Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FK 4200_OH 061013 1 Var hittar du oss? •Nationella försäkringscentra •Lokala försäkringscentra –nära dig eller din arbetsgivare Personlig handläggare www.forsakringskassan.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FK 4200_OH 061013 1 Var hittar du oss? •Nationella försäkringscentra •Lokala försäkringscentra –nära dig eller din arbetsgivare Personlig handläggare www.forsakringskassan.se."— Presentationens avskrift:

1 FK 4200_OH 061013 1 Var hittar du oss? •Nationella försäkringscentra •Lokala försäkringscentra –nära dig eller din arbetsgivare Personlig handläggare www.forsakringskassan.se 020-524 524

2 FK 4200_OH 061013 2 Sjukpenning •Från Försäkringskassan efter 14 dagars sjuklön från arbetsgivaren. •Första sjukdagen är karensdag = ingen ersättning. •80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) från andra sjukdagen.

3 FK 4200_OH 061013 3 Hel eller del av sjukpenning Du kan få 1/4, 1/2, 3/4 eller 1/1 sjukpenning beroende på hur mycket du måste avstå från att arbeta. Det är Försäkringskassan som bedömer om du har rätt till sjukpenning helt eller delvis. Det medicinska underlaget (läkarintyget) är en del av beslutsunderlaget.

4 FK 4200_OH 061013 4 Aktivitetsersättning och sjukersättning •Aktivitetsersättning 19-29 år. •Sjukersättning 30-64 år. Arbetsförmågan varaktigt nedsatt med minst en fjärdedel.

5 FK 4200_OH 061013 5 Regeländringar i sjukförsäkringen •Trädde i kraft 1 juli 2008 och 1 januari 2009 •Införande av rehabiliteringskedja •Tidsbegränsning av sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning •Tidsbegränsad sjukersättning upphör •Nya kriterier för rätten till sjuk- och aktivitetsersättning •Särskilda regler för arbete och studier för personer med sjukersättning tills vidare

6 FK 4200_OH 061013 6 Rehabiliteringskedjan – bedömning av arbetsförmågan Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (SFS 2008:565) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader. 0123456789101112 månader ***

7 FK 4200_OH 061013 7 Sjukskrivningsperioder läggs samman •Beslut om var i rehabiliteringskedjan bedömningen ska göras •Om du har mindre än 90 dagar mellan sjukperioderna ”slås de samman”

8 FK 4200_OH 061013 8 Egenföretagare •Arbetsförmågan bedöms gentemot det vanliga arbetet under de första 180 dagarna i sjukfallet •Därefter bedöms arbetsförmågan gentemot hela arbetsmarknaden •Undantag: om det finns särskilda skäl att skjuta upp bedömningen. Det innebär att det ska finnas en god prognos att man kan återgå i heltidsarbete senast ett år efter att man blev sjukskriven •Man bör ta kontakt med Arbetsförmedlingen så tidigt som möjligt om man misstänker att man inte kan återgå i arbete i sitt eget företag

9 FK 4200_OH 061013 9 •Sjukpenning med 80 % av SGI i högst 364 dagar under en ”ramtid” på 450 dagar •Utöver detta kan man få förlängd sjukpenning i max 550 dagar med 75 % av SGI efter skriftlig ansökan •Om man är mycket allvarligt sjuk kan man fortsätta få sjukpenning med 80% av SGI så länge man är mycket allvarligt sjuk (kallas fortsatt sjukpenning) Sjukpenningen är tidsbegränsad

10 FK 4200_OH 061013 10 Kraven skärps för att få sjuk- eller aktivitetsersättning •Stadigvarande nedsatt arbetsförmåga •Alla rehabiliteringsmöjligheter uttömda •Arbetsförmågan nedsatt i förhållande till hela arbetsmarknaden •Särskilda skäl ska inte beaktas •Arbetsförmågan nedsatt i förhållande till hela arbetsmarknaden (gäller även aktivitetsersättning)

11 FK 4200_OH 061013 11 Rehabilitering Samlingsbegrepp för åtgärder av •Medicinsk •Psykologisk •Social •Arbetslivsinriktad art Syfte Hjälpa sjuka och skadade att få tillbaka sin funktionsförmåga och förutsättningar för ett normalt liv.

12 FK 4200_OH 061013 12 Insatser i tid Tidiga insatser ger bästa resultat – lång sjukskrivning passiviserar. Bästa förutsättningar att lyckas på den egna arbetsplatsen. I första hand arbetsgivarens uppgift att ta reda på behovet. Samverkan med Arbetsförmedlingen om man inte kan jobba kvar

13 FK 4200_OH 061013 13 Arbetsgivarens ansvar •Anpassning av fysisk arbetsmiljö •Ändrade arbetsuppgifter/omplacering •Ändrade arbetstider •Arbetsprövning/arbetsträning •Utbildning

14 FK 4200_OH 061013 14 Ditt eget ansvar •Lämna uppgifter som behövs för att klarlägga behovet av rehabilitering. •Delta i utveckling och planering av lämplig rehabilitering. •Aktivt delta i rehabiliteringen.

15 FK 4200_OH 061013 15 Försäkringskassans ansvar •Samordna rehabilitering. •Ta initiativ till rehabiliteringen när det behövs. •Göra en rehabiliteringsplan. •Stödja den enskilda. •Pröva rätten till sjukpenning/rehabiliteringsersättning och sköta utbetalningen.

16 FK 4200_OH 061013 16 Arbetsträning Överenskommelse mellan den sjukskrivna, arbetsgivaren, läkaren och Försäkringskassan. • Klarar den sjukskrivna tidigare arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos den egna arbetsgivaren eller hos annan arbetsgivare ? • Om träningen ingår i Försäkringskassans plan ger den rätt till rehabiliteringsersättning.

17 FK 4200_OH 061013 17 Rehabiliteringsersättning När du deltar i en aktivitet som planerats tillsammans med Försäkringskassan. Rehabiliteringsplan krävs! Ersättningen består av: • Rehabiliteringspenning – ersättning för förlorad arbetsinkomst. • Särskilt bidrag till vissa kostnader i samband med rehabiliteringen, till exempel resor och kursavgifter.

18 FK 4200_OH 061013 18 Förslag •Arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram på 12 veckor införs •Gäller för den som inte längre kan få sjukpenning eller sjukersättning från Försäkringskassan •Aktivitetsstöd betalas ut under tiden i introduktionsprogrammet •Individuellt anpassat


Ladda ner ppt "FK 4200_OH 061013 1 Var hittar du oss? •Nationella försäkringscentra •Lokala försäkringscentra –nära dig eller din arbetsgivare Personlig handläggare www.forsakringskassan.se."

Liknande presentationer


Google-annonser