Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna! •Chef fritidsenheten •Pekka Widergren •08-591 260 18 •Chef kultur- och ungdomsenheten •Lars.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna! •Chef fritidsenheten •Pekka Widergren •08-591 260 18 •Chef kultur- och ungdomsenheten •Lars."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna! •Chef fritidsenheten •Pekka Widergren •pekka.widergren@sigtuna.sepekka.widergren@sigtuna.se •08-591 260 18 •Chef kultur- och ungdomsenheten •Lars Palmér •lars.palmer@sigtuna.selars.palmer@sigtuna.se •08-591 262 57

2 www.sigtuna.se Informationsmöte bidragsnormer 28/9-2011

3 Dagordning 1.Öppnande 2.Presentation 3.Tidsplan för genomförandet av bidragsöversynen 4.Uppdraget från nämnden 5.Samtal om nuvarande bidragsnormer 1.Ur tjänstemanna synvinkel 2.Ur föreningarnas synvinkel 6.Referensgrupp i det fortsatta arbetet 7.Avslutning

4 Kontaktuppgifter •Chef fritidsenheten •Pekka Widergren •pekka.widergren@sigtuna.sepekka.widergren@sigtuna.se •08-591 260 18 •Chef kultur- och ungdomsenheten •Lars Palmér •lars.palmer@sigtuna.selars.palmer@sigtuna.se •08-591 262 57

5 Tidsplan för genomförandet av bidragsöversynen •Nya reviderade bidragsnormer ska finnas klara att antas av kultur- och fritidsnämnden september 2012 •Augusti – 2011 – Genomgång av material •September – 2012 – Föreningsträff – Skapande av referensgrupp •Januari – 2012 – Kalla till en andra föreningsträff – Fånga upp nya frågeställningar •Februari – 2012 – Delredovisning till kultur- och fritidsnämnden

6 Forts •Våren – 2012 – Remissförslag skickas ut under våren till föreningar •September – 2012 – Reviderade bidragsnormer finns framtagna för beslut av kultur- och fritidsnämnden

7 Uppdraget från nämnden •Kommunens stöd till flickors och pojkars aktiviteter i föreningar ska vara jämställt •Inga barn ska av ekonomiska skäl stå utanför de verksamheter för barn och unga som erbjuds i kommunen •Föreningar som erbjuder verksamheter för funktionshindrade ska få extra ekonomisk stimulans •Föreningars närvaro i skolan ska stimuleras •Föreningar som gör folkhälsoinsatser för seniorer ska få extra ekonomiskt stöd (ej pensionärsorganisationer då bidrag till dem handläggs av socialförvaltningen) •Bidrag till föreningar som fastställt handlingsplaner och aktivt arbetar för att motverka mobbing, trakasserier och kränkande behandling •Hitta former för att samarbeta med föreningslivet i framtagandet av bidragsnormerna

8 Nuvarande bidragsnormer ur tjänstemanna synvinkel •Se över de allmänna bestämmelserna •Använda goda exempel som ligger i framkant med bidragshanteringen ex Lidingö, Stockholm och Enköping •Vad är en förening i Sigtuna kommun – hur ska detta definieras? – Hur kan vi kontrollera och registrera detta varje år (exempelvis kan föreningarnas medlemsantal, stadgar förändras)? •Föreningar som ej innehar, av styrelsen beslutade, riktlinjer för alkohol och droghantering ska ej erhålla bidrag från Sigtuna kommun. – Hur och till vilken grad ska riktlinjerna regleras? – Vad har vi för minsta innehållskrav på riktlinjen? •Göra blanketterna mer brukarvänliga

9 Forts •Revidering av samtliga bidragsformer – Verksamhetsbidragens åldersindelning bör följa statens 7 – 20 år. Översyn av grundbelopp bör då också göras – Hur kan man möjliggöra samkörning med LOK-stöd? – Se över ansökningsdatum – Se över datum och inlämningsformer för ledarutbildningsbidraget – Se över Övrigt fritidsfrämjande bidraget – Se över avgränsningarna för Kulturbidrag – Se över möjligheten att kunna ge stöd till kulturverksamhet till olika konstellationer för att stärka kulturlivet

10 Nuvarande bidragsnormer ur föreningarnas synvinkel •Ordet är fritt…

11 Sista datum för era synpunkter och förslag •Det behöver vi ha hos oss senast den 31 oktober 2011! •(Men gärna tidigare…) •Det enklaste är att ni skickar via mail – men brev och telefon fungerar också.

12 Referensgrupp •Vilka är intresserade av att vara med i en referensgrupp? •Hur kan den se ut? •Mötesformer? •Hur stor kan gruppen vara?

13

14 Kontaktuppgifter •Chef fritidsenheten •Pekka Widergren •pekka.widergren@sigtuna.sepekka.widergren@sigtuna.se •08-591 260 18 •Chef kultur- och ungdomsenheten •Lars Palmér •lars.palmer@sigtuna.selars.palmer@sigtuna.se •08-591 262 57


Ladda ner ppt "Välkomna! •Chef fritidsenheten •Pekka Widergren •08-591 260 18 •Chef kultur- och ungdomsenheten •Lars."

Liknande presentationer


Google-annonser