Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIVATJURIDIK  Köp och andra avtal  (kapitel 8, sid 146-157)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIVATJURIDIK  Köp och andra avtal  (kapitel 8, sid 146-157)"— Presentationens avskrift:

1 PRIVATJURIDIK  Köp och andra avtal  (kapitel 8, sid 146-157)

2 Centralt innehåll  Avtalsrätt: hur avtal sluts samt deras rättsverkan  Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

3 Vad är ett avtal?  Ena parten ger ett ANBUD  Andra parten lämnar en ACCEPT  Om accepten överensstämmer med anbudet har vi ett avtal  Om accepten inte överensstämmer eller om inget svar ges eller om svar lämnas för sent, har vi inget avtal

4  Övergripande lag: AVTALSLAGEN  Dessutom finns kompletterande lagar för olika rättsområden, t.ex.  Köplagen  Konsumentköplagen  Hyreslagen  Osv.

5 KÖPLAGEN  Regler för köp av lös egendom, t.ex. möbler, bilar, aktier, mm men också bostasrätt  Köplagen är DISPOSITIV  Dvs. gäller endast om inte parterna kommit överens om annat

6 KONSUMENTKÖPLAGEN  Gäller när företag säljer till konsument  Gäller köp av varor (köp av tjänster regleras i Konsumenttjänstlagen)  Lagen är TVINGANDE  till konsumentens fördel, dvs. man kan inte avtala om något som är sämre för konsumenten än vad lagen anger

7 Avtalsfrihet  Var och en som är myndig har rätt att avgöra om och med vem man vill ingå avtal  Parterna kommer överens om det de vill med vissa inskränkningar  Avtalsfrihet förutsätter att parterna är lika starka – så är det inte alltid

8 Avtalsfrihet forts  Lagar ska skydda den ”svagare” parten, t.ex.  Hyresgästen gentemot hyresvärd  Anställd gentemot arbetsgivare  Konsument gentemot säljande företag

9 Ogiltiga avtal  Om någon av parterna varit underårig  Om avtalet ingåtts under tvång, svek, ocker  Om ena parten varit sinnesförvirrad eller berusad  Ibland kan bevittning krävas och då är avtalet ogiltigt om det inte är bevittnat

10  Juridisk person  Fysisk person  Ställningsfullmakt:  Behörighet att ingå avtal t.ex. med kunder

11  Ann Wetterström  Nacka Enskilda gymnasium  2014 vt


Ladda ner ppt "PRIVATJURIDIK  Köp och andra avtal  (kapitel 8, sid 146-157)"

Liknande presentationer


Google-annonser