Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsförmågebedömning vem gör vad?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsförmågebedömning vem gör vad?"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsförmågebedömning vem gör vad?
Margareta Godin Bagge Rehabvägledare Leg sjukgymnast Ergonom Sophiahemmet Rehab Center © SRC

2 Vad är arbetsförmåga? © SRC

3 Enögd duger till drabbning Blott lik duger föga till
Enbent man rider Döv man går i vall Enögd duger till drabbning Blott lik duger föga till Havamal 1100-talet © SRC

4 Arbetsförmågan är komplex
Individ Miljö Arbets-uppgifter © SRC

5 Vi frågar inte hur sjuk du är utan vilken arbetsförmåga du har
© SRC

6 Bedömningsgrunder sjukförsäkringen
Medicinsk diagnos Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Funktionstillstånd - funktionshinder och aktivitetsförmåga - aktivitetsbegränsning Sjukskrivningens längd avgör om bedömning ska relateras till ordinarie arbete, annat arbete hos nuvarande arbetsgivare eller arbete på reguljära arbetsmarknaden © SRC

7 Rehabiliteringskedjan
Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 månader *** * Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (Prop 2007/08:151) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader. © SRC

8 Vem gör vad? Arbetsgivare – förebygga ohälsa, tidiga insatser, anpassa, arbetshjälpmedel, omplaceringsutredning, dokumentation, inventera pågående sjukfall, (uppsägning av anställning) Anställd – ökat eget ansvar, arbetsgivarutlåtande, medverka i rehabilitering FK – samordnare, initiera kontakt med arbetsgivare och anställd samt med vid behov med behandlingsansvarig läkare samt arbetsförmedling. Beslut om ersättning Behandlingsansvarig läkare – medicinskt färdigutredd? Underlag för bedömning om ersättning FK af - stödja till nytt arbete Rehabiliteringsaktör – utreda och rehabilitera (t ex sjukgymnast, psykolog, SRC och/eller företagshälsovård) Facklig företrädare – stötta, utreda vid arbetsrättslig tvist © SRC

9 Rutiner ska finnas för …
Sjukanmälan Kontakter mellan arbetsgivare och den anställde under sjukskrivning Hur arbetsuppgifterna kan anpassas redan under sjuklöneperioden Den anställdes ansvar i rehabiliteringen © SRC

10 Den anställdes medverkan
Den anställde är skyldig att medverka i alla de relevanta rehabiliteringsåtgärder som arbetsgivaren vidtar. © SRC

11 Vilka möjligheter måste vara uttömda för att man skall nå saklig grund för uppsägning?
Rehabiliteringsmöjligheten. Föremål: Den anställde (arbetslivsinriktad rehabilitering) Arbetsanpassningsmöjligheten. Föremål: Den fysiska arbetsplatsen och organisationen i företaget (arbetsuppgifter, arbetstider) Omplaceringsmöjligheten. Föremål: Lediga befattningar (omplaceringsutredning) OBS! Allt ska dokumenteras. (Källa:Almega) R OBS! Varje moment måste vara dokumenterat skriftligen. © SRC

12 Vad innebär regeländringarna för arbetsgivaren?
Sammanläggning av sjukperioder kan innebära krav på omplacering tidigt i ny sjukperiod. Ex Frida Arbetsgivarintyg begärs via den anställde Anställda med tidsbegränsad sjukersättning som upphör kan komma tillbaka i tjänst (Källa: Försäkringskassan) © SRC

13 Vad innebär regeländringarna för arbetsgivaren ?
Arbetsrättsligt ingen förändring - arbetsgivaransvaret kvarstår så länge medarbetaren är anställd Arbetsgivarens ansvar för anpassning/ rehabilitering kvarstår Viktigt att agera snabbt om orealistiskt med återgång i ordinarie arbetsuppgifter efter dag 90 (Källa: Försäkringskassan) © SRC

14 Individanpassad multiprofessionell Arbetsförmågebedömning
© SRC

15 Vad ger arbetsförmågebedömningen svar på?
Arbetsförmåga i ordinarie arbete, annat arbete hos nuvarande arbetsgivare eller på reguljära arbetsmarknaden Prognos för ökad arbetsförmåga Rehabiliteringsbehov avseende medicinska och arbetslivsinriktade åtgärder Anpassningsbehov i ordinarie arbete Behov av arbetshjälpmedel Yrkeslivsperspektiv – reflektion © SRC

16 När är en multiprofessionell arbetsförmågebedömning av värde?
Arbetsgivare/anställd Socialtjänst/klient Facklig organisation/medlem FHV – fördjupad bedömning vid komplexa ärenden t ex behov av arbetsprövning, specialist-läkarkompetens © SRC

17 Inledande möte klargör…
Arbetsmiljö/aktuellt arbete Problemet Tidigare åtgärder - Finns detta dokumenterat? Syftet med bedömningen Är syftet uttalat och förankrat hos den anställde? Vilken dokumentation får beställaren ta del av? © SRC

18 Vilka professioner kan ingå?
Rehabvägledare Specialistläkare Psykolog Socionom Arbetsterapeut specialiserad på arbetsprövning Sjukgymnast Ergonom Neuropsykolog © SRC

19 Avslutande möte - plan för arbetsåtergång
Uppdrags-givare Rehabvägledare Medarbetare Facklig företrädare Behandlings- ansvarig läkare Förslag på åtgärder Plan för arbetsåtergång eller annan inriktning © SRC

20 Tänk på! Skapa och förankra tydliga rehabrutiner
Inventera olika typer av pågående sjukärenden (OBS! dag 185 den 1 januari 2009) Prioritera Agera snabbt vid tecken på ohälsa Dokumentera Tag hjälp vid komplexa ärenden där oklarheter finns © SRC

21 Citat från klientuppföljning:
”Har bara positiva erfarenheter från denna utredning. Ni har lyckats ge hoppet tillbaka till en långtidssjukskriven person. Att kunna tänka sig tillbaka till arbetslivet igen” 45-årig man som varit på arbetsförmåge- utredning hos SRC © SRC

22 Nu försöker jag hålla ångan vid liv.. Och det går bra.
Att bli synliggjord i läkningsprocessen är viktigt tror jag och vid varje möte har jag ”blivit sedd”. Det har varit ”min tid”. Jag fick tillbaka självkänslan och framtidstro under utredningen. Nu försöker jag hålla ångan vid liv.. Och det går bra. 53-årig kvinna som varit på arbetsförmåge- utredning hos SRC © SRC

23 Tack och lycka till! Frågor?
GBG Stockholm Malmö © SRC


Ladda ner ppt "Arbetsförmågebedömning vem gör vad?"

Liknande presentationer


Google-annonser