Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkelt avhjälpta Hinder i Sverige / Eda. Boverket •är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om samhällsplanering, stads- och bebyggelseutveckling,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkelt avhjälpta Hinder i Sverige / Eda. Boverket •är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om samhällsplanering, stads- och bebyggelseutveckling,"— Presentationens avskrift:

1 Enkelt avhjälpta Hinder i Sverige / Eda

2 Boverket •är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om samhällsplanering, stads- och bebyggelseutveckling, byggande och förvaltning och för bostadsfrågor. •När det gäller området tillgänglighet till den byggda miljön är Boverket •Föreskrivande Myndigheten

3 Föreskrivande myndighet Boverket meddelar föreskrifter i enlighet med bemyndigandet; byggherren ansvarig för att kraven uppfylls. •utövar allmän uppsikt på området och ansvarar för att handikappolitiken förverkligas

4 Boverkets föreskrifter tillgänglighet Föreskrifter Lag, förordning Nybyggnad BBR BVL, BVF Ändring BÄR (råd) BVL, BVF Befintliga allmänna platser HIN PBL Befintliga publika lokaler HIN PBL Nyanläggning allmänna platser ALM PBL

5 •Bakgrund •I december 2003 trädde Boverkets föreskrifter om enkelt åtgärdade hinder i kraft (BFS 2003:19, HIN 1) som ett komplement till 17 kapitlet 21 a § i PBL. •PBL 21 a § I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag. •Föreskriften redogör för att publika lokaler och allmänna platser skall vara tillgängliga för alla senast år 2010.

6 Kort om HIN, PBL 17 kap 21a § •Enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas •Avvägning: nyttan, förut- sättningarna, rimligheten •Ägaren ansvarar för att kraven uppfylls •Gäller befintliga publika lokaler o allmänna platser •Mål: åtgärdat till 2010

7 •Enligt statistik från SCB:s så har ca 22 % av befolkning i åldrarna 16-84 år någon form av funktionshinder. Då det inte finns statistik för yngre än 16 år och äldre än 84 år kan man med stor sannolikhet anta att minst 25 % av befolkningen har någon form av funktionshinder.

8 •Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, arbetar med att samordna handikappolitiken i Sverige. Vi jobbar för att skynda på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. •Vårt arbete styrs av de mål och strategier för handikappolitiken som riksdagen slagit fast. Handisam är en stabsmyndighet som rapporterar direkt till regeringen.

9 E-verktyget E-verktyget har skapats av SKL och Handisam tillsammans med flera kommuner, landsting/regioner och handikapporganisationer E-verktyget för tillgänglighetsarbete i kommuner och landsting är en webbaserad tjänst både för dig som arbetar i en kommun eller i ett landsting och för dig som är medborgare. För dig som arbetar i en kommun eller i ett landsting kan e-verktyget ge dig systematik i arbetet med att förbättra tillgängligheten. Du kan också få inspiration att komma vidare i tillgänglighetsarbetet genom att ta del av hur andra har gjort. För dig som är medborgare ger e-verktyget dig möjlighet att följa din kommuns eller ditt landstings tillgänglighetsarbete. Verktyget ger också möjligheter till jämförelser mellan kommuner och landsting inom åtta olika områden.

10 KommunerIndikatorsområdeFaktafrågorFördjupningsfrågor Gislaved82177 Kalmar82097 Hultsfred82022 Kristianstad81871 Linköping81737 Karlskrona71989 Lund71976 Trollhättan71764 Norrköping71758 Göteborg71634 Gävle71627 Västerås71572 Timrå71557 Falun71555 Huddinge7150 Eda7144 Skövde7140 Haninge7916 Stockholm61649

11 •Av Sveriges 290 kommuner är det 35 kommuner som kommit igång med redovisningen.(12 %) •255 kommuner redovisar ej sitt arbete.

12 Några Goda Exempel från Eda

13

14

15

16


Ladda ner ppt "Enkelt avhjälpta Hinder i Sverige / Eda. Boverket •är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om samhällsplanering, stads- och bebyggelseutveckling,"

Liknande presentationer


Google-annonser