Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jobb- och utvecklingsgarantin - En uppföljning ur deltagarnas perspektiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jobb- och utvecklingsgarantin - En uppföljning ur deltagarnas perspektiv."— Presentationens avskrift:

1 Jobb- och utvecklingsgarantin - En uppföljning ur deltagarnas perspektiv

2 Jobb- och utvecklingsgarantin Ett program för dem som varit arbetslösa länge. Syftar till att den arbetssökande så fort som möjligt ska komma i arbete. •Fas 1: Kartläggning och jobbcoachning •Fas 2: Arbetsplatsförlagda aktiviteter •Fas 3: Sysselsättning hos anordnare

3 Vad tycker deltagarna om programmet? •Intervjuundersökning med ett urval på 3000 personer som deltog i Fas 1 eller Fas 2 av jobb- och utvecklingsgarantin. •Svarsfrekvensen var 70 procent. •Intervjuerna genomfördes under våren 2009

4 Motivation

5 Påverkan på chansen till jobb Hur tror du att jobb- och utvecklingsgarantin påverkat dina chanser att få ett jobb?Totalt Ökat43 % Inte påverkat49 % Minskat8 % Totalt100 %

6 Helhetsintryck Hur nöjd är du med jobb- och utvecklingsgarantin som helhet? Totalt Mycket nöjd22 % Ganska nöjd56 % Ganska missnöjd15 % Mycket missnöjd7 % Totalt 100 %

7 Aktiviteter Vilken aktiviteter deltog du i under förra veckan?Andel Kartläggnings- och planering6 % Sökt jobb, med stöd av arbetsförmedlare/handledare19 % Kontakt med specialist0 % Utbildning4 % Praktik hos arbetsgivare17 % Startat eget1 % Ingen aktivitet, sökt jobb själv - därav har omkring en tiondel arbetat under veckan* 57 % * Enligt en uppföljande undersökning

8 Aktiviteter - hos Arbetsförmedlingen och hos kompletterande aktörer Vilken aktiviteter deltog du i under förra veckan? Deltagare hos Af Deltagare hos KA Kartläggnings- och planering5 %11 % Sökt jobb, med stöd av arbetsförmedlare/handledare11 %59 % Kontakt med specialist1 %0 % Utbildning4 % Praktik hos arbetsgivare20 %3 % Startat eget1 % Ingen aktivitet, sökt jobb själv62 %32 %

9 Aktiviteter - meningsfulla och anpassade efter det individuella behovet? Av de deltagare som deltagit i en aktivitet under veckan föregående intervjutillfället anser: •78 procent att aktiviteten varit bra eller mycket bra anpassad till det individuella behovet. •76 procent anser att aktiviteten varit ganska mycket eller mycket meningsfull och utvecklande

10 Kontakt med handledaren Hur många gånger under de senaste 30 dagarna har du haft kontakt med din handledare/arbetsförmedlareTotalt Deltagare hos Af Deltagare hos KA Besök2,11,74,0 Telefon1,0 0,9 E-post0,70,61,1 Totalt3,83,36,0

11 Påverkan på motivationen Har deltagandet i jobb- och utvecklingsgarantin gjort dig mer eller mindre motiverad att aktivt söka efter ett arbete?Totalt Mycket mer11 % Lite mer16 % Samma som förut68 % Lite mindre3 % Mycket mindre1 % Totalt 100 %

12 Slutsatser •Deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin är motiverade och i huvudsak nöjda med programmet. •Deltagarna upplever framförallt de arbetsplatsförlagda aktiviteterna som meningsfulla. •Aktivitetsnivån är inte tillräckligt hög inom jobb- och utvecklingsgarantin.


Ladda ner ppt "Jobb- och utvecklingsgarantin - En uppföljning ur deltagarnas perspektiv."

Liknande presentationer


Google-annonser