Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© SRC Arbetsförmågebedömning vem gör vad? Margareta Godin Bagge Rehabvägledare Leg sjukgymnast Ergonom Sophiahemmet Rehab Center.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© SRC Arbetsförmågebedömning vem gör vad? Margareta Godin Bagge Rehabvägledare Leg sjukgymnast Ergonom Sophiahemmet Rehab Center."— Presentationens avskrift:

1 © SRC Arbetsförmågebedömning vem gör vad? Margareta Godin Bagge Rehabvägledare Leg sjukgymnast Ergonom Sophiahemmet Rehab Center

2 © SRC Vad är arbetsförmåga?

3 © SRC Enbent man rider Döv man går i vall Enögd duger till drabbning Blott lik duger föga till Havamal 1100-talet

4 © SRC IndividMiljö Arbets- uppgifter Arbetsförmågan är komplex

5 © SRC Vi frågar inte hur sjuk du är utan vilken arbetsförmåga du har

6 © SRC Bedömningsgrunder sjukförsäkringen •Medicinsk diagnos •Försäkringsmedicinskt beslutsstöd •Funktionstillstånd - funktionshinder och aktivitetsförmåga - aktivitetsbegränsning •Sjukskrivningens längd avgör om bedömning ska relateras till ordinarie arbete, annat arbete hos nuvarande arbetsgivare eller arbete på reguljära arbetsmarknaden

7 © SRC Rehabiliteringskedjan Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (Prop 2007/08:151) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader. 0123456789101112 månader ***

8 © SRC Vem gör vad? •Arbetsgivare – förebygga ohälsa, tidiga insatser, anpassa, arbetshjälpmedel, omplaceringsutredning, dokumentation, inventera pågående sjukfall, (uppsägning av anställning) •Anställd – ökat eget ansvar, arbetsgivarutlåtande, medverka i rehabilitering •FK – samordnare, initiera kontakt med arbetsgivare och anställd samt med vid behov med behandlingsansvarig läkare samt arbetsförmedling. Beslut om ersättning •Behandlingsansvarig läkare – medicinskt färdigutredd? Underlag för bedömning om ersättning FK •af - stödja till nytt arbete •Rehabiliteringsaktör – utreda och rehabilitera (t ex sjukgymnast, psykolog, SRC och/eller företagshälsovård) •Facklig företrädare – stötta, utreda vid arbetsrättslig tvist

9 © SRC Rutiner ska finnas för … •Sjukanmälan •Kontakter mellan arbetsgivare och den anställde under sjukskrivning •Hur arbetsuppgifterna kan anpassas redan under sjuklöneperioden •Den anställdes ansvar i rehabiliteringen

10 © SRC Den anställdes medverkan •Den anställde är skyldig att medverka i alla de relevanta rehabiliteringsåtgärder som arbetsgivaren vidtar.

11 © SRC Vilka möjligheter måste vara uttömda för att man skall nå saklig grund för uppsägning? •Rehabiliteringsmöjligheten. Föremål: Den anställde (arbetslivsinriktad rehabilitering) •Arbetsanpassningsmöjligheten. Föremål: Den fysiska arbetsplatsen och organisationen i företaget (arbetsuppgifter, arbetstider) •Omplaceringsmöjligheten. Föremål: Lediga befattningar (omplaceringsutredning) OBS! Allt ska dokumenteras. (Källa:Almega) •R •OBS! Varje moment måste vara dokumenterat skriftligen.

12 © SRC Vad innebär regeländringarna för arbetsgivaren? •Sammanläggning av sjukperioder kan innebära krav på omplacering tidigt i ny sjukperiod. Ex Frida •Arbetsgivarintyg begärs via den anställde •Anställda med tidsbegränsad sjukersättning som upphör kan komma tillbaka i tjänst (Källa: Försäkringskassan)

13 © SRC Vad innebär regeländringarna för arbetsgivaren ? •Arbetsrättsligt ingen förändring - arbetsgivaransvaret kvarstår så länge medarbetaren är anställd •Arbetsgivarens ansvar för anpassning/ rehabilitering kvarstår •Viktigt att agera snabbt om orealistiskt med återgång i ordinarie arbetsuppgifter efter dag 90 (Källa: Försäkringskassan)

14 © SRC Individanpassad multiprofessionell Arbetsförmågebedömning

15 © SRC Vad ger arbetsförmågebedömningen svar på? •Arbetsförmåga i ordinarie arbete, annat arbete hos nuvarande arbetsgivare eller på reguljära arbetsmarknaden •Prognos för ökad arbetsförmåga •Rehabiliteringsbehov avseende medicinska och arbetslivsinriktade åtgärder •Anpassningsbehov i ordinarie arbete •Behov av arbetshjälpmedel •Yrkeslivsperspektiv – reflektion

16 © SRC När är en multiprofessionell arbetsförmågebedömning av värde? •Arbetsgivare/anställd •Socialtjänst/klient •Facklig organisation/medlem •FHV – fördjupad bedömning vid komplexa ärenden t ex behov av arbetsprövning, specialist- läkarkompetens

17 © SRC Inledande möte klargör… •Arbetsmiljö/aktuellt arbete •Problemet •Tidigare åtgärder - Finns detta dokumenterat? •Syftet med bedömningen Är syftet uttalat och förankrat hos den anställde? •Vilken dokumentation får beställaren ta del av?

18 © SRC •Rehabvägledare •Specialistläkare •Psykolog •Socionom •Arbetsterapeut specialiserad på arbetsprövning •Sjukgymnast •Ergonom •Neuropsykolog Vilka professioner kan ingå?

19 © SRC Avslutande möte - plan för arbetsåtergång •Förslag på åtgärder •Plan för arbetsåtergång eller annan inriktning Uppdrags- givare Medarbetare Rehabvägledare Facklig företrädare Behandlings- ansvarig läkare

20 © SRC Tänk på! •Skapa och förankra tydliga rehabrutiner •Inventera olika typer av pågående sjukärenden (OBS! dag 185 den 1 januari 2009) •Prioritera •Agera snabbt vid tecken på ohälsa •Dokumentera •Tag hjälp vid komplexa ärenden där oklarheter finns

21 © SRC Citat från klientuppföljning: ”Har bara positiva erfarenheter från denna utredning. Ni har lyckats ge hoppet tillbaka till en långtidssjukskriven person. Att kunna tänka sig tillbaka till arbetslivet igen” 45-årig man som varit på arbetsförmåge- utredning hos SRC

22 © SRC Att bli synliggjord i läkningsprocessen är viktigt tror jag och vid varje möte har jag ”blivit sedd”. Det har varit ”min tid”. Jag fick tillbaka självkänslan och framtidstro under utredningen. Nu försöker jag hålla ångan vid liv.. Och det går bra. 53-årig kvinna som varit på arbetsförmåge- utredning hos SRC

23 © SRC Tack och lycka till! Frågor? GBG catharina.deverdier@sophiahemmet.se Stockholm lisa.lannersten@sophiahemmet.se Malmö Marie-Louise.Bjoernberg@sophiahemmet.se


Ladda ner ppt "© SRC Arbetsförmågebedömning vem gör vad? Margareta Godin Bagge Rehabvägledare Leg sjukgymnast Ergonom Sophiahemmet Rehab Center."

Liknande presentationer


Google-annonser