Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år •Träder i kraft den 1 juli 2008 respektive.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år •Träder i kraft den 1 juli 2008 respektive."— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år •Träder i kraft den 1 juli 2008 respektive den 1 jan 2009 Jan

2 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Regeringen vill… ”…effektivisera sjuk-skrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna att återgå i arbete.” Proposition 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

3 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare

4 Ohälsotalet i april 2008 47,0 31,9 40,6

5 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Mediantider för olika diagnosgrupper Jämförelse internationella data/Sverige

6 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare

7 Jan Regeländringar i sjukförsäkringen Träder i kraft 1 juli 2008 och 1 januari 2009 •Införande av rehabiliteringskedja •Tidsbegränsning av sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning •Tidsbegränsad sjukersättning upphör •Nya kriterier för rätten till sjukersättning

8 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Rehabiliteringskedjan Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (Prop 2007/08:151) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader. 0123456789101112 månader ***

9 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Sjukskrivningsperioder läggs samman •Beslut om var i rehabiliteringskedjan bedömningen ska göras •Krav på underlag – ”arbetsgivarutlåtande” – från och med 1 januari 2009

10 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare •Sjukpenning i högst 364 dagar under en ”ramtid” på 450 dagar •Fortsatt sjukpenning kan beviljas efter ansökan (synnerliga skäl) •Ersättningsnivå 80 % Ettårsgräns för sjukpenning

11 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare •Förlängd sjukpenning kan beviljas i högst 550 dagar efter ansökan •Ersättningsnivå 75 % Förlängd sjukpenning

12 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Rehabiliteringsersättning •Tidsgränser – 3 månader och 1 år •Begränsning enligt sjukpenning och förlängd sjukpenning

13 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Rehabiliteringsersättning •Begränsning enligt tidsgränser i rehabiliteringskedjan

14 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Övergångsbestämmelser för sjukpenning •Äldre bestämmelser vid bedömning av arbetsförmåga gäller längst till och med 31 december 2008 •För sjukperioder som varat i mer än 364 dagar den 1 juli beviljas förlängd sjukpenning med automatik

15 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Kraven skärps för att få sjukersättning •Stadigvarande nedsatt arbetsförmåga •Alla rehabiliteringsmöjligheter uttömda •Särskilda skäl ska inte beaktas

16 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Tidsbegränsad sjukersättning upphör •Tidsbegränsad sjukersättning som upphör efter 1 juli kan beviljas för ytterligare perioder •Sammanlagt kan högst 18 månader beviljas, längst till och med december 2012

17 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Vad innebär regeländringarna för arbetsgivare? •Arbetsrättsligt ingen förändring •Arbetsgivarnas ansvar för anpassning och rehabilitering kvarstår •Arbetsgivarnas ansvar kvarstår dag 91-180 även om den anställda har kontakt med Arbetsförmedlingen Fortsättning…

18 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Fortsättning… •Sammanläggning av sjukperioder kan innebära krav på omplacering tidigt i en ny sjukperiod •Arbetsgivarutlåtande begärs via den anställda •Anställda med tidsbegränsad sjukersättning som upphör kan komma tillbaka i tjänst

19 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Arbetsgivarutlåtande Gäller från och med 1 januari 2009 •Begärs via den sjukskrivna/anställda •Liknande uppgifter som i ”rehabiliteringsutredningen” •Begärs enbart om uppgifterna behövs

20 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Vad sker under hösten 2008? •Försäkringskassan kontaktar arbetsgivare för att utreda sjukfall som började före 1 juli 2008 •Parallellt kommer nya sjukfall att utredas enligt nya reglerna

21 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Ny ledningsstruktur för effektiv verksamhet och för att underlätta samarbete med externa parter Generaldirektör Överdirektör Ledningsstab IT, staber, gemensam service, försäkringsutveckling Försäkringsprocesser – för att säkerställa likformig handläggning i hela landet Lokala försäkringscenter och lokalkontor Nationella försäkringscenter Nord Syd Öst Väst Självbetjäning Telefonkundtjänst Självbetjäning och telefonkundtjänst NFC 1 Arbetsskador Barnbidrag Underhållsstöd Föräldrapennin g Tidig bedömning Bilstöd NFC 2 Bostadsbidrag Bostadstillägg Föräldrapenning Ålderspension Statlig fordran Aktivitetsstöd Utlandsärenden Efterlevandepensi on Arbetshjälpmedel Nischförmåner

22 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare KontaktvägVadFör vem Självbetjäning •Information om försäkringen •Tillgänglighet dygnet runt •Vana internet- användare Telefonkundtjänst för partners •Information om försäkringen •Personlig service •Ovana internet- användare •Söker personlig kontakt Samverkansansvarig •Frågor om samverkan •Chef eller ansvarig hos arbetsgivare/ vårdgivare Enkel och snabb kontakt genom nya kontaktvägar

23 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Samverkansansvarig för strukturell samverkan •Generell information och utbildning om nya regler och arbetssätt •Samverkansöverenskommelser för arbetsgivare och vårdenheter med behov av stöd •Samverkansprojekt med kommuner, vården arbetsförmedling Fokus på ohälsa Fokus på att förbättra samverkan Fördelar för partners: En resurs dedikerad för samverkan

24 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Grundläggande principer i individärenden •All dialog/planering i individärenden ska ske vid ett avstämningsmöte där individen medverkar •Ingen personlig handläggare ska handlägga/diskutera en annan personlig handläggares ärende •Individen ska vara delaktig

25 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Försäkringskassan Britt Lago Bruze Samverkansansvarig Område Malmö E-post: britt.lago-bruze@forsakringskassan.se Telefon: 040-664 82 80


Ladda ner ppt "Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år •Träder i kraft den 1 juli 2008 respektive."

Liknande presentationer


Google-annonser