Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella Nätverket NATIONELLA NÄTVERKET NAVIGATORCENTRUM • WWW.NAVIGATORCENTRUM.SE april 2010 Nationella Nätverket Med bidrag från Ungdomsstyrelsen 2008,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella Nätverket NATIONELLA NÄTVERKET NAVIGATORCENTRUM • WWW.NAVIGATORCENTRUM.SE april 2010 Nationella Nätverket Med bidrag från Ungdomsstyrelsen 2008,"— Presentationens avskrift:

1 Nationella Nätverket NATIONELLA NÄTVERKET NAVIGATORCENTRUM • WWW.NAVIGATORCENTRUM.SE april 2010 Nationella Nätverket Med bidrag från Ungdomsstyrelsen 2008, 2009 och 2010

2 Vägarna in 2010-04-20 Ola Johnsson, Navigatorcentrum Trelleborg Nationella Nätverket NATIONELLA NÄTVERKET NAVIGATORCENTRUM • WWW.NAVIGATORCENTRUM.SE april 2010

3 Nationella Nätverket NATIONELLA NÄTVERKET NAVIGATORCENTRUM • WWW.NAVIGATORCENTRUM.SE april 2010 • Vad är ett Navigatorcentrum? • Nationella Nätverket Navigatorcentrum • Erfarenheter och Problem

4 Nationella Nätverket NATIONELLA NÄTVERKET NAVIGATORCENTRUM • WWW.NAVIGATORCENTRUM.SE april 2010 Hur idén om Navigatorcentrum kom till • Regeringen tillsatte en utredning 2003, denna resulterade i betänkandet ”Unga utanför” • Enligt utredningen fanns det ca. 70.000 ungdomar i åldern 16-20 år som stod utanför skola och arbetsmarknad. Idag räknar man med att 90.000 ungdomar står utanför • Regeringen förslog då bl.a. att starta Navigatorcentrum • Ungdomsstyrelsen fick uppdraget

5 Nationella Nätverket NATIONELLA NÄTVERKET NAVIGATORCENTRUM • WWW.NAVIGATORCENTRUM.SE april 2010 Navigatorcentrum som begrepp • Målgruppen ser olika ut i de olika Navigatorcentrum runtom i Sverige • Vanligaste målgruppen är ungdomar mellan 16 och 24 år som står utanför systemen • Ungdomar som har det svårast att få arbete eller som hoppat av gymnasiet • Liten eller ingen arbetslivserfarenhet • Snurrat i diverse system • Är i behov av stöd i form av samlade insatser

6 Nationella Nätverket NATIONELLA NÄTVERKET NAVIGATORCENTRUM • WWW.NAVIGATORCENTRUM.SE april 2010 Syftet • ” EN dörr in”-konceptet • Istället för att låta ungdomen cirkla runt i systemet ska systemet cirkla runt ungdomen • Ett Navigatorcentrum ska inte ha en känsla av fritidsgård eller myndighet, utan något mittemellan • Grunden ligger i det kommunala uppföljningsansvaret

7 Nationella Nätverket NATIONELLA NÄTVERKET NAVIGATORCENTRUM • WWW.NAVIGATORCENTRUM.SE april 2010 Kommunala uppföljningsansvaret skärptes 2005 ” En hemkommun skall löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder” Skollagen 1 kap, 18 §

8 Nationella Nätverket NATIONELLA NÄTVERKET NAVIGATORCENTRUM • WWW.NAVIGATORCENTRUM.SE april 2010 Nationella Nätverket Navigatorcentrum Bakgrund • Fram till 2007 så hade 28 kommuner beviljats medel för att starta upp kommunala Navigatorcentrum • I sann NC-anda ville vi samla erfarenheter av varandra och skapa ett forum för ungdomars situation på en nationell nivå • Vi ville också ha en gemensam ingång på internet och skapa en hemsida för att ungdomar skulle kunna navigera till sitt NC • Västerås och Trelleborg ansökte om medel hos Ungdomsstyrelsen

9 Nationella Nätverket NATIONELLA NÄTVERKET NAVIGATORCENTRUM • WWW.NAVIGATORCENTRUM.SE april 2010 Beskrivning • Medel från ungdomsstyrelsen för 2008, 2009 och 2010 • Tolv kommuner: Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Flen, Helsingborg, Motala, Norrköping, Sala, Trelleborg, Västerås, Östersund och Falkenberg • Träffas fyra gånger per år • Vid varje träff presenterar värdarna sin verksamhet

10 Nationella Nätverket NATIONELLA NÄTVERKET NAVIGATORCENTRUM • WWW.NAVIGATORCENTRUM.SE april 2010 Vad har vi gjort • Gemensam hemsida, www.navigatorcentrum.sewww.navigatorcentrum.se • Rapporten ”Från SOL till LOL” • Föreläsningar • Påverkansarbete • Metodutveckling

11 Nationella Nätverket NATIONELLA NÄTVERKET NAVIGATORCENTRUM • WWW.NAVIGATORCENTRUM.SE april 2010 Erfarenheter från det nationella nätverket • En enorm påverkansfaktor • Legitimiteten kring verksamheten blir större • Idéer ges och tas från varandra, konkreta exempel: - Kommunala uppföljningsansvaret - Snabb kanal - Bollplank - Effektivitet - Gratis omvärldsanalys - Gemensamt förhållningssätt

12 Nationella Nätverket NATIONELLA NÄTVERKET NAVIGATORCENTRUM • WWW.NAVIGATORCENTRUM.SE april 2010 Diskussioner i nätverket • Attraktivt förhållningssätt! • Långsiktighet med målgruppen • Närmare samarbete mellan myndigheter, vi är väldigt bra på att flytta runt problemet • Närmare och tätare samarbete med näringslivet • Synkade regelverk • Sekretessen • En dörr in! • Ett ökat arbetsmarknadsfokus i gymnasieskolan

13 Nationella Nätverket NATIONELLA NÄTVERKET NAVIGATORCENTRUM • WWW.NAVIGATORCENTRUM.SE april 2010 www.navigatorcentrum.se ola.johnsson@trelleborg.se 0708-81 70 81

14 Nationella Nätverket NATIONELLA NÄTVERKET NAVIGATORCENTRUM • WWW.NAVIGATORCENTRUM.SE april 2010 Tack för oss


Ladda ner ppt "Nationella Nätverket NATIONELLA NÄTVERKET NAVIGATORCENTRUM • WWW.NAVIGATORCENTRUM.SE april 2010 Nationella Nätverket Med bidrag från Ungdomsstyrelsen 2008,"

Liknande presentationer


Google-annonser