Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energideklarationer Thomas Johansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energideklarationer Thomas Johansson."— Presentationens avskrift:

1 Energideklarationer Thomas Johansson

2 Vilka byggnader ska energideklareras?
Nya byggnader Byggnader som upplåts med nyttjanderätt Byggnader som ofta besöks av allmänheten och som är större än 500 kvadratmeter Byggnader, eller andel i byggnader, som säljs

3 Vilka byggnader är undantagna?
Industrianläggningar och verkstäder Fritidshus med högst två bostäder - Taxerat 221 och ingen som är folkbokförd på adressen Ekonomibyggnader Byggnader mindre än 50 kvadratmeter Om upplåtelsen är väldigt liten Om överlåtelsen sker till närstående Om överlåtelsen sker från konkursbo eller genom ett exekutivt förfarande

4

5 Statistik utförda deklarationer

6 Vems ansvar är det att energideklarera?
Nya byggnader Byggherren Befintliga byggnader Byggnadens ägare, t ex - ägare av hyreshus och lokaler - bostadsrättsföreningen - säljaren av villan

7 När ska energideklarationen göras?
Nya byggnader - senast två år efter det att byggnaden tagits i bruk men vid försäljning om byggnaden säljs tidigare Byggnader som upplåts med nyttjanderätt - skulle ha varit gjord den 1 januari 2009 Byggnader som ofta besöks av allmänheten och som är större än 500 kvadratmeter - skulle ha varit gjord den 1 januari 2009 (>1000 m2) Byggnader, eller andel i byggnader, som säljs - innan byggnaden, eller andel i byggnaden, säljs

8 Hur ska energideklarationen visas?
Byggnader som upplåts med nyttjanderätt - sammanfattning visas på en väl synlig plats i byggnaden Byggnader som ofta besöks av allmänheten och som är större än 500 kvadratmeter - sammanfattning visas på en väl synlig plats i byggnaden Byggnader, eller andel i byggnader, som säljs - hela deklarationen visas för spekulanter - hela deklarationen överlämnas till ny bostadsrättsinnehavare eller ägare

9 Annonsering Om det finns en energideklaration när en byggnad
del i byggnad andel i byggnad bjuds ut till uthyrning eller försäljning så ska energiprestandan anges i annonsering i/på tidningar webbplats Annonsering av energiprestanda eller energiklass (efter 1 mars 2013)

10 Vem får upprätta en energideklaration- och hur?
Av Swedac ackrediterade företag Minst en i arbetsledande ställning är en certifierad energiexpert Hur? Obligatorisk besiktning (undantag för dem som uppfyller energikrav för nybyggnad) Förbättringsåtgärder ska presenteras Ägarens uppgifter ska verifieras

11 Förändringar av regler för upprättande av energideklaration
Till 1 januari 2014 (sannolikt) ska: Ackrediteringskravet slopas (företaget är inte längre juridiskt ansvarig) Personlig certifiering blir obligatoriskt Övergångsbestämmelser under ett 1/2 år

12 Vem är energideklarationen till för?
Nybyggnad: entreprenör  byggherre Försäljning: säljare  köpare Uthyrning: hyresvärd  hyresgäst Byggnader som besöks av allmänheten allmän förvaltning  medborgare

13 Syftet med energideklarationen
enkelt att tillgodogöra sig information om byggnadens energiegenskaper överbrygger det informationsövertag som finns hos den ena parten skapar förutsättningar för att byggnaders energiprestanda slår igenom i fastighetspriser/hyror förstärker fastighetsägarens incitament för energieffektivisering skapar själva drivkraften för energieffektivisering

14 I Boverkets tillsyn ingår att kontrollera att:
energideklarationen är utförd för de som omfattas av krav på energideklaration sammanfattningen visas på väl synlig plats energideklarationen visas för spekulanter energideklarationen överlämnas till ny ägare/bostadsrättsinnehavare energiprestanda finns med i annonsering

15 Hur kommer tillsynen att gå till?
Aktiv tillsyn av att energideklarationen är utförd för byggnader som upplåts med nyttjanderätt och offentliga byggnader Reaktiv tillsyn för - byggnader som säljs - annonsering - anslag av sammanfattning - uppvisande för spekulanter - överlämnade till ny ägare/bostadsrättsinnehavare

16 Ny sammanfattning under 2013

17 Kontakt energideklaration
Information om regelverk Frågor & svar Sök energideklaration Publikationer Webblänk ”Kontakta oss” Webblänk till ackrediterade företag Svarstjänst


Ladda ner ppt "Energideklarationer Thomas Johansson."

Liknande presentationer


Google-annonser