Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enheten för kultur- och föreningsstöd Kulturförvaltningens verksamhet  Arbetar på uppdrag av kulturnämnden  Stöd till kultur  Stöd till folkbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enheten för kultur- och föreningsstöd Kulturförvaltningens verksamhet  Arbetar på uppdrag av kulturnämnden  Stöd till kultur  Stöd till folkbildning."— Presentationens avskrift:

1 Enheten för kultur- och föreningsstöd Kulturförvaltningens verksamhet  Arbetar på uppdrag av kulturnämnden  Stöd till kultur  Stöd till folkbildning och föreningsliv  Kultur i vården  Konst i landstingets lokaler

2 Enheten för kultur- och föreningsstöd Kultur till länets invånare  Ska verka för mångsidigt och rikt kulturutbud i hela Stockholms län.  Genom kulturnämndens stöd till länets kultur- och föreningsliv erbjuds invånarna ett större utbud av kultur- och föreningsverksamhet av god kvalitet än vad som hade varit möjligt utan nämndens stöd.  Tillgänglig för alla oavsett ålder, kön, funktionsförutsättning, etnisk bakgrund eller utbildning  Barn och unga 6-25 år prioriteras.

3 Enheten för kultur- och föreningsstöd Budget  Kulturnämndens budget 2013 - 400 miljoner kr  Kulturstöd – regional kulturverksamhet 218 miljoner kr varav 125 miljoner kr till Stockholms konserthus  Folkbildning - 88 miljoner kr  Föreningsstöd - 47 miljoner kr

4 Enheten för kultur- och föreningsstöd Stöd till regional kulturverksamhet  Kort- och dokumentärfilmsstöd  Scenkonststöd  Hälsopedagogiskt kulturverksamhet  Kultur i skärgården  Projektstöd kultur i vården  Ung aktiv kultur  Verksamhetsstöd  Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet inkl. tillgänglighetsstöd

5 Enheten för kultur- och föreningsstöd Kulturnämndens fyra målområden Verksamheten/projektet ska även uppfylla de fyra målområden som kulturnämnden antagit.  Demokrati  Jämställdhet  Jämlikhet  Tillgänglighet för funktionshindrade  Miljöarbete (för organisationer som får 500 tkr eller mer)

6 Enheten för kultur- och föreningsstöd Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet  Fördelas till –Kontinuerlig verksamhet under hela året –Tidsbegränsad verksamhet (projekt)  Kriterier och bedömningsgrunder –Håller hög kvalitet –Främjar konstnärlig och kulturell förnyelse –Angelägen för Stockholms län –Öppen för allmänheten, alla skolor e.d. –Verkar i linje med kulturnämndens målområden

7 Enheten för kultur- och föreningsstöd Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet  Kan sökas av föreningar, stiftelser, bolag (inkl. enskild firma), inte av enskilda personer.  Söks av det fria kulturlivet (dvs. ej kommun-, läns- eller statliga institutioner)  Professionellt producerad kultur  Fördelas 3 gånger per år  Ca 300 ansökningar/år  Ca 75 stöd/år (varav ca 15 till kontinuerlig verksamhet)  Ca 10 miljoner kr  Möjlighet att söka tillgänglighetsstöd  Prioriteringar –Barn och unga (6-25 år) som publikgrupp –Verksamhet med regional spridning

8 Frågor som beaktas  Innehåll och kvalitet  Publik- och tillgänglighetsarbete - Regional spridning? Barn och unga?  Rimlighet i att verksamheten kan genomföras efter plan  Rimlighet i att verksamheten hittar sin publik – genom t ex marknadsföring  Ekonomisk rimlighet att genomföra projektet  Jämställdhet – styrelsens sammansättning  Målområden och miljö

9 Projektstöd Ung Aktiv Kultur  för ungas eget skapande  6-25 år  projekt som unga tagit initiativet till och/eller driver själva  projekt som genomförs utanför skolan och som ägs av annan än kommunal förvaltning eller skola  utlyses en gång/år, i januari-mars (kolla webben!)  1,8 miljoner kr

10 Ansökans gång  Registreras och fördelning på olika handläggare  Kollar formalia och fördjupar sig i ansökan.  Vid behov kommunikation med de som söker.  Handläggargruppen diskuterar alla ansökaningar och skriver förslag till kulturnämnden.  Nämnden beslutar.  Villkorsdokument och utbetalning.  Redovisning två månader efter projektets slut.

11 Att tänka på när man söker stöd  Vem  Vad  Varför  Hur  Var  När  Var inte hemmablind  Samverkan för att nå ut i länet

12 Ansökningstider under hösten 2013/våren 2014  Kulturstöd – 5 november 2013, fler datum under 2014  Ung aktiv kultur – under januari-mars 2014  Kultur i vården och Kultur i skärgården - löpande

13 Enheten för kultur- och föreningsstöd Frågor?  Raluca Mihu, 08-690 51 18  Karin Sundequist Sjöberg, 08-690 51 16  Agneta Olofsson, 08-690 51 43  Kristina Solberg, 08-690 51 44  Margareta Wennerberg, 08-690 51 13  Margaretha Häggroth, 08- 690 51 17 fornamn.efternamn@kultur.sll.se stod@kultur.sll.se


Ladda ner ppt "Enheten för kultur- och föreningsstöd Kulturförvaltningens verksamhet  Arbetar på uppdrag av kulturnämnden  Stöd till kultur  Stöd till folkbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser