Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lantmäteri – fokus på bredband i mark Svante Dolff

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lantmäteri – fokus på bredband i mark Svante Dolff"— Presentationens avskrift:

1 Lantmäteri – fokus på bredband i mark Svante Dolff

2 Lantmäteriets fyra kärnprocesser •Fastighetsbildning •Informationsförsörjning •Fastighetsinskrivning •Tjänsteexport

3 Kundtjänst

4 Stödjande bredbandsinformation på sök på Bredband • normalavtal för markupplåtelse, • bildspel med olika lösningar för att få tillgång till mark • broschyr Bredband på Landsbygden och markfrågor • rapport; jämförelse av olika föreningsformer (förvaltning) • körsschema för ”Byanät” vid lantmäteriförrättning

5

6 6 Kontor i Västra Götaland och Värmland

7 Vid markberoende projekt, vad behöver man veta och ta ställning till • Information om fastigheter, ägare, planer mm • Tillgång till behövlig mark/vatten • Få rätt att använda mark som grannen äger • Tillgång till väg • Vem ska äga anläggningen /verksamheten • Samverkan mellan fastigheter • Förvaltning/skötsel

8 Trygga ledningens framtid… …med avtal markavtal, nyttjanderätt, servitut …med lantmäteriförrättning gemensamhetsanläggning, ledningsrätt

9 Lantmäteriförrättning Gemensamhetsanläggning (Samfällighetsförening) Ledningsrätt (juridisk person t ex ekonomisk förening, AB) Vilken lösning passar oss? • ägande • långsiktighet • kombinerat ändamål • tidsbesparing, före – under – efter

10 Hur kan en lantmäteriförrättning underlätta föreningens arbete? • Sakägarförteckning – rätt fastighet, rätt ägare • Karta • Ersättning • Tvångssituationer • Kvalitetssäkring - juridisk prövning • Långsiktigt hållbart-säker tillgång till mark över tiden- ingen bevakning vid ägarskiften el fastighetsreglering • Tydlighet vad som ska gälla mellan fastighetsägare/ledningsägare- officiell handling • Spara tid, före – under - efter • EU-bidrag till kostnaden

11 Lantmäteriförrättning • Föreningen väljer själva hur stor deras arbetsinsats ska vara • Markavtal inte nödvändigt • Enkelt –sparar tid

12 Förrättningsprocessen AnsökanUtredningKallelse Sammanträde  Sakägarförteckning  Samråd m.m.  Ledningsbeslut  Tillträdesbeslut  Ev. förskott

13 Forts. förrättningsprocessen FörhandlingVärderingKallelse Sammanträde  Ersättningsbeslut  Avslutningsbeslut Byggskede

14 Lantmäteriförrättning Inmätning – koordinatsystem, noggrannhet, redovisning på kartan Dokumentering – fastighetsregistret – allmänt tillgängligt!

15 Lantmäteriförrättning - kostnader • Utgångspunkt 1250:-/timme • Av erfarenhet cirka 1000:-/fastighet (ca 25 berörda fastigheter) • Av erfarenhet ca kr/fastighet (ca berörda fastigheter) Anm EU bidrag kan utgå till förrättningskostnad Inskrivning av rättighet kr/fastighet

16 Vad kostar det? EXEMPEL LR/GA: 25 belastade fastigheter= (1500x25)= = 1050:-/fastighet med bidrag LR/GA: 150 belastade fastigheter = (1000x150)= = 550:-/fastighet med bidrag Inskriven rättighet= 375:-/fastighet + uppdatering av avtal vid ägarbyte + bevakning 175:-/fastighet för att aldrig behöva… …omförhandla avtal …riskera att betala dubbla ersättningar …bevaka ägarbyte …bli av med ledningen

17 Några kom ihåg • Ta upp / lös fastighetsrättsliga frågor tidigt, se till att ha kompetens och rätt fastighetsinformation • Lantmäteriförrättning/ledningsrätt; hållbar, framtidssäker, tydlighet, ordning och reda • Planera tillsammans vem som kan göra vad mellan ledningsägare/byalag och lantmäteriet kan ex v vara ledningsinmätning, ev markupplåtelseavtal • Spara tid och arbete • Kolla stödjande information på

18 Kundtjänst


Ladda ner ppt "Lantmäteri – fokus på bredband i mark Svante Dolff"

Liknande presentationer


Google-annonser