Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskaper och förmågor FEK1  Kunskaper om olika typer av företag samt deras villkor i form av lagar och andra bestämmelser och andra förutsättningar som.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskaper och förmågor FEK1  Kunskaper om olika typer av företag samt deras villkor i form av lagar och andra bestämmelser och andra förutsättningar som."— Presentationens avskrift:

1 Kunskaper och förmågor FEK1  Kunskaper om olika typer av företag samt deras villkor i form av lagar och andra bestämmelser och andra förutsättningar som påverkar företagens verksamhet.  Kunskaper om hur man startar och driver företag och hur olika funktioner inom företagen samverkar för att förverkliga en affärsidé.  Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa.  Förmåga att använda relevant teknik som ett redskap för kommunikation, beräkning, informationssökning, presentation och dokumentation i företagsekonomiska sammanhang.

2 Block 4: Att driva företag  Kapitel 14, Marknadsföring  (i kursboken: sid 142-153)

3 Företagsekonomi 1  Centralt innehåll  Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.  Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller.  Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring.

4  Marknadsföring – vad är det? Vad tänker du på?  ”Marknadsföring är allt ett företag gör för att skapa och behålla kunder.”

5 Vad gör den som marknadsför?  1. ”See a need”  Lyssna till kunderna, ta reda på deras behov  2. ”Fill a need”  Tala till kunderna, ta fram deras behov  Företaget behöver föra en dialog med kunderna, dvs. ha en bra relation till marknaden.

6 Vad är en marknad?  Företagets tänkbara kunder (och deras efterfrågan)  Producentmarknad (b2b)  Kunderna är företag och myndigheter  Konsumentmarknad (b2c)  Kunderna är konsumenter  Marknadsföringen skiljer sig åt på dessa marknader!

7 Hela marknader består av delmarknader:  T ex totalmarknaden för musik kan delas in i delmarknaderna live-musik och inspelad musik  Inspelad musik ger i sin tur fyra delmarknader: vinyl, CD, DVD, nerladdad musik  Totalmarknaden för musik kan också delas in i delmarknaderna efter typ av musik, t ex pop, rock, soul, hip-hop, klassiskt m fl.  Indelningen av delmarknad innebär en skillnad i marknadsföring!

8 Målgrupp  De flesta företag vänder sig till en delmarknad när de marknadsför, dvs. en målgrupp.  Målgruppen är alltså de som företaget riktar sig till, som de vill ska köpa företagets produkter.

9 Marknadsstrategi  Vilken konkurrensstrategi vill företaget använda sig av i sin marknadsföring – dvs. hur ska företaget konkurrera? Med pris? Med kvalitet?  Nischstrategi  Differentiering  Kostnadsöverlägsenhet

10 Nischstrategi  Vänder sig till en smal målgrupp (delmarknad)  Företaget hittar en egen nisch på marknaden, säljer något som skarpt skiljer sig från konkurrenterna  T ex Porsche, Gucci

11 Differentiering  Riktar in sig på en bred målgrupp  Erbjuder produkter som tydligt skiljer sig  T ex Apple (form och funktion), Volvo (hög säkerhet)

12 Kostnadsöverlägsenhet  Riktar in sig på en bred målgrupp  Konkurrerar med priset, kräver låga kostnader för att lyckas  T ex Willys, IKEA, H&M

13 Omvärldsfaktorer  Företagen på verkas av det som sker i omvärlden.  Har du några exempel?  Ekonomiska faktorer:  Lågkonjunktur, räntor, skatter mm  Politik och lagar:  Marknadsföringslagen måste följas.  Finns enkla regler för näringslivet?

14 Omvärldsfaktorer forts  Tekniska utvecklingen  Behöver hänga med i den snabba utvecklingen av internet.  Sociala och kulturella faktorer  Trender och värderingar  Inom t ex mode, vilka färger gäller i vår?  Inom t ex mat, vad är inne? Ute?

15 Omvärldsfaktorer forts  Befolkningen (demografi)  Allt fler blir gamla  Hur många barn föds?  Miljö (fysisk omgivning)  Ishotellet i Jukkasjärvi fungerar inte i Spanien  Sälja solresor till Sverige fungerar inte

16  Företaget behöver alltså LYSSNA, bl. a genom  Marknadsundersökningar  Omvärldsbevakning  Konkurrentanalys

17 Marketing mix  När företaget har lyssnat, är det dags att TALA till den valda målgruppen.  En modell som visar de konkurrensmedel som företaget kan använda sig av när det ska sälja sina produkter är:  Marketing mix-modellen  Eller  4P-modellen

18 Marketing mix  De fyra P:na:  Produkt  Pris  Plats  Påverkan

19 Rätt PRODUKT - utgångspunkten  Vara eller tjänst  Kvalitet, design, förpackning, varumärke, miljövänlig etc.  Olika sortiment, t ex ”Löplabbet”

20 Rätt PRIS – för att få sälja  Prisnivå  Rabatter (vid introduktion och mängd)  Betalningsvillkor

21 Rätt PLATS – vara tillgänglig för kunden  Var säljs produkten  Hur kommer produkten till kunden/leveranssätt  Leveranstider

22 Rätt PÅVERKAN – tala till kunden  Reklam i alla former (TV, tidningar, radio, internet, direkt etc.)  Events  Sales Promotion (säljstöd till butiker)  Public Relations (till allmänheten)  Personlig försäljning

23  Ibland pratar man dessutom om det femte P:t:  Rätt PERSONAL – ger service  Kompetens (teknisk och social)  Utbildning  Erfarenhet

24 Marketing mix  Varje företag väljer sin egen marknadsmix, dvs. ett eget sätt att kombinera de fem konkurrensmedlen som gör att de bäst når fram till målgruppen. Konkurrensmedlen behöver samverka för att få så stor effekt som möjligt!  För ett företag är t ex platsen viktigast, för ett annat företag är priset viktigast.

25  Ann Wetterström  Nacka Enskilda gymnasium  2013 ht


Ladda ner ppt "Kunskaper och förmågor FEK1  Kunskaper om olika typer av företag samt deras villkor i form av lagar och andra bestämmelser och andra förutsättningar som."

Liknande presentationer


Google-annonser