Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bild 1 Träning ger färdighet!. Bild 2 Syfte med projektet •Att genom arbetsträning som innehåller en aktiv och strukturerad uppföljning, tydliggöra både.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bild 1 Träning ger färdighet!. Bild 2 Syfte med projektet •Att genom arbetsträning som innehåller en aktiv och strukturerad uppföljning, tydliggöra både."— Presentationens avskrift:

1 Bild 1 Träning ger färdighet!

2 Bild 2 Syfte med projektet •Att genom arbetsträning som innehåller en aktiv och strukturerad uppföljning, tydliggöra både för den enskilde individen och arbetsförmedlingen hur individen ska komma närmare arbetsmarkanden och därigenom få ett arbete •Genom att tydligt stödja anordnaren av arbetspraktiken, skapa bra verktyg för att säkerställa kvalitén av arbetsträningen.

3 Bild 3 Målsättning •70% av deltagarna ska komma ut i förstärkt arbetsträning. Av dessa ska 40% komma ut i arbete/reguljär utbildning/starta eget •Alla deltagare ska få information om socialt företagande och beredas en möjlighet att delta i utbildning samt arbetsträna i avsikt att starta ett socialt företag/kooperativ

4 Bild 4 Målgrupp Målgruppen är individer som är i eller riskerar befinna sig i ett utanförskap och i första hand vänder sig projektet till individer som har svag förankring på den svenska arbetsmarknaden Från Arbetsförmedlingen: •Arbetssökande som ingår i jobb- och utvecklingsgarantin och som har behov av förstärkt arbetsträning Från kommunerna: •Arbetssökande som varit sammanhängande inskrivna och arbetslösa i 18 månader och som med instrument X har bedömts vara i behov av förstärkt arbetsträning.

5 Bild 5 Målgrupp forts •Projektet ska minst arbeta med 300 individer och målsättningen är att 20-30% ska vara deltagare från kommunerna •Ordinarie handläggare ska genom en tydlig kartläggning och dokumentation bedöma att individens väg mot arbete bäst nås genom att arbetsträna, för att sedan nå målet – ARBETE! •Innan start ska ett trepartssamtal med ske mellan projektets personal individen och mottagande handläggare på AF

6 Bild 6 Fördelning av platser AFO andel i projketet: Stockholm: 35% Hudddinge: 20% Södertälje: 30% Solna: 15% Total andel JOBMålgr/totMålgr/AFO Solna 18%7%43% Hudd 25%12,5%49% S-tälje 8%4,6%64,5% Sthlm 49%22%46%

7 Bild 7 Deltagande kommuner De kommuner som som ingår deltar även i projektet KNUT och använder Instrument X för bedömning av individens behov. •Södertälje 30% av platserna •Nynäshamn 10% av platserna •Stockholm: Spånga-Tensta 30% av platserna •Solna/Sundbyberg/Järfälla: 30% av platserna

8 Bild 8 Vad är nytt? •Jobb –och utvecklingsgarantin är ett nytt program och är fortfarande under utveckling, hanterar inte de svåraste grupperna. •Förstärkt arbetsträning har inte kommit igång och det finns inga idag tydliga metoder. •Projektet ska därför under ett år samla erfarenheter och vidareutveckla de metoder som idag erbjuds, allt för att öka kvalitén och skapa struktur. •Deltagaren ska själv få ökad förståelse av sin färdigheter för att därefter lättare kunna matchas ut mot ett arbete, med eller utan ekonomiskt stöd, för detta finns inte heller tydliga metoder dokumenterade inom AF.

9 Bild 9 Individens väg AF Sthlms stad KNUT Bedöms tillhöra målgruppen Arbetsträning Instrument X Individen behöver arbetsträna Trepart Stämmer med kriterierna Bedöms tillhöra målgruppen

10 Bild 10 Projektets struktur Personal: •15 arbetsförmedlare, en arbetspsykolog, en projektledare, en ekonomihandläggare, en delprojektledare på 50% från Stockholms stad, en informatör •Gemensam styrgrupp med START Jobbnätet •Påbörja uppbyggnad av partnerskap för framtida gemensamma projekt inom ESF:s prioriterade målgrupper i Stockholms regionen!

11 Bild 11 Projektperiod Projektperiod: •1:a april 2008 tom 30/9 2009, vid goda resultat utöka projektet för hela regionen med inlämnande av ny ansökan till ESF •Två-tre deltagare per arbetsförmedlare med start varje månad, första deltagarna startar i september.

12 Bild 12 Finansiering •Offentlig medfinansiering sker i form av aktivitetsstöd och för deltagare som inte är berättigad till a-kassa får 223 kronor per dag i aktivitetsstöd, dvs cirka 4900 per månad •Det innebär att personer utanför a-kassan troligen kommer att behöva ekonomisk komplettering från annan myndighet, ex försörjningsstöd •ESF finansierar personalkostnader, cirka 13 miljoner, samt kostnader för uppföljning och utvärdering, markandsföringskostnader, samt läkarkonsult, tolk tillsammans cirka 15 miljoner allt som allt.

13 Bild 13 När lämnar deltagarna projektet! •Deltagarna lämnar projektet efter en månads arbete, med eller utan stöd •När deltagarna fått stöd från projektet och anses kunna komma ut i arbete via jobbsökaraktivitet med coachning återgår deltagarna till ordinarie verksamhet. •De deltagare som ej kommit ut i arbete och deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 dagar kommer att övergå i Fas 3, dvs varaktig samhällsnyttig sysselsättning


Ladda ner ppt "Bild 1 Träning ger färdighet!. Bild 2 Syfte med projektet •Att genom arbetsträning som innehåller en aktiv och strukturerad uppföljning, tydliggöra både."

Liknande presentationer


Google-annonser