Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regeländringar i sjukförsäkringen • Januari 2010 • Sida 1 Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen Förändrade regler i sjukförsäkringen 1 januari.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regeländringar i sjukförsäkringen • Januari 2010 • Sida 1 Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen Förändrade regler i sjukförsäkringen 1 januari."— Presentationens avskrift:

1 Regeländringar i sjukförsäkringen • Januari 2010 • Sida 1 Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen Förändrade regler i sjukförsäkringen 1 januari 2010

2 Regeländringar i sjukförsäkringen • Januari 2010 • Sida 2 Regeringen vill att … ”…sjukförsäkringen [blir] en försäkring som sätter aktivitet och aktivt stöd i centrum.” Proposition 2009/10:45

3 Regeländringar i sjukförsäkringen • Januari 2010 • Sida 3 Regeländringarna från 1 juli 2008 • Införande av rehabiliteringskedja • Tidsbegränsning av sjukpenning och införande av förlängd/fortsatt sjukpenning • Tidsbegränsad sjukersättning avskaffas • Nya kriterier för rätten till sjuk- och aktivitetsersättning 1 Juli 2008

4 Regeländringar i sjukförsäkringen • Januari 2010 • Sida 4 Rehabiliteringskedjan – bedömning av arbetsförmågan Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (SFS 2008:565) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader. 0123456789101112 månader ***

5 Regeländringar i sjukförsäkringen • Januari 2010 • Sida 5 Reglerna innebär följande: Träder i kraft 1 januari 2010 • Ny arbetslivsintroduktion införs • Aktivitetsstöd till deltagare i arbetslivsintroduktionen • Möjlighet att få förlängd sjukpenning i vissa fall i mer än 550 dagar eller efter sjuk- eller aktivitetsersättning • Möjlighet att återfå sjukpenninggrundande inkomst (SGI) • Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen som påverkar beloppet för aktivitetsstöd

6 Regeländringar i sjukförsäkringen • Januari 2010 • Sida 6 Kunder som berörs av reglerna • De som från 2 januari 2010 inte kan få fler dagar med sjukpenning • De som från och med 1 januari 2010 inte kan få ytterligare tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning • De som har aktivitetsstöd

7 Regeländringar i sjukförsäkringen • Januari 2010 • Sida 7 Vad händer när sjukpenningen eller sjukersättningen tar slut? • Erbjudande om överlämningsmöte med Arbetsförmedlingen • Erbjudande om att delta i arbetslivsintroduktion • Aktivitetsstöd till deltagare i arbetslivsintroduktion • Få tillbaka tidigare sjukpenninggrundande inkomst (SGI) efter period med sjukersättning – omräknad enligt KPI • Möjlighet att få förlängd sjukpenning i vissa fall i mer än 550 dagar eller efter sjuk- eller aktivitetsersättning Fortsättning

8 Regeländringar i sjukförsäkringen • Januari 2010 • Sida 8 Vad händer när sjukpenningen eller sjukersättningen tar slut? • Fortsatt sjukpenning vid allvarlig sjukdom • Förlängd sjukpenning på grund av godkänd arbetsskada • Sjukpenning efter tre månader efter utgången av en period med sjukersättning eller efter 87 dagar utan förlängd sjukpenning Fortsättning

9 Regeländringar i sjukförsäkringen • Januari 2010 • Sida 9 Möjlighet att återfå sjukpenninggrundande inkomst Gäller sjuk- eller aktivitetsersättning Ger möjlighet att få ersättning från sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen

10 Regeländringar i sjukförsäkringen • Januari 2010 • Sida 10 Förlängd sjukpenning i vissa fall Förlängd sjukpenning i vissa fall kan betalas ut i mer än 550 dagar: • Vid vård på sjukhus • Vid sjukdom med omfattande vård utanför sjukhus • Vid avgörande förlust av verklighetsuppfattningen och förmågan att orientera sig och tillgodogöra sig information • Om återgång i arbete eller deltagande i arbetslivsintroduktion medför risk för allvarlig försämring av den försäkrades sjukdom

11 Regeländringar i sjukförsäkringen • Januari 2010 • Sida 11 Vad kan reglerna innebära för Försäkringskassans partners? Vårdgivare • Ökat behov av kontakt med läkare Kommuner • Risk för ökat inflöde av individer som har behov av försörjningsstöd Arbetsgivare • Arbetstagare som varit sjuka kommer tillbaka till arbetsplatsen


Ladda ner ppt "Regeländringar i sjukförsäkringen • Januari 2010 • Sida 1 Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen Förändrade regler i sjukförsäkringen 1 januari."

Liknande presentationer


Google-annonser