Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energideklarationer Thomas Johansson. Vilka byggnader ska energideklareras? •Nya byggnader •Byggnader som upplåts med nyttjanderätt •Byggnader som ofta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energideklarationer Thomas Johansson. Vilka byggnader ska energideklareras? •Nya byggnader •Byggnader som upplåts med nyttjanderätt •Byggnader som ofta."— Presentationens avskrift:

1 Energideklarationer Thomas Johansson

2 Vilka byggnader ska energideklareras? •Nya byggnader •Byggnader som upplåts med nyttjanderätt •Byggnader som ofta besöks av allmänheten och som är större än 500 kvadratmeter •Byggnader, eller andel i byggnader, som säljs 2014-06-23Sida 2

3 Vilka byggnader är undantagna? •Industrianläggningar och verkstäder •Fritidshus med högst två bostäder - Taxerat 221 och ingen som är folkbokförd på adressen •Ekonomibyggnader •Byggnader mindre än 50 kvadratmeter •Om upplåtelsen är väldigt liten •Om överlåtelsen sker till närstående •Om överlåtelsen sker från konkursbo eller genom ett exekutivt förfarande 2014-06-23Sida 3

4 2014-06-23Sida 4

5 Statistik utförda deklarationer 2014-06-23Sida 5

6 Vems ansvar är det att energideklarera? •Nya byggnader Byggherren •Befintliga byggnader Byggnadens ägare, t ex - ägare av hyreshus och lokaler - bostadsrättsföreningen - säljaren av villan 2014-06-23Sida 6

7 När ska energideklarationen göras? •Nya byggnader - senast två år efter det att byggnaden tagits i bruk men vid försäljning om byggnaden säljs tidigare •Byggnader som upplåts med nyttjanderätt - skulle ha varit gjord den 1 januari 2009 •Byggnader som ofta besöks av allmänheten och som är större än 500 kvadratmeter - skulle ha varit gjord den 1 januari 2009 (>1000 m2) •Byggnader, eller andel i byggnader, som säljs - innan byggnaden, eller andel i byggnaden, säljs 2014-06-23Sida 7

8 Hur ska energideklarationen visas? •Byggnader som upplåts med nyttjanderätt - sammanfattning visas på en väl synlig plats i byggnaden •Byggnader som ofta besöks av allmänheten och som är större än 500 kvadratmeter - sammanfattning visas på en väl synlig plats i byggnaden •Byggnader, eller andel i byggnader, som säljs - hela deklarationen visas för spekulanter - hela deklarationen överlämnas till ny bostadsrättsinnehavare eller ägare 2014-06-23Sida 8

9 Annonsering Om det finns en energideklaration när en • byggnad •del i byggnad •andel i byggnad bjuds ut till uthyrning eller försäljning så ska energiprestandan anges i annonsering i/på •tidningar •webbplats •Annonsering av energiprestanda eller energiklass (efter 1 mars 2013) 2014-06-23Sida 9

10 Vem får upprätta en energideklaration- och hur? Vem? •Av Swedac ackrediterade företag •Minst en i arbetsledande ställning är en certifierad energiexpert Hur? •Obligatorisk besiktning (undantag för dem som uppfyller energikrav för nybyggnad) •Förbättringsåtgärder ska presenteras •Ägarens uppgifter ska verifieras 2014-06-23Sida 10

11 Förändringar av regler för upprättande av energideklaration Till 1 januari 2014 (sannolikt) ska: •Ackrediteringskravet slopas (företaget är inte längre juridiskt ansvarig) •Personlig certifiering blir obligatoriskt •Övergångsbestämmelser under ett 1/2 år 2014-06-23Sida 11

12 Vem är energideklarationen till för? •Nybyggnad: entreprenör  byggherre •Försäljning: säljare  köpare •Uthyrning: hyresvärd  hyresgäst •Byggnader som besöks av allmänheten allmän förvaltning  medborgare 2014-06-23Sida 12

13 Syftet med energideklarationen •enkelt att tillgodogöra sig information om byggnadens energiegenskaper •överbrygger det informationsövertag som finns hos den ena parten •skapar förutsättningar för att byggnaders energiprestanda slår igenom i fastighetspriser/hyror •förstärker fastighetsägarens incitament för energieffektivisering •skapar själva drivkraften för energieffektivisering 2014-06-23Sida 13

14 I Boverkets tillsyn ingår att kontrollera att: •energideklarationen är utförd för de som omfattas av krav på energideklaration •sammanfattningen visas på väl synlig plats •energideklarationen visas för spekulanter •energideklarationen överlämnas till ny ägare/bostadsrättsinnehavare •energiprestanda finns med i annonsering 2014-06-23Sida 14

15 Hur kommer tillsynen att gå till? •Aktiv tillsyn av att energideklarationen är utförd för byggnader som upplåts med nyttjanderätt och offentliga byggnader •Reaktiv tillsyn för - byggnader som säljs - annonsering - anslag av sammanfattning - uppvisande för spekulanter - överlämnade till ny ägare/bostadsrättsinnehavare 2014-06-23Sida 15

16 Ny sammanfattning under 2013 2014-06-23Sida 16

17 Kontakt energideklaration •www.boverket.se •Information om regelverk •Frågor & svar •Sök energideklaration •Publikationer •Webblänk ”Kontakta oss” •Webblänk till ackrediterade företag •Svarstjänst 0455-35 30 00 2014-06-23Sida 17


Ladda ner ppt "Energideklarationer Thomas Johansson. Vilka byggnader ska energideklareras? •Nya byggnader •Byggnader som upplåts med nyttjanderätt •Byggnader som ofta."

Liknande presentationer


Google-annonser