Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Distributionsavtal Seminarium BRG 2009-09-03. Distributionsavtal  Handelsagentur  Återförsäljaravtal  Franchising  Kommission.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Distributionsavtal Seminarium BRG 2009-09-03. Distributionsavtal  Handelsagentur  Återförsäljaravtal  Franchising  Kommission."— Presentationens avskrift:

1 Distributionsavtal Seminarium BRG 2009-09-03

2 Distributionsavtal  Handelsagentur  Återförsäljaravtal  Franchising  Kommission

3 Franchising  Ägaren av ett koncept/varumärke låter annan utnyttja detta på villkor som anges i avtalet  Kan vara agent eller återförsäljare ◦ Återförsäljare vanligaste formen  Franchiselag – informationsplikt för franchisegivaren  I övrigt ingen lagstiftning  avtalet avgörande

4 Agent v/s återförsäljare  Återförsäljare – köper och säljer i eget namn och för egen räkning  Agent – förmedlar kontakt/avtal mellan kund och huvudman

5  Ingen lagstiftning  ”Två” avtal, representationen och köpet  Lag om handelsagentur  ”Ett” avtal, representationen HM Agent Kund Agentavtal Kundavtal HM ÅF Kund ÅF-avtal Kundavtal

6 Distributionsavtalets ingående Agent  Inga särskilda regler  Agentlagen delvis tvingande  innehållet i viss mån reglerat  EG-direktiv  likartade regler i hela EES Återförsäljare  Inga särskilda regler  Avtalsfrihet beträffande innehållet  Tvingande regler utomlands, särskilt arabvärlden

7 Tvingande regler - exempel  HM ”utan oskäligt uppehåll” ge besked om förfrågan eller avtal avslagits  När agenten har rätt till provision  Skyldigheten att ge agenten provisionsavräkning  Regler om uppsägningstid  Vilka avtalsbrott som kan leda till uppsägning  Rätt till avgångsvederlag

8 Andra regler i agentlagen  Utfyllande regler som gäller om inte avtalet säger annat, exempel: ◦ Vilka avtal agenten har rätt till provision på ◦ Regler om efterprovision ◦ Agentens rätt att ingå avtal åt HM ◦ Agentens rätt att ta emot betalning

9 Viktigt med noggrannhet Agentavtal  Undvika konflikt med tvingande regler  Undvika icke önskade dispositiva regler  Reglera det som inte finns i lagen  Undvika oförmånliga tolkningar i efterhand pga otydlighet Återförsäljaravtal  Lagregler saknas  Allt som man vill ha med måste regleras  Undvika oförmånliga tolkningar i efterhand pga otydlighet

10 Checklista ÅF-avtal  Parter  Ingress  Grundläggande avtalsförhållande  Avtalsvarorna  Territoriet  Ensamrätt?  Status (ÅF inget annat)  HMs allmänna skyldigheter  ÅFs allmänna skyldigheter  ÅFs särskilda skyldigheter t ex ◦ ”förstahandsansvar” för område ◦ Förbud aktivt sälja utanför område ◦ Serviceskyldigheter ◦ Marknadsbearbetning och egen marknadsföring ◦ Mässor ◦ Minimiomsättning ◦ Varumärkeshantering ◦ Rapportering ◦ Intrångshantering ◦ Konkurrerande varor

11 Checklista ÅF-avtal forts  HMs skyldigheter t ex ◦ Marknadsföringsstöd ◦ Teknisk support ◦ Utbildning ◦ Varsel prisändring  Skydd för immateriella rättigheter  Produktansvar  Säkerhetsrätter ◦ Konsignationslager ◦ Äganderättsförbehåll  Typgodkännande?  Språk mm vid kommunikation ◦ Tvingande regler?  Sekretess  Avtalstid  Avgångsvederlag? ◦ Tvingande regler?  Tiden efter avtalets upphörande  Lagval och tvist

12 Checklista agentavtal  Parter  Ingress  Agentuppdraget  Avtalsvarorna  Territorium  Ensamrätt?  Status ◦ Avgränsning mot andra verksamheter ◦ Avslutsfullmakt? ◦ Mottagande av pengar ◦ Handläggning av reklamationer  Befintliga kunder  Parternas allmänna skyldigheter  Agentens skyldigheter ◦ Bundenhet vid priser ◦ Service? ◦ Marknadsbearbetning mm ◦ Kostnader för marknadsföring ◦ Inriktning på kundkrets etc? ◦ Exponering av varumärke  HMs, eget ◦ Minimiomsättning? ◦ Rapportering ◦ Skydd för HMs immateriella rättigheter ◦ Skyldighet stå ”del credere” ◦ Konkurrerande varor?

13 Checklista agentavtal forts  HMs skyldigheter ◦ Marknadsföringsstöd ◦ Teknisk support ◦ Utbildning ◦ Varsel prisändring ◦ Besked om order accepteras eller ej, inom kort tid  HMs immateriella rättigheter  Produktansvar  Äganderätt kollektion etc?  Konsignationslager?  Provision ◦ Provisionsgrundande affärer ◦ Storlek ◦ Valuta ◦ Utbetalning  Typgodkännande?  Förbud självinträde?  Språk mm kommunikation  Sekretess  Avtalstid  Avgångsvederlag  Tiden efter avtalet ◦ Förbud använda VM mm ◦ Efterprovision? ◦ Återlämnande ◦ Konkurrensförbud  Lagval och tvist

14 Konkurrensreglerna  Alla avtal med konkurrensbegränsande syfte i princip förbjudna  Avtal med konkurrensbegränsande verkan är förbjudna om inte ◦ Bagatellavtal ◦ Undantagna enligt gruppundantag

15 Konkurrensreglerna  Agentavtal ◦ Finns inget gruppundantag ◦ ”rena” agenter  Tillåtet med t ex geografisk begränsning, viss kundkategori, prisreglering mm ◦ ”icke-rena” agenter  =agenten tar risk i HMs affär  betraktas som ÅF-avtal  Återförsäljaravtal ◦ Ensamrätt är en konkurrensbegränsning ◦ Bagatellavtal tillåtna (ingen <15% marknadsandel) ◦ Gruppundantag finns  Leverantören <30% av marknaden  Inga ”svartlistade” klausuler  Enstaka ”grålistade” klausuler tillåtna


Ladda ner ppt "Distributionsavtal Seminarium BRG 2009-09-03. Distributionsavtal  Handelsagentur  Återförsäljaravtal  Franchising  Kommission."

Liknande presentationer


Google-annonser