Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen"— Presentationens avskrift:

1 Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen
Förändrade regler i sjukförsäkringen 1 januari 2010

2 Regeringen vill att … ”…sjukförsäkringen [blir] en försäkring som sätter aktivitet och aktivt stöd i centrum.” Proposition 2009/10:45

3 Regeländringarna från 1 juli 2008
Införande av rehabiliteringskedja Tidsbegränsning av sjukpenning och införande av förlängd/fortsatt sjukpenning Tidsbegränsad sjukersättning avskaffas Nya kriterier för rätten till sjuk- och aktivitetsersättning 1 Juli 2008

4 Rehabiliteringskedjan – bedömning av arbetsförmågan
Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 månader *** * Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (SFS 2008:565) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader.

5 Reglerna innebär följande:
Träder i kraft 1 januari 2010 Ny arbetslivsintroduktion införs Aktivitetsstöd till deltagare i arbetslivsintroduktionen Möjlighet att få förlängd sjukpenning i vissa fall i mer än 550 dagar eller efter sjuk- eller aktivitetsersättning Möjlighet att återfå sjukpenninggrundande inkomst (SGI) Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen som påverkar beloppet för aktivitetsstöd

6 Kunder som berörs av reglerna
De som från 2 januari 2010 inte kan få fler dagar med sjukpenning De som från och med 1 januari 2010 inte kan få ytterligare tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning De som har aktivitetsstöd

7 Vad händer när sjukpenningen eller sjukersättningen tar slut?
Erbjudande om överlämningsmöte med Arbetsförmedlingen Erbjudande om att delta i arbetslivsintroduktion Aktivitetsstöd till deltagare i arbetslivsintroduktion Få tillbaka tidigare sjukpenninggrundande inkomst (SGI) efter period med sjukersättning – omräknad enligt KPI Möjlighet att få förlängd sjukpenning i vissa fall i mer än 550 dagar eller efter sjuk- eller aktivitetsersättning Fortsättning

8 Vad händer när sjukpenningen eller sjukersättningen tar slut?
Fortsättning Fortsatt sjukpenning vid allvarlig sjukdom Förlängd sjukpenning på grund av godkänd arbetsskada Sjukpenning efter tre månader efter utgången av en period med sjukersättning eller efter 87 dagar utan förlängd sjukpenning

9 Möjlighet att återfå sjukpenninggrundande inkomst
Gäller sjuk- eller aktivitetsersättning Ger möjlighet att få ersättning från sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen

10 Förlängd sjukpenning i vissa fall
Förlängd sjukpenning i vissa fall kan betalas ut i mer än 550 dagar: Vid vård på sjukhus Vid sjukdom med omfattande vård utanför sjukhus Vid avgörande förlust av verklighetsuppfattningen och förmågan att orientera sig och tillgodogöra sig information Om återgång i arbete eller deltagande i arbetslivsintroduktion medför risk för allvarlig försämring av den försäkrades sjukdom

11 Vad kan reglerna innebära för Försäkringskassans partners?
Vårdgivare Ökat behov av kontakt med läkare Kommuner Risk för ökat inflöde av individer som har behov av försörjningsstöd Arbetsgivare Arbetstagare som varit sjuka kommer tillbaka till arbetsplatsen


Ladda ner ppt "Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen"

Liknande presentationer


Google-annonser