Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En gemensam ingång.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En gemensam ingång."— Presentationens avskrift:

1 En gemensam ingång

2 Läget Beslut i april 2009 Organisatoriskt samordning av FK, Af, ekonomiskt bistånd, AME, flyktingverksamhet 90 % av kommunerna står bakom En vidareutveckling av Finsam Norge - Danmark Högdahlsutredningen Se medborgarna – för bättre offentlig service (SOU 2009:92) föreslår försöksverksamhet 70 kommuner intresserade en försöksverksamhet Upprop 50 kommuner! Olika partier Oppositionen ställts sig bakom

3

4 Ekonomiskt bistånd Regeringens bedömning i höstbudgeten för 2010
2008 2009 2010 2011 2012 Helårsekvivalenter 79 000 93 000 Total kostnad, miljarder kr 9,5 11,1 13,0 14,0 14,3 Procentökning 18 38 48 51 Ny prognos 12,6 12,9 12,4

5 Förstärkta insatser för personer vars dagar med sjukpenning eller sjukersättning tagit slut

6 Introduktionsprogram vid Arbetsförmedlingen
Nytt program fr.o.m. den 1 januari 2010 Målgrupp: de vars dagar i sjukförsäkringen har tagit slut Individuell handlingsplan efter koncentrerad utredning och kartläggning av individens förutsättning och behov av stöd Aktivitetsstöd utgår Max tre månader När det är klarlagt hur den enskildes situation ser ut ska personen hänvisas till ordinarie insatser eget jobbsökande (A-kassa) direktspår till JUG och JOG annat AMPP inkl. lönebidrag m.m.

7 Förändringar i sjukförsäkringen
Förlängd sjukpenning i ytterligare dagar för dem som uppenbarligen inte kan delta i Arbetsförmedlingens verksamhet Det samma gäller den som haft tidsbegränsad sjukersättning Den som haft sjuk- eller aktivitetsersättning återfår sin SGI Den som blir sjuk igen Första månaden aktivitetsstöd 87 dagars ”karenstid” för dem vars dagar i sjukförsäkringen tagit slut Undantag för vissa svåra sjukdomsfall

8 Sjukfrånvaro för deltagare i AMPP
Tydligt regelverk kring sjukfrånvaro i AMPP saknas Många, ffa. i JUG, har varit sjukfrånvarande länge Fr.o.m. den 1 januari 2010 ska deltagare i AMPP med aktivitetsstöd skrivas ut ur programmet efter en månads sjukfrånvaro Möjlighet till återinträde i JUG, JOG och introduktionsprogrammet inom 12 månader Bedömning av arbetsförmågan för deltagare i AMPP ska vid sjukfrånvaro från AMPP ske mot deltagande i programmet ska vid återinträde efter sjukdom och utskrivning från AMPP ske mot deltagande i programmet

9 Temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen
Förlängd överhoppningsbar tid för sjuka Snabbare väg till inkomstrelaterad ersättning vid förnyat medlemskap för dem vars dagar i sjukförsäkringen tagit slut

10 Vad händer när dagarna med sjukpenning eller sjukersättning har tagit slut?
Dagarna i sjukförs-äkringen tar slut Förlängd sjukpenning Tidsbegränsad sjukersättning

11 Vad händer när dagarna med sjukpenning eller sjukersättning har tagit slut?
Dagarna i sjukförs-äkringen tar slut Arbete/övrigt Förlängd sjukpenning Tidsbegränsad sjukersättning Introduktionsprogram Komb deltid arbete och intr. övrigt – permanent sjukersättning, pension

12 Vad händer när dagarna med sjukpenning eller sjukersättning har tagit slut?
Dagarna i sjukförs-äkringen tar slut Arbete/övrigt Lönebidrag m.m. Förlängd sjukpenning Tidsbegränsad sjukersättning JUG och JOG Introduktionsprogram Övriga AMPP insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga AR inom garantierna eller utanför garantierna Även eget arbetssökande (A-kassa) om det bedöms som lämpligt

13 Vad händer när dagarna med sjukpenning eller sjukersättning har tagit slut?
Dagarna i sjukförs-äkringen tar slut Arbete/övrigt Lönebidrag m.m. Förlängd sjukpenning Tidsbegränsad sjukersättning Introduktionsprogram JUG och JOG Övriga AMPP I vissa fall fler dagar med förlängd sjukpenning Rätt till sjukpenning igen efter 87 dagar


Ladda ner ppt "En gemensam ingång."

Liknande presentationer


Google-annonser