Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LAGAR OCH REGLER. AVTAL VID KÖP • Ett avtal har träffats när den ena parten har lämnat ett anbud(erbjudande) som den andre har accepterat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LAGAR OCH REGLER. AVTAL VID KÖP • Ett avtal har träffats när den ena parten har lämnat ett anbud(erbjudande) som den andre har accepterat."— Presentationens avskrift:

1 LAGAR OCH REGLER

2 AVTAL VID KÖP • Ett avtal har träffats när den ena parten har lämnat ett anbud(erbjudande) som den andre har accepterat.

3 • Avtalet gäller oavsett om det har skett muntligt eller skriftligt. • Muntliga avtal kan vara svårare att bevisa om parterna är oense. • Det finns fall där man måste ha ett skriftligt avtal, till exempel vid köp av bostadsrätt eller fastighet.

4 • ANBUD + ACCEPT = AVTAL

5 OGILTIGA AVTAL • Alla som är över 18 år har rätt att ingå avtal. • Under 18 år krävs föräldrars samtycke för att avtalet ska bli giltigt.

6 • Det finns två undantag från detta krav: • 1. En person från 16 års ålder har rätt att bestämma över pengar som den själv har tjänat. • 2. Den som har eget hushåll för 18 års ålder också har rätt att handla till sitt uppehälle. • Båda undantagen gäller bara kontantköp.

7 • Man måste vara över 18 år för att få handla på kredit. • Ett avtal är ogiltigt om det förekommit tvång, svek eller ocker.

8 KONSUMENTENS LAGLIGA RÄTTIGHETER. • Konsumentköplagen • Konsumenttjänstlagen • Distans-och hemförsäljningslagen

9 KONSUMENTKÖPLAGEN • Innehåller regler om konsumenters rättigheter när han eller hon köper varor som skor, tv-apparater eller hushållsmaskiner. • Lagen gäller endast då en privatperson köper en vara av en näringsidkare.

10 • Om både säljare och köpare är privatpersoner gäller inte konsumentköplagen. • Lagen gäller både nya och begagnade varor och om det blir fel på en vara, varan levereras för sent eller om konsumenten ångrar köpet.

11 FEL PÅ EN VARA • En vara är felaktig om den inte överensstämmer med det som kunden och säljaren kommit överens om när det gäller antal, kvalitet och förpackning.

12 KONSUMENTENS SKYLLDIGHETER VID FEL PÅ VARAN. • När kunden upptäcker ett fel på en vara ska den reklameras. • En reklamation innebär att köparen meddelar säljaren: 1. Att varan inte godtas. 2. Vad som är felaktigt på varan. 3. Vilka krav kunden ställer.

13 KOMSUMENTENS RÄTTIGHETER VID FEL PÅ VARAN. • Kunden kan avvakta med att betala varan(om den är köpt på kredit). • Felet rättas till utan att det kostar kunden något, eller kunden får en felfri vara. • Kunden får varan till ett nedsatt pris och /eller ersättning för att rätta till felet.

14 • Kunden kan häva köpet, det vill säga lämna varan tillbaka och få pengarna tillbaka. • Eventuellt kan kunden begära skadestånd för den skada som han eller hon lidit.

15 RÄTTSLIGA FEL • Om man köper något som är stulet riskerar man alltid att få lämna tillbaka varan till den rätta ägaren utan ersättning. • Köpt stulen vara av näringsidkare kan konsumenten hävda rättsligt fel och kan häva köpet och få pengarna tillbaka.

16 OM VARAN LEVERERAS FÖR SENT • Efter den utlovade leveransdagen kan köparen: 1. Kräva att få varan och vänta med betalning tills den mottagits. 2. Häva köpet, det vill säga avbeställa varan och få pengarna tillbaka. 3. Begära skadestånd.

17 Garanti och konsumentköplag • Garanti är att säljaren ansvarar för att varan fungerar under en viss tid. • Garanti brukar vara begränsad till ett år. • Garanti gäller inte: 1. Försämringen beror på kunden. 2. Kunden misskött varan. 3. Kunden använt varan på fel sätt. 4. Kunden inte följt skötselanvisningarna.

18 KONSUMENTTJÄNSTLAGEN • En tjänst ska vara fackmannamässigt utförd, det vill säga utförd på ett yrkesskickligt sätt. • Om en kund inte är nöjd kan han/hon kräva att få arbetet omgjort. • Gäller arbete på lösa saker och fastigheter. • Lagen gäller inte på tjänster som utförs på en person.

19 Om kunden är missnöjd: 1. Hålla inne med betalning. 2. Kräv att felet rättas till utan kostnad. 3. Avdrag på priset. 4. Häva avtalet.

20 • Kom ihåg att kunden ska reklamera(klaga) till den som utfört arbetet så snart han/hon upptäcker felet. • Rimlig tid inom 2 månader. • Byggnader mm. 10 år.

21 DISTANS- OCH HEMFÖRSÄLJNINGSLAGEN • Alla köpsituationer där en kund och säljare inte träffas personligen kallas för distansavtal. • Internet • Telefonförsäljning • Postorder • TV-shopping

22 HEMFÖRSÄLJNING • När en säljare personligen besöker kunden i dennes hem. • Homeparty • Lagen är tvingande, vilket betyder att säljaren inte får ge sin kund sämre villkor än de som står i lagen.

23 ÅNGERRÄTT • Kunden har att ångra köpet inom två veckor efter det att han /hon har fått varan eller avtalet om en tjänst. • Säljaren är skyldig att informera om vad företaget heter, adress och andra uppgifter som är viktiga att känna till.

24 OM EN KUND ÅNGRAR SIG GÄLLER: 1. Vid distansavtal – om det gäller en vara –ska köparen skicka tillbaka varan Vid köp över internet står köparen för returkostnaderna. 2. Vid hemförsäljning – om köparen tagit emot varan vid säljarens besök i sitt hem ska säljaren hämta den där.

25 VID HEMFÖRSÄLJNING GÄLLER INTE LAGEN OM: 1. Kunden har själv kontaktat säljaren och bett honom komma hem till sig. 2. Kunden köper mat av någon som regelbundet säljer livsmedel. 3. Det totala priset är lägre än 300:-

26 KONSUMENTVERKET

27 • Konsumentverket är en statlig myndighet som ska tillvarata konsumenternas intressen. • Utbildar och stödjer de kommunala konsumentrådgivarna. • Utför tester på leksaker och kapitalvaror. • Resultaten publiceras i tidningen Råd och Rön.

28 • www.konsumentverket.se www.konsumentverket.se • www.radron.net www.radron.net

29 KONSUMENTOMBUDSMANNEN (KO) • Bevaka att företagen följer de regler som gäller vid konsumentområdet och att konsumenternas rättigheter respekteras.

30 ANDRA VIKTIGA KONSUMENTLAGAR • Avtalsvillkorslagen • Försäkringsavtalslagen • Konsumentkreditlagen • Paketreselagen


Ladda ner ppt "LAGAR OCH REGLER. AVTAL VID KÖP • Ett avtal har träffats när den ena parten har lämnat ett anbud(erbjudande) som den andre har accepterat."

Liknande presentationer


Google-annonser