att enkelt och tydligt kunna peka ut vart det finns hinder så att det leder till insatser som gör det bättre Perfekt mätning i sig är inte ett ändamål utan målet är alltid att driva på utvecklingen

13 Avslutningsvis • It-området är ett av få områden där det går framåt • Utvecklingen ger många personer, framförallt med funktionsnedsättning nya möjligheter • Så fortsätter vi åt rätt håll kan många onödiga hinder tas bort • Och delaktigheten i samhället ökar • Bara vi inte tappar några


Ladda ner ppt "Uppföljning som verktyg Magnus Lagercrantz För ett samhälle där alla kan delta på lika villkor oavsett funktionsförmåga."

Liknande presentationer


Google-annonser