Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det är ju nästan alla företag i kommunen – vad vill de när de hör av sig? Vem i kommunen har de haft kontakt med? På vilket sätt? Vilken bild har de fått.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det är ju nästan alla företag i kommunen – vad vill de när de hör av sig? Vem i kommunen har de haft kontakt med? På vilket sätt? Vilken bild har de fått."— Presentationens avskrift:

1 Det är ju nästan alla företag i kommunen – vad vill de när de hör av sig? Vem i kommunen har de haft kontakt med? På vilket sätt? Vilken bild har de fått av kommunen vid den kontakten? Fick de den hjälp de ville ha? Behövs det en återkoppling? Hur var bemötandet? Är vi till också för företagen? Blev de lotsade till flera personer eller förvaltningar?

2 Hur kan kommunen bli bättre på att möta företagen?

3 Ett steg på vägen Utbildningen Förenkla - helt enkelt

4 Mål med utbildningen Utbildningen ska leda till bättre och effektivare kontakter mellan kommunen och företagen. Utbildningen ska visa på metoder och verktyg som kan leda till utvecklade arbetssätt och ett positivt förhållningssätt till företagandet.

5 som ger… … ökade insikter om näringslivets betydelse /villkor. … inblick i hur regelverk påverkar företagen och hur de kan förenklas. … ökat engagemang och ansvarstagande i mötet med företagen. … verktyg för att ge bra service utan avkall på god myndighetsutövning. … en bild av vinsterna med ett samarbete mellan förvaltningar. … tydligare roller och ansvar mellan förvaltningar, mellan politiker, tjänstemän och företag. … grund för ett kontinuerligt och långsiktigt arbete på hemmaplan.

6 För alla som möter företagen i sitt arbete

7 Konceptet - Att ta del av andras erfarenheter och naturligtvis dela med sig av sina egna är en drivande faktor i utbildningen. - En annan är att praktiska övningar ger färdigheter som lättare kan omsättas i det dagliga arbetet. - De idéer som deltagarna får under kursen om hur den egna kommunen kan bli bättre på att möta företag ska leda fram till en handlingsplan.

8 Block 1 och 3 Hålls i den egna kommunen (obegränsat antal deltagare) Block 2 Internat för ett 20-tal nyckelpersoner Ett halvår - ett år

9 Vad ingår - SKL och Tillväxtverket erbjuder en processledare som sätter ihop och leder utbildningen samt fungerar som stöd till kommunen - Alla föreläsare och deras omkostnader i samtliga utbildningsblocken. - Lokal, måltider, studiematerial och fasta omkostnader till internatblocket. - Processtöd under utbildningens genomförande och i arbetet med att ta fram en handlingsplan. - Utvärdering av utbildningsinsatsen. Processledare Thomas Forslin

10 Kommunens egen insats - Priset för utbildningen är 160 000 kr. - Kommunen utser en kursansvarig person som förankrar, driver och följer upp arbetet i den egna organisationen. - Kommunen står för lokal samt eventuell förtäring i samband med block 1 och 3 som hålls i den egna kommunen - Kommunen bokar och bekostar deltagarnas resa och logi i samband med internatet i block 2 - Den kursansvarige samordnar kommunens egna handlingsplansarbetet

11 Utbildningen ger verktyg!

12 Några röster om utbildningen ” Att ha erbjudit och genomfört kompetens- utveckling gör det lättare att sedan ställa krav när nya arbetssätt tas fram. Det gäller ju att få varje individ i organisationen att även tänka utifrån företagens behov i allt vi gör, från hur en text ser ut på webben till hur vi bemöter företag” / Annika Larsson, kommunchef i Tibro kommun Vi ska inte sänka vår kvalitet på myndighetsutövningen men lägga till en dimension – ett företagarperspektiv. SKL:s utbildning ger oss verktygen att förädla vår service till företagen. / Thomas Forsberg, Miljö- och hälsoskydd, Västerås stad

13 Mer information finns på www.skl.se/forenkla


Ladda ner ppt "Det är ju nästan alla företag i kommunen – vad vill de när de hör av sig? Vem i kommunen har de haft kontakt med? På vilket sätt? Vilken bild har de fått."

Liknande presentationer


Google-annonser