Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kulturförvaltningens verksamhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kulturförvaltningens verksamhet"— Presentationens avskrift:

1 Kulturförvaltningens verksamhet
Arbetar på uppdrag av kulturnämnden Stöd till kultur Stöd till folkbildning och föreningsliv Kultur i vården Konst i landstingets lokaler

2 Kultur till länets invånare
Ska verka för mångsidigt och rikt kulturutbud i hela Stockholms län. Genom kulturnämndens stöd till länets kultur- och föreningsliv erbjuds invånarna ett större utbud av kultur- och föreningsverksamhet av god kvalitet än vad som hade varit möjligt utan nämndens stöd. Tillgänglig för alla oavsett ålder, kön, funktionsförutsättning, etnisk bakgrund eller utbildning Barn och unga 6-25 år prioriteras.

3 Budget Kulturnämndens budget 2013 - 400 miljoner kr
Kulturstöd – regional kulturverksamhet miljoner kr varav 125 miljoner kr till Stockholms konserthus Folkbildning - 88 miljoner kr Föreningsstöd - 47 miljoner kr

4 Stöd till regional kulturverksamhet
Kort- och dokumentärfilmsstöd Scenkonststöd Hälsopedagogiskt kulturverksamhet Kultur i skärgården Projektstöd kultur i vården Ung aktiv kultur Verksamhetsstöd Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet inkl. tillgänglighetsstöd

5 Kulturnämndens fyra målområden
Verksamheten/projektet ska även uppfylla de fyra målområden som kulturnämnden antagit. Demokrati Jämställdhet Jämlikhet Tillgänglighet för funktionshindrade Miljöarbete (för organisationer som får 500 tkr eller mer)

6 Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet
Fördelas till Kontinuerlig verksamhet under hela året Tidsbegränsad verksamhet (projekt) Kriterier och bedömningsgrunder Håller hög kvalitet Främjar konstnärlig och kulturell förnyelse Angelägen för Stockholms län Öppen för allmänheten, alla skolor e.d. Verkar i linje med kulturnämndens målområden

7 Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet
Kan sökas av föreningar, stiftelser, bolag (inkl. enskild firma), inte av enskilda personer. Söks av det fria kulturlivet (dvs. ej kommun-, läns- eller statliga institutioner) Professionellt producerad kultur Fördelas 3 gånger per år Ca 300 ansökningar/år Ca 75 stöd/år (varav ca 15 till kontinuerlig verksamhet) Ca 10 miljoner kr Möjlighet att söka tillgänglighetsstöd Prioriteringar Barn och unga (6-25 år) som publikgrupp Verksamhet med regional spridning

8 Frågor som beaktas Innehåll och kvalitet
Publik- och tillgänglighetsarbete - Regional spridning? Barn och unga? Rimlighet i att verksamheten kan genomföras efter plan Rimlighet i att verksamheten hittar sin publik – genom t ex marknadsföring Ekonomisk rimlighet att genomföra projektet Jämställdhet – styrelsens sammansättning Målområden och miljö

9 Projektstöd Ung Aktiv Kultur
för ungas eget skapande 6-25 år projekt som unga tagit initiativet till och/eller driver själva projekt som genomförs utanför skolan och som ägs av annan än kommunal förvaltning eller skola utlyses en gång/år, i januari-mars (kolla webben!) 1,8 miljoner kr

10 Ansökans gång Registreras och fördelning på olika handläggare
Kollar formalia och fördjupar sig i ansökan. Vid behov kommunikation med de som söker. Handläggargruppen diskuterar alla ansökaningar och skriver förslag till kulturnämnden. Nämnden beslutar. Villkorsdokument och utbetalning . Redovisning två månader efter projektets slut.

11 Att tänka på när man söker stöd
Vem Vad Varför Hur Var När Var inte hemmablind Samverkan för att nå ut i länet

12 Ansökningstider under hösten 2013/våren 2014
Kulturstöd – 5 november 2013, fler datum under Ung aktiv kultur – under januari-mars 2014 Kultur i vården och Kultur i skärgården - löpande

13 Frågor? Raluca Mihu, Karin Sundequist Sjöberg, Agneta Olofsson, Kristina Solberg, Margareta Wennerberg, Margaretha Häggroth,


Ladda ner ppt "Kulturförvaltningens verksamhet"

Liknande presentationer


Google-annonser